Ny pensionsreform – hvad betyder det for dig?

Folketinget har netop vedtaget første del af en ny pensionsreform, der trådte i kraft 1. januar 2018. Få et overblik over de væsentligste ændringer her, der blandt andet indebærer:

rådgiver peger på skærm
  • Nye beløbsgrænser for indbetaling til aldersopsparing
  • Pensionsudbetalingsalderen ændres
  • Udbetalingsperioden bliver længere

Nye beløbsgrænser for indbetaling til aldersopsparing
Den nye pensionsreform ændrer, hvor meget du kan indbetale til din aldersopsparing. Hvis du har mere end fem år til folkepension, er den årlige indbetalingssum reduceret til maksimum 5.100 kr. Har du derimod fem år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du indbetale op til 46.000 kr. Efter folkepensionsalderen kan du indbetale det samme beløb til aldersopsparing som i de sidste fem år før folkepensionsalderen (se skema nedenfor).

Ændringer til indbetaling til aldersopsparing

Årlig indbetaling 2017 2018
Mere end 5 år til pension 29.600 kr.  5.100 kr.
Mindre end 5 år til pension 29.600 kr.  46.000 kr.*
Efter folkepensionsalde-ren 46.000 kr.*

*Ved indbetaling i 2019 og senere er det en betingelse for at kunne indbetale 46.000 kr., at du ikke er påbegyndt udbetaling efter 1. april 2018 af eksempelvis ratepension, indeksordninger før 67 år eller pensionsordninger med løbende udbetalinger eller har foretaget afgiftspligtige dispositioner over sådanne pensionsordninger op til 10 år før folkepensionsalderen.

Pensionsudbetalingsalderen ændres
Pensionsudbetalingsalderen ændres fra fem år før folkepensionsalderen til tre år før folkepensionsalderen. Ændringen omfatter alle nye pensionsordninger oprettet efter 1. januar 2018 – det vil sige, at både aldersopsparing, ratepension og livrente er omfattet (se skema nedenfor).

Ændringer til udbetalingsalder

Ordning oprettet Tidligste udbetalingsalder
Før den 01.05.2007 60 år
Fra 01.05.07 til 31.12.17 5 år før folkepensionsalder
Fra 01.01.18 3 år før folkepensionsalder

Længere udbetalingsperiode
Den maksimale udbetalingsperiode for ratepension strækkes fra 25 år til 30 år. Med andre ord kan ratepension fra 2018 udbetales fem år længere, og således ændres udbetalingsperioden fra 10-25 år til 10-30 år. Forlængelsen til 30 år gælder også for ordninger, der allerede er under udbetaling. For aldersopsparing og kapitalpension gælder det også, at udbetalingsperioden er rykket med fem år i forhold til de gældende regler.

Udligningsskatten ophæves
Med virkning fra 1. januar 2018 ophæves den udligningsskat, der oprindeligt skulle gælde til og med 2019. Udligningsskatten blev indført i 2011 og er tiltænkt personer, der starter pensionstilværelsen inden 2020, og som får store pensionsudbetalinger.

Anden del af pensionsreformen forhandles på plads i foråret 2018
Den anden del af pensionsreformen handler om, hvordvidt der skal afsættes 2,4 mia. kr. til løsning af samspilsproblemer, og det forhandles i foråret 2018. Der er desuden stillet forslag om at indføre et nyt skattefradrag for indbetaling til pension.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan den nye pensionsreform påvirker din situation, er du naturligvis velkommen til at kontakte sparekassen, eller du kan læse mere om pension her