Souschef til kreditafdelingen i Sparekassen Sjælland-Fyn

  
Vil du være med til at præge udviklingen på kreditområdet? Og vil du indgå i en professionel og samfundsansvarlig sparekasse med korte beslutningsveje, der både tilbyder dig faglig og personlig udvikling?

Pengeinstitut med klar strategi og store ambitioner

Sparekassen Sjælland-Fyn er et full service regionalt pengeinstitut med hovedsæde i Holbæk, hvor ca. 160 af sparekassens godt 600 ansatte arbejder.

Vi har store ambitioner om at være det lokale alternativ til de landsdækkende banker. Derfor opererer vi ud fra en samfundsansvarlig
forretningsmodel, hvor kundernes økonomiske tryghed er vores højeste prioritet.

Du udvikler vores kreditafdeling
Du indgår i ledelsesteamet i kreditafdelingen sammen med kreditdirektøren. Kreditafdelingen er struktureret i 3 teams med hver sin gruppeleder. Foruden at være souschef for hele kreditafdelingen vil du også være daglig leder af bevillingsgruppen, hvor du vil have direkte ledelsesansvar for 8 medarbejdere. Din primære opgave i bevillingsgruppen bliver at sikre høj kvalitet i det daglige kreditarbejde, og at der kan gives et hurtigt og kvalificeret svar på forespørgsler. Derudover får du ansvar for tilrettelæggelsen af kreditafdelingens mødeaktiviteter og kommunikation med sparekassens 4 områder på privatkundeområdet såvel som på erhvervskundeområdet.

Kreditafdelingen arbejder løbende med en række projekter, som både retter sig mod det lovgivningsmæssige og mod optimering af nuværende arbejdsrutiner. Derfor er det vigtigt, at du har stor erfaring med styring og ledelse af projekter både internt i kreditafdelingen og tværfagligt i hele organisationen.

Derfor leder vi efter dig, der:

  • har stor indsigt i den finansielle lovgivning

  • har erfaring med kreditbehandling og -rådgivning, sagsbehandling og regnskabsanalyser

  • har arbejdet med projektledelse og ved, hvad der skal til for at styre projekter hele vejen i mål

  • har en naturlig interesse for og lyst til at lede og udvikle andre mennesker

  • er vant til en bred berøringsflade og sparring med forskellige afdelinger og funktioner

  • er stærk kommunikativt og formidlingsmæssigt – både i skrift og tale.


Vi tilbyder
Som souschef bliver du en del af sparekassens kreditafdeling på i alt 23 medarbejdere. Omgangstonen er uformel, og der er fokus på at fastholde et godt kollegialt sammenhold, både i afdelingen og i sparekassen generelt. Du får ligeledes mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt via sparring med kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Sparekassens organisation er karakteriseret ved et fladt hierarki og korte beslutningsveje. Dine bidrag til udviklingen af sparekassen vil derfor hurtigt blive til virkelighed, og du får stor frihed til at planlægge og udføre dit arbejde inden for aftalte rammer.
 

Arbejdsstedet er Sparekassen Sjælland-Fyns hovedsæde, som ligger på Holbæk Havn med
udsigt over Isefjorden. Her arbejder vi i flotte og lyse rammer og har en god kantineordning og et sundt arbejdsmiljø.

Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kreditdirektør Lars Mikkelsen på tlf. 59 48 22 87 eller HR partner Helle Blæsbjerg på tlf. 59 48 11 13.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2019.
Vi inviterer løbende kandidater til samtale – så send gerne din ansøgning og dit CV allerede i dag. 

Vi glæder os til at høre fra dig.Det lokale, samfundsansvarlige alternativ
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S består af 49 filialer og 4 erhvervscentre og beskæftiger over 600 medarbejdere. Vores vision er at være det markedsledende lokale og digitale alternativ til de landsdækkende banker. Vi går ikke på kompromis med en sund, solid og stabil drift og en markedskonform indtjening, der er sammenlignelig med andre pengeinstitutter i vores størrelse. Vi er dog overbeviste om, at der er behov for et stærkt lokalt og regionalt pengeinstitut med en forretningsmodel, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark. Derfor sætter vi samfundsansvar og kundernes økonomiske tryghed højere end den sidste indtjeningskrone.

Søg jobbet