Sparekassen ændrer indlånsrenter

På baggrund af det vedvarende generelle lave renteniveau nedsætter sparekassen renten på variabelt forrentede indlånskonti.

Som udgangspunkt nedsættes alle variabelt forrentede indlånskonti fra 10. februar 2017 til 0 % om året. For kunder med en VIP-Indekskonto gælder den nye rente på 0 % om året fra 10. april 2017.

Nedenstående indlånskonti med variabel rente fortsætter med samme rente som hidtil:

Ungdomskonti 0,50 % om året
Børne-, Børnebørn- og Bedste Barn-opsparing 0,50 % om året
Aktionæropsparing 0,50 % om året

Øvrige konti med fast rente fortsætter uændret.

Se sparekassens rentesatser pr. 10. februar.

Renteændringerne sker i henhold til sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Har du spørgsmål om renteændringerne, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.