Vi er dit nærværende alternativ til de store landsdækkende banker

Vores forretningsmodel er baseret på ønsket om at være det foretrukne pengeinstitut i sparekassens virkeområder for privatkunder samt små og mellemstore erhvervskunder.

Hos os er nærvær og god service en hjertesag

Hos os får du en lokal filial, der ligger lige nede om hjørnet, og en fast personlig rådgiver, som kender dig og din økonomi. Hos os kommer du ikke til at føle dig som et nummer i rækken. Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Formål før profit
Vi er overbeviste om, at der er behov for et stærkt lokalt og regionalt pengeinstitut med en forretningsmodel, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark.

Derfor sætter vi samfundsansvar og kundernes økonomiske tryghed før den sidst tjente krone. Vi går dog ikke på kompromis med en sund, solid og stabil drift og en markedskonform indtjening, der er

Fakta om Sparekassen Sjælland-Fyn

  • Danmarks ældste sparekasse, etableret i 1825
  • 49 filialer og 4 erhvervscentre fordelt på Sjælland og Fyn
  • Over 156.000 kunder
  • Mere end 600 medarbejdere fordelt på filialer og stabsfunktioner

Sparekassens Sjælland bomærke
SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYNS MISSION

Vores formål er at bidrage til at gøre lokalområdet til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

Vi er, vi bliver, og vi udvikler

Sparekassens strategi er at opretholde, udvikle og udbygge det eksisterende filialnet på Sjælland og Fyn, så du har en lokal filial, der ligger lige nede om hjørnet.

Filialoversigt på kort over Sjælland og Fyn Vi har 49 filialer og 4 erhvervscentre fordelt på hele Sjælland og Fyn. Vores erhvervscentre finder du i Næstved, Odense, Holbæk og på Islands Brygge

Vores filialer finder du lokalt nede om hjørnet i vores geografiske markedsområde fra Middelfart i vest til Dragør i øst - både på land og i by.

Ingen eksotiske skattely
Til gengæld har vi ingen filialer eller samarbejdspartnere i diverse eksotiske skattely som Cayman Island, Seychellerne eller Panama.

Vi er, vi bliver, og vi udvikler lokalt, og vi arbejder aktivt og engageret på at skabe og understøtte et rigt liv, hvor vores logo lyser op.

Derfor lukker vi ikke filialer - heller ikke i de lokalsamfund, hvor vi er det eneste tilbageværende pengeinstitut.

Vi tror på, det har afgørende betydning for både privatpersoner og erhvervsliv - ikke mindst i de mindre byer - at der fortsat findes en beslutningsdygtig finansieringskilde lokalt, der engagerer sig i lokalområdet, og som kender livsvilkårene.  

Vi opretholder, udvikler og udbygger vores filialnet
I 2016 slog sparekassen dørene op for nye filialer i Nyborg og Vanløse, ligesom vi åbnede et såkaldt Hot-Spot i Hundested. I 2017 har vi åbnet filialer i Helsingør, Frederiksværk og på Islands Brygge, hvor vi også har slået dørene op til Erhvervscenter Øst. Og i 2018 har vi både åbnet filialer i Greve og i Helsinge.

Find din lokale filial

Til glæde og gavn for lokalområdet siden 1825

Sparekassen er landets ældste sparekasse. Selvom der er sket meget siden sparekassens grundlæggelse i 1825, har vi bibeholdt værdierne fra dengang.Sparekassen grundlægges
billede af torbenfeldt gods
December 1825: Sparekassen etableres på det daværende Frydendal, der i dag kendes som Torbenfeldt Gods. 
 

Også Fyns lokale sparekasse
September 2013: Sparekassen opkøber Sparekassen Faaborg (nu Sparekassen Fyn). 

Kort over Fyn

Sparekassen børsnoteres
December 2015: Sparekassen Sjælland-koncernen børsnoteres på Nasdaq Copenhagen.

   

Hele hovedstadens sparekasse
Vanløse filialDecember 2016: Med åbning af filial i Vanløse, har sparekassen syv filialer i hovedstadsområdet. 

       

Aktieemission
Marts-april 2018: Sparekassen Sjælland-Fyn foretager en kapitaludvidelse i form af en aktieemission.

1825
groen tidslinjestreg
2018


 Hele sjællands sparekasse
billede af opkoebt bank
Oktober 2011: Med opkøbet af Max Bank cementerer Sparekassen Sjælland positionen som Sjællands stærkeste regionale alternativ til de landsdækkende banker. 35.000 nye kunder kommer til. 
 

Nyt logo - samme velkendte værdier
August 2014: Sparekassens nye logo - en moderne abstraktion af det gamle sparekasse-S - ser dagens lys.

sparekassens logi

Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn slår sig sammen
Oktober 2016: Sparekassen Fyn og Sparekassen Sjælland sammenlægges under det fælles navn Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 

       

       

Starten på NYE VEJE
November 2017: Sparekassens strategiplan, NYE VEJE, som løber frem til 2021, bliver igangsat.

glade kunder
Per og Mette Sørensen, privat- og erhvervskunder

"Sparekassen er en god sparringspartner for os - både som privat- og erhvervskunder."

Du er mere end et nummer i rækken hos os

Hos os får du en fast personlig rådgiver, som kender dig og din økonomi. Vi er dit nærværende alternativ til de store landsdækkende banker.

Mere end 150.000 privatkunder har valgt sparekassen - og mange nye kommer til hver dag. Det skyldes blandt andet, at vi sætter en ære i at være der for vores kunder i alles livets faser.

Og at vi altid strækker os langt for at tilbyde attraktive priser og produkter, hurtig ekspedition, gennemskuelige vilkår og nærværende, kompetent og lokal rådgivning om ind- og udlånsforretning, opsparing, bolig, pension, private banking, forsikringer og formueforvaltning.

Det er desuden nemt og hurtigt at blive kunde hos os. Vi sørger for alt det praktiske.

Kontakt

Vi er også erhvervslivets lokale alternativ
Sparekassens erhvervskunder har også fordel af, at vi er et stærkt lokalt pengeinstitut med korte beslutningsveje og en enkel forretningside,

der bygger på nærhed, dialog og hurtig ekspedition.

Intet er for småt - og vi har rådgivere med indsigt i og specifik viden om små og mellemstore virksomheder og erhverv i alle brancher - også landbruget. Hos os får du en fast personlig erhvervsrådgiver, der kender dig og din branche. Vi hjælper dig med finansiering og rådgivning og går langt for at finde løsninger, når du står over for nye muligheder og udfordringer.

Læs mere om, hvad vi kan tilbyde på erhvervsområdet.

..eller kig forbi et af vores erhvervscentre eller filialer i nærheden af dig for at høre nærmere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Find afdeling

Vi støtter op om uddannelse og talentpleje

I sparekassen ønsker vi at bidrage til at sikre børn og unge en solid uddannelse at bygge fremtiden på.

Agnes og Oscar modtager blomster på scenen

Samtidig skal vi have øje på og bakke op omkring de særlige talenter og talentmiljøer, der lyser op.

Lokale partnerskaber 
Sparekassen har derfor dedikeret en betydelig del af vores sponsorkroner til talentpleje og -udvikling samt uddannelse via partnerskaber

med foreninger, talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner i vores markedsområde.

Vi involverer os aktivt i de lokalsamfund, vi er en del af. Og håbet er, at vores kunder og samarbejdspartnere føler, at de får lidt ekstra i sparekassen, fordi vi interesserer os for livsvilkårene lokalt, hvor vi er.

Hos os er der ingen, der får bonus for at sælge dig noget

Vidste du, at sparekassen har fravalgt spekulative produkter, bonusordninger og aktieoptioner?

Kunder til møde med en rådgiver

Hos os får hverken bestyrelse, direktion, ledelse, rådgivere eller andre bonus for at sælge dig noget. Vi har  100 % fokus på dig og dine interesser. Det, mener vi, er sund fornuft.

Ingen spekulation
Desuden ønsker vi at drive en sund, enkel og gennemskuelig forretning, der dækker vores kunder ind i hverdagen på tryg vis. Derfor har vi fravalgt en lang række særligt risikable og uigennemskuelige spekulative produkter.

Vi siger:

  • Nej til salgsrelaterede bonusordninger
  • Nej til salgsoptioner
  • Nej til investeringskreditter og aktieudlån
  • Nej til spekulative og risikable rente- og valutaswaps
  • Nej til spekulativ finansiering i udenlandsk valuta
  • Nej til komplekse og uigennemskuelige investeringsprodukter.

Kontakt os om dine muligheder i sparekassen

Send

Felter er obligatoriske og skal udfyldes.