Det gælder om at holde sammen

NYE VEJE er sparekassens nye strategi frem mod 2021. Den skal fastholde og forstærke den positive udvikling, vi har gennemgået i de seneste år.

NYE VEJE - En ny 4-årig strategi
Uanset om det er i Ringe eller på Islands Brygge, har pengeinstitutter en særlig rolle i lokalsamfundet. Det er os, der finansierer rammerne for familieliv og erhvervsliv – drømme og muligheder. Det forpligter, og her i sparekassen tager vi forpligtelsen seriøst. Derfor har vi formuleret et klart formål. Nemlig, at vi vil gøre lokalområdet til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

Se præsentationen af "Nye veje"

Lokale og digitale
"Nye veje" betyder også fokus på yderligere digitalisering og FinTech, så sparekassen udvikler i løbet af de kommende år et stærkt og konkurrencedygtigt digitalt tilbud til kunder over hele landet.

Øget effektivitet og robust fundament
"Nye veje" strategien betyder, at sparekassen styrker tre områder:
  • privat
  • erhverv
  • formue.
Den finansielle målsætning indeholder 4 fixpunkter:
  • Øget effektivitet
  • solid rentabilitet
  • høj indtjening pr. omkostningskrone
  • et robust fundament samtidig med at sparekassen fastholder og udvikler filialnettet.

Aktieemission 2018
For at sikre kapitalgrundlaget til sparekassens offensive strategi blev der i foråret 2018 gennemført en kapitaludvidelse, der tilførte sparekassen ca. 437 mio. kr. Kapitaludvidelsen blev gennemført som en emission med fortegningsret, hvor sparekassens nuværende aktionærer fik fortrinsret til at tegne nye aktier på favorable vilkår.

Læs om aktieemissionen

Se videoen "NYE VEJE - Det gælder om at holde sammen"