Relationskoordinator til Sparekassen Sjælland-Fyn i Holbæk

Vil du være med til at styrke sparekassens netværk af erhvervsrelationer og samtidig understøtte vores samfundsansvarlige profil? 

I Sparekassen Sjælland-Fyn har vi en målsætning om at bidrage positivt til de lokalsamfund, vi er en del af. Vi tager initiativ til lokale byudviklingsprojekter og andre tiltag sammen med bl.a. lokale erhvervsaktører. Samtidig tilstræber vi at dyrke relationer, som kan bane vejen for flere spændende projekter og medvirke til at gøre sparekassen til den mindre og mellemstore erhvervskundes foretrukne pengeinstitut.

Derfor søger vi nu en relationskoordinator, der vil være med til at igangsætte en målrettet strategisk indsats for at varetage vores nuværende erhvervsrelationer samt udvide netværket yderligere. Du skal således arbejde med at kortlægge og følge op på erhvervsrelationer både blandt sparekassens eksisterende kunder, nye relationer og samarbejdspartnere på tværs af sparekassens geografi, område- og erhvervscentre.

Det er en ny funktion, og den rette kandidat skal være forberedt og nysgerrig på at skulle deltage i opbygningen af en ny enhed, nye processer, principper og metoder – og selv deltage i de daglige opgaver i bestræbelserne på at lykkes.

Organisatorisk vil du være tilknyttet enheden Ekstern Udvikling og Relationer og arbejde tæt sammen med sparekassens udviklingsdirektør.  Enheden er placeret i sparekassens hovedsæde i Holbæk med udsigt over Isefjorden.

Din hverdag i Ekstern Udvikling og Relationer
Sammen med udviklingsdirektøren skal du formalisere arbejdet med at styrke og udvide sparekassens netværk af stærke erhvervsrelationer, skabe en strategi og omsætte denne til konkrete planer for opfølgning og opgavefordeling mellem egen enhed og sparekassens område- og erhvervscentre.

 • Du skal udvikle en database/et overblik over sparekassen erhvervsrelationer og øvrige interessenter.
 • Du skal koordinere og planlægge nye initiativer i samarbejde med kollegaer i afdelingen, Kommunikation og Marketing mv.
 • Du skal være bindeled til bl.a. sparekassens erhvervscentre og områdecentre.
 • Du skal udvikle og varetage støtte- og planlægningsredskaber, herunder sikre en årlig og kvartalsvis afrapportering på enhedens indsatser.
 • Du skal varetage administrative opgaver for egen indsats og for afdelingen.

Vi tilbyder
Vi ønsker med ansættelsen af en dygtig relationskoordinator at sætte ekstra fokus på vores gode relationer, og du får muligheden for at forme og udvikle den indsats fra start.

Samtidig får du et spændende job med gode karrieremuligheder. Vi er et dynamisk, ambitiøst og værdibaseret pengeinstitut med korte beslutningsveje. Her får du mulighed for at udvikle dine personlige kvalifikationer i et godt og socialt arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på høj medarbejdertilfredshed. Derudover får du gode personaleforhold med bl.a. sundhedsforsikring, tandforsikring og fri mobilordning, samt frihed og fleksibilitet i hverdagen.

For at få succes i jobbet er det vigtigt, at du:
 • har en kommerciel baggrund – f.eks. cand.merc.
 • har stærke planlægningsevner og erfaring med rollen som koordinator
 • har gode analytiske evner – herunder er superbruger i Excel og PowerPoint (analyser og databehandling)
 • er i stand til at bryde indsatsområder ned til konkrete handlinger og planer
 • har stærke samarbejdsevner og er vant til at arbejde på tværs af flere interessentgrupper
 • er initiativrig, resultatorienteret og arbejder selvstændigt i din opgaveløsning
 •  erfaring fra den finansielle sektor eller tilknyttet branche vil være et plus men ikke et krav.

Interesseret?
Så send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 10. marts 2021. Vi inviterer løbende kandidater til samtale.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte udviklingsdirektør Søren Kjærsgaard på tlf. 6119 6612 eller HR-partner Helle Blæsbjerg på tlf. 2635 1258.


Det lokale, samfundsansvarlige alternativ
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S driver et bredt filialnet på Sjælland og Fyn og beskæftiger over 550 medarbejdere. Vores vision er at være det markedsledende lokale og digitale alternativ til de landsdækkende banker. Vi går ikke på kompromis med en sund, solid og stabil drift og en markedskonform indtjening, der er sammenlignelig med andre pengeinstitutter i vores størrelse. Vi er dog overbeviste om, at der er behov for et stærkt lokalt og regionalt pengeinstitut med en forretningsmodel, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark. Derfor sætter vi samfundsansvar og kundernes økonomiske tryghed højere end den sidste indtjeningskrone.
Søg jobbet