Fuldt hus til debat om Dianalunds fremtid

Rådhussalen i Borghuset var fyldt, da E-DUR (erhvervsnetværket under Dianalund Udvik-lingsråd) i samarbejde med Sparekassen Sjælland holdt debatmøde om Dianalunds frem-tid.

billede af mennesker samlet til et møde

Aftenens vært filialdirektør i Dianalund Klaus Koksby Hansen fra Sparekassen Sjælland præsente-rede aftenens program, der bød på indlæg fra formanden for DUR Louise Sjøberg, administrerende direktør for Sparekassen Sjælland Lars Petersson og Sorøs borgmester Gert Jørgensen.

Sammenhold og samarbejde
Formanden for DUR Louise Sjøberg lagde for med en spændende status på helhedsplanen for Dianalund. Herunder projektet ”Det røde bånd” der har til formål at opgradere byens stisystem. DUR arbejder desuden blandt andet målrettet med spørgsmålet om, hvad der skal til for at få unge, der forlader Dianalund til at vende tilbage til lokalområdet. Louise Sjøberg understregede, at sammenhold og samarbejde er kodeordene til et blomstrende Dianalund.

Sparekassens administrerende direktør Lars Petersson tog tråden op og kunne fortælle, at Sparekassen Sjælland nu er det sidste pengeinstitut i Dianalund. Og han forsikrede forsamlingen om, at sparekassen bliver i Dianalund – blandt andet fordi den lokale sparekasse føler og oplever sig som en del af Dianalund og nyder stor opbakning.

Borgmester Gert Jørgensen glædede sig over, at sparekassen havde taget initiativ til aftenens møde og var samtidig glad for, at den lokale sparekasse fortsat driver filialer i både Sorø og Dianalund. Borgmesteren gav forsamlingen et oprids af udviklingsmulighederne for Dianalund.

Spørgelyst
Inden spørgeruden bød aftenens vært Sparekassen Sjælland på sandwich og lidt til ganen. Og det var ikke udelukkende erhvervslivets muligheder, bosætning i området og den lokale sparekasse, der blev debatteret.

Dianalunds tidligere borgmester Per Hovman gav bolden op til debat om infrastruktur og trans-portmuligheder med bus og tog til og fra Dianalund. Sorøs borgmester forsikrede, at kommunen i høj grad har fokus på netop infrastrukturen.

Henrik Henriksen er lokalt erhvervsmand og drivkraft i et projekt om at etablere en kunstgræsbane i Dianalund. Han spurgte, om det var muligt at søge tilskud i Sparekassen Sjællands nye almennyttige fond til sådan et projekt. Lars Petersson henviste til, at alle kan gå ind på Sparekassen Sjælland Fondens hjemmeside og se, hvem og hvad fonden støtter.

25.000 kr. til udviklingsarbejdet
Sparekassen Sjælland har tidligere doneret 25.000 kroner til opstart af erhvervsnetværket i Diana-lund, og Lars Petersson rundede aftenen af med at give tilsagn om yderligere 25.000 kr. til det spændende arbejde i DUR, hvor stærke kræfter yder en stor indsats for lokalsamfundet.

Andre nyheder fra sparekassen