Risk Manager til RisikostyringsfunktionenVil du være en del af en sparekasse i udvikling, der gennem de seneste 10 år har forvandlet sig til et moderne og regionalt pengeinstitut med økonomien i orden?

Risk Manager med gode kommunikative evner søges til vores Risikostyringsfunktion i hovedsædet, Holbæk. Vi søger en kompetent og dedikeret Risk Manager, som har lyst til at arbejde med risikostyring i et spændende pengeinstitut med kort til toppen og højt til loftet.

Din hverdag i Risikostyringsfunktionen
Risikostyringsfunktionen er en del af CRO-funktionen, som består af Compliance og Risikostyring. Du vil indgå som del af et dygtigt team af medarbejdere, der arbejder indgående med risikoområdet med henblik på at skabe et samlet overblik over sparekassens nuværende og potentielle risici.

Risikostyringsfunktionen har brug for en person, som har erfaring med finansiel risikostyring, gode kommunikative evner, arbejder struktureret og kan arbejde med, og analysere, store mængder data.

Jobbet indebærer blandt andet identificering, overvågning og analyse af sparekassens risici, med vægt på analyse samt validering og rapportering til ledelsen.

Risikostyringsfunktionens opgaver omfatter blandt andet:

 • Analyse af data
 • Kapital og solvens
 • Markedsrisiko, likviditetsrisiko
 • IFRS9 og kreditrisiko
 • Operationel risiko
 • IT-risikostyring og IT-sikkerhed
 • Udfærdigelse af selvstændige analyser og rapportering i et klart og tydeligt sprog. Herunder også rapportering på bestyrelsesniveau

Du har stærke faglige og personlige kompetencer

Fagligt har du:
 • Erfaring med risikostyringsarbejde fra den finansielle sektor
 • Stærke analytiske evner, herunder interesse for at arbejde med, og analysere, store datamængder
 • En god forretningsforståelse
 • Gode kommunikationsevner – både i skrift og tale
 • Evnen til at rapportere i et klart og tydeligt sprog, herunder gerne erfaring med rapportering på bestyrelsesniveau
 • Kendskab til væsentlige finansielle risikoområder
 • Indgående kendskab til office-pakken og særligt Excel

Personligt har du:
 • Et godt overblik og har lyst til at lære forretningen at kende hele vejen rundt
 • Evnen til at arbejde struktureret
 • Evnen til at sætte dig ind i komplicerede og nye problemstillinger
 • Præcision til at overholde deadlines
 • Personlig gennemslagskraft
 • Vedholdenhed og dedikation
 • Let ved at arbejde selvstændigt og har lysten til at fordybe dig og evner at konkretisere udfaldet af dit analysearbejde
 • En videregående uddannelse på kandidatniveau inden for økonomi eller lignende
 • Gode samarbejdsevner

Du får mulighed for:
 • At arbejde selvstændigt med en stor berøringsflade
 • Kendskab til og indblik i alle sparekassens forretningsområder
 • Personlig og faglig udvikling
 • At påvirke, udvikle og optimere sparekassens risikostyring

Hvad kan vi tilbyde dig?
Du får et attraktivt job i en virksomhed og en afdeling, hvor du får ansvar og mulighed for at udvikle Sparekassen Sjælland-Fyns risikostyring samt dine egne faglige og personlige kompetencer.

Som Risk Manager bliver du en del af sparekassens CRO-funktion med en risikostyringsfunktion der tæller fem medarbejdere og yderligere fire kolleger i compliance. Omgangstonen er uformel, og der er fokus på at fastholde et godt kollegialt sammenhold, både i afdelingen og i sparekassen generelt.

Dit arbejdssted bliver sparekassens hovedsæde med udsigt over Isefjorden og 175 engagerede kollegaer i samme hus. Du får en fuldtidsstilling med mange attraktive personalevilkår, som f.eks. 7 uger frihed, god pensionsordning, fri telefon, gruppelivs-, sundheds- og tandforsikring, sund og variereret kantinemad og mange andre goder.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Er du interesseret?
Stillingen skal gerne besættes snarest muligt, og vi holder derfor løbende samtaler, så send gerne din ansøgning til os hurtigst muligt ogsenest den 16. maj 2022.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om Sparekassen Sjælland- Fyn på vores hjemmeside www.spks.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Risikochef Anette Hjort på telefon 2476 6414 eller via mail på anh@spks.dk eller HR-partner Henrik Yde på telefon 63611810.

Det lokale, samfundsansvarlige alternativ
Sparekassen Sjælland-Fyn A/Shar et bredt filialnet fordelt på Sjælland og Fyn og beskæftiger over 600 medarbejdere. Vores vision er at være det markedsledende lokale og digitale alternativ til de landsdækkende banker. Vi går ikke på kompromis med en sund, solid og stabil drift og en markedskonform indtjening, der er sammenlignelig med andre pengeinstitutter i vores størrelse. Vi er dog overbeviste om, at der er behov for et stærkt lokalt og regionalt pengeinstitut med en forretningsmodel, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark. Derfor sætter vi samfundsansvar og kundernes økonomiske tryghed højere end den sidste indtjeningskrone.
Søg jobbet