Aktionærmøde i Øst-kredsen i oktober kvartal 2017

I henhold til regulativ for aktionærmøder og overgangsordning for repræsentantskabet skal der afholdes aktionærmøde i Øst-kredsen i oktober kvartal 2017, hvor der skal vælges fire medlemmer til repræsentantskabet for en 4-årig periode.

Ved opstillingsfristens udløb, havde følgende fire kandidater meldt deres kandidatur:

 

  • Advokat Per Bjørnsholm, Frederiksberg
  • Kirkegårdsinspektør Henning Hansen, Kastrup
  • Cand. merc. Jørgen Dyhrfjeld, Frederikssund
  • HR-chef John Ziegler, Frederikssund

Da antallet af opstillede kandidater stemmer overens med antallet af medlemmer, der skal vælges til repræsentantskabet, er alle opstillede kandidater valgt ved fredsvalg.

Som en konsekvens af ovenstående, aflyses aktionærmødet i Øst–kredsen.

Med venlig hilsen
Thomas Kullegaard
Formand 

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Jan Løve, tlf. 40 10 76 44
Investor Relations Manager Jan Justesen
Administrerende direktør Lars Petersson