Ændrede indlånsrenter

Sparekassen oplever – ligesom andre banker – at omkostningerne til at drive pengeinstitut stiger, blandt andet på grund af øgede lovkrav om at overvåge og kontrollere kunde- og kontoforhold.

Derfor ændrer vi af forretningsmæssige årsager – og i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser – vores generelle rente- og prisfastsættelse.

Ændringerne gælder fra 1. november 2018.

Børne- og børnebørnsopsparing samt børne- og ungdomskonti nedsættes til 0,05 % om året.

Aktionæropsparing nedsættes til 0,05 % om året.

Deponeringskonto for erhverv nedsættes til -0,50 % om året.

For nærmere information se ”Rentesatser på indlån pr. 1. november 2018”, eller kontakt din lokale filial.

Se rentesatser på indlån