Aktionærmøde i Syd-kredsen i oktober kvartal 2017

I henhold til regulativ for aktionærmøder og overgangsordning for repræsentantskabet skal der afholdes aktionærmøde i Syd-kredsen i oktober kvartal 2017, hvor der skal vælges syv medlemmer til repræsentantskabet for en 4-årig periode.

Ved opstillingsfristens udløb, havde følgende syv kandidater meldt deres kandidatur:

  • Entreprenør Jan Lorentzen, Sorø
  • Direktør Gert Torben Hansen, Slagelse
  • Gårdejer Egon Lund Keinicke, Gørlev
  • Gårdejer Erik Larsen, Dalmose
  • Overlærer Jørgen Olsen, Store Fuglede
  • Adm. direktør og chefredaktør Torben Dalby Larsen, Ringsted
  • Statsautoriseret revisor Kim Thomas Nielsen, Skælskør

Da antallet af opstillede kandidater stemmer overens med antallet af medlemmer, der skal vælges til repræsentantskabet, er alle opstillede kandidater valgt ved fredsvalg.

Som en konsekvens af ovenstående, aflyses aktionærmødet i Syd–kredsen.

Med venlig hilsen
Thomas Kullegaard
Formand 

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Jan Løve, tlf. 40 10 76 44
Investor Relations Manager Jan Justesen
Administrerende direktør Lars Petersson