Aktionærmøde i Nordvest-kredsen i fjerde kvartal 2019

I henhold til regulativ for aktionærmøder og overgangsordning for repræsentantskabet skal der afholdes aktionærmøde i Nordvest-kredsen i fjerde kvartal 2019, hvor der skal vælges 12 medlemmer til repræsentantskabet for en 4-årig periode.

Ved opstillingsfristens udløb, havde følgende kandidater meldt deres kandidatur:

 • Autoforhandler Anders Clausen
 • Glarmester Kim Rørdam Andersen
 • Advokat Klaus Rasmussen

Herudover genopstillede følgende repræsentantskabsmedlemmer:

 • Tømrermester Boye Pedersen
 • Detailchef Brian Stanislaw Nielsen
 • El-installatør Erik Vang Larsen
 • Direktør Eva Nielsen
 • Ejendoms- og økonomikonsulent Finn Hallberg
 • Advokat Palle Andersen
 • Murermester Palle Larsen
 • Reg.revisor Roland Petersen
 • Arkitekt M.A.A. Thomas Kullegaard

Da antallet af opstillede kandidater stemmer overens med antallet af medlemmer, der skal vælges til repræsentantskabet, er alle opstillede kandidater valgt ved fredsvalg.

Som en konsekvens heraf, afholdes der ikke aktionærmøde i Nordvest–kredsen.

Med venlig hilsen

Thomas Kullegaard
Formand

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70.

Administrerende direktør Lars Petersson