Få færre gebyrer i  hverdagen

Med PrivatFRI har vi samlet en lang række af de produkter og services, du typisk har brug for i hverdagen, i én gratis og praktisk pakkeløsning.

Privat

Erhverv

Forsikring

Tab 1

Forsikring

Gældende forsikringsvilkår for kunder i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Forsikringsvilkår gældende
   
Forsikringer tilknyttet Lopi Mastercard forsikringspakke [Anmeld skade her]  
Mastercard Kredit Standard forsikringsbetingelser, privat (Lopi Mastercard)
Mastercard Kredit Standard produktinformation, privat
01.01.2021

Mastercard Debit og Kredit Guld forsikringsbetingelser, privat (Lopi Mastercard)
Mastercard Debit og Kredit Guld produktinformation, privat
01.01.2021

Mastercard Debit og Kredit Platinum forsikringsbetingelser, privat (Lopi Mastercard)
Mastercard Debit og Kredit Platinum produktinformation, privat
01.01.2021

Mastercard Kredit Standard forsikringsbetingelser, business (Lopi Mastercard)
Mastercard Kredit Standard produktinformation, business
01.01.2021

Mastercard Debit og Kredit Guld forsikringsbetingelser, business (Lopi Mastercard)
Mastercard Debit og Kredit Guld produktinformation, business
01.01.2021

Mastercard Debit og Kredit Platinum forsikringsbetingelser, business (Lopi Mastercard)
Mastercard Debit og Kredit Platinum produktinformation, business 
01.01.2021

   
Forsikringer tegnet gennem Nærpension  
Tab af erhvervsevne 01.01.2018
Livslang indtægt til børn 01.01.2018
Visse kritiske sygdomme 01.01.2018
Visse kritiske sygdomme børn 01.01.2018
Gruppebørnerente 01.01.2018
Livsforsikring 01.01.2018
Kundeforsikring - Lån & Kredit 01.01.2018
Børnepakke 01.01.2018
Erhvervslivsforsikring 01.01.2018
Sundhedssikring 01.01.2018
Tab af erhvervsevne-TOP 01.01.2018
Økonomisikring  01.01.2018

Formue

Tab 1

Formue

Gældende vilkår for formuekunder i Sparekassen Sjælland-Fyn

Vilkår for Private Banking
gældende
   
Vilkår for Private Banking 17.01.2020

Gebyroplysningsdokumenter

Hvordan er dine penge sikret?

Som kunde i sparekassen er du omfattet af Garantiformuen.

Garantiformuen dækker både privatpersoner og juridiske personer (selskaber mv.), der har indskud og værdipapirer i danske institutter. 

Dækningen udgør for indskud et beløb svarende til EUR 100.000 pr. indskyder og for værdipapirer EUR 20.000 pr. investor, hvis instituttet ikke kan tilbagelevere værdipapirerne.

 

Læs mere om hvordan og hvilke af dine indskud er dækket på Garantiformuens hjemmeside eller i vedlagte information om indskydergaranti.