Sparekassen Sjælland-Fyn lander overskud på 230 mio. kr.

Selvom 2018 ikke nåede det historisk gode resultat som i 2017, så fortsætter Sparekassen Sjælland-Fyn succesen med at tage markedsandele i de områder, hvor sparekassen engagerer sig.

Se selskabsmeddelelse nr. 1/2019

Se årsrapport 2018

Sparekassen Sjælland-Fyns administrerende direktør Lars Petersson kan derfor på vegne af aktionærerne glæde sig over et resultat før skat på 230 mio. kr. i 2018.

Efter skat lyder resultatet på 208 mio. kr., og det giver en forrentning af egenkapitalen på 7,2 %. Samtidig er nedskrivningerne nede på 4,4 mio. kr. og sparekassens forretningsomfang er øget til 37 mia. kr. Indlån er steget med 10 %, mens udlånet er steget med 5 %. Alle pejlemærker i Finanstilsynets tilsynsdiamant overholdes med stor margin.

”Jeg er tilfreds med resultatet for 2018. Vi har alle i sparekassen arbejdet målrettet med vores nye strategi ’Nye Veje’, hvor 2018 var det første år i strategiens planlagte fireårige levetid. Resultaterne for 2018 viser, at strategien er den rigtige, og at vi har de rette folk og de rigtige kompetencer til at føre den ud i livet. Vi kan se, at kunderne vil os. Vi tager markedsandele, og vi har i den grad succes med det, vi laver,” siger Lars Petersson.

Han fortæller, at Sparekassen Sjælland-Fyn i 2018 gennemførte en aktieemission, som gjorde det muligt

at indfri lån, så sparekassen har fået en årlig rentebesparelse på 35 mio. kr. med fuld effekt fra 2019.

”Det er selvfølgelig en klar fordel med en sådan rentebesparelse. Men jeg glæder mig først og fremmest over den utrolige opbakning, vi oplevede fra aktionærerne i forbindelse med aktieemissionen. Vi er et pengeinstitut med dybe rødder i de lokalsamfund, vi er i. Vores kunder er ofte vore aktionærer, og vi ved, at vi kun kan opnå disse flotte resultater, hvis vores kunder og vores aktionærer er tilfredse,” siger Lars Petersson.

Med årets resultat lever Sparekassen Sjælland-Fyn op til den opjustering, som sparekassen i marts 2018 kom med. Samtidig viser årsregnskabet, at sparekassen er styrket ekstraordinært på en række forhold:

Kapitalstrukturen er styrket betydeligt, kreditbogen har udviklet sig særligt godt og forretningsomfanget vokser som følge af forøget markedsandel og større aktivitet blandt kunderne.

Forventningerne til 2019 er et resultat før skat i niveauet 180 mio. kr. til 210 mio. kr.

For yderligere oplysninger kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, mobil +45 53 85 07 70.