Ændrede indlånsrenter

Vi ændrer renten på en række indlånskonti.

Sparekassen Sjælland-Fyn oplever ligesom andre banker, at omkostningerne til at drive pengeinstitut stiger. Det gør de bl.a. på grund af øgede lovkrav om at overvåge og kontrollere kunde- og kontoforhold samt det forhold, at renten – på grund af det vedvarende lave renteniveau – p.t. er -0,65 % på vores indestående i Nationalbanken.

Derfor ændrer vi af forretningsmæssige årsager – og i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser – renten på en række indlånskonti. Se tabellen nedenfor. Ændringerne gælder fra og med den 15. august 2019.

For nærmere information se ”Rentesatser på indlån pr. 15. august 2019” på www.spks.dk/priser, eller kontakt din lokale filial.

Indlånskonto
Nuværende 
nominel rente i %.
Ny nominel rente i % pr. 15. august 2019
Aktionæropsparing Privat
0,05 0,00
Aktionæropsparing Erhverv (op til og med 750.000 kr. – over 750.000 kr. er renten uændret -0,40 % p.a.)
0,05 0,00
Børneopsparing 0,05 0,00
Børnebørnsopsparing 0,05 0,00
Eazy konto 0,05 0,00
Kasper Tot konto 0,05 0,00
Xakt 0,05 0,00
Xakt opsparing 0,05 0,00
Indekskonto 0,10 0,05