Jurist til Sparekassen Sjælland-Fyns hovedsæde


Medarbejder i sparekassens hovedsæde

Vil du være en del af en professionel og samfundsansvarlig sparekasse, hvor beslutningsvejene er korte, og du bliver tilbudt både indflydelse, frihed samt fleksibilitet i din hverdag? 

Din hverdag i Compliance-afdelingen
Du bliver en del af et stærkt team på otte medarbejdere, hvor vi alle hjælper hinanden på tværs.

I Compliance overvåger vi og sikrer, at Sparekassen Sjælland-Fyn lever op til de lovmæssige krav. Vi vurderer, om processer og interne kontrolforanstaltninger er på plads. 

Dine primære arbejdsopgaver vil derfor være:
  • rådgive ledelsen og forretningen i relation til juridiske/compliance spørgsmål
  • vurdere om sparekassens rådgivning, produkter m.m. bliver håndteret inden for reglerne
  • identificere og evaluere compliance-risici og indgå i dialog med forretningen om minimering af disse
  • gennemgå sparekassens forretningsområder for at vurdere om sparekassen lever op til gældende lovgivning, markedsstandarder og interne forretningsgange
  • overvåge og foretage juridiske vurderinger i forhold til implementering af nye regler.

Vi søger en jurist med stærke samarbejdsevner
Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse som cand.jur. eller cand.merc.jur. Det vil være et plus, hvis du har erfaring med at arbejde med compliance og juridiske opgaver i et pengeinstitut, herunder at du bl.a. har kendskab til MIFID II, bekendtgørelse om god skik, hvidvaskloven samt ledelsesbekendtgørelsen.

Som person er du proaktiv og resultatorienteret. Din personlighed er kendetegnet ved evnen til at arbejde selvstændigt, samtidig med at du har gode kommunikations- og samarbejdsevner. 

Arbejdsstedet er Sparekassen Sjælland-Fyns hovedsæde, som ligger på Holbæk Havn med udsigt over Isefjorden. Her arbejder vi i flotte og lyse rammer, og vi har en god kantineordning og et sundt arbejdsmiljø.  

Interesseret?
Så send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 20. september 2020. Vi inviterer løbende kandidater til samtale.

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Compliance chef Pia Møller Blæsbjerg på tlf. 5948 1013 eller HR-partner Henrik Yde på tlf. 4058 0076.
 
 
Det lokale, samfundsansvarlige alternativ
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S driver et bredt filialnet på Sjælland og Fyn og beskæftiger over 550 medarbejdere. Vores vision er at være det markedsledende lokale og digitale alternativ til de landsdækkende banker. Vi går ikke på kompromis med en sund, solid og stabil drift og en markedskonform indtjening, der er sammenlignelig med andre pengeinstitutter i vores størrelse. Vi er dog overbeviste om, at der er behov for et stærkt lokalt og regionalt pengeinstitut med en forretningsmodel, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark. Derfor sætter vi samfundsansvar og kundernes økonomiske tryghed højere end den sidste indtjeningskrone.
 

Søg jobbet