Sparekassen Sjælland-Fyn får historisk plus på 273 mio.

Sparekassen Sjælland-Fyn kommer ud af 2017 med et overskud på 273 mio. kr. Det er det bedste resultat nogensinde i sparekassens historie. Det viser det netop offentliggjorte årsregnskab fra Sparekassen Sjælland-Fyn.

Se interview med administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassen Sjælland-Fyn kommer ud af 2017 med et overskud på 273 mio. kr. Det er det bedste resultat nogensinde i sparekassens historie. Det viser det netop offentliggjorte årsregnskab fra Sparekassen Sjælland-Fyn.

Sparekassens øverste chef Lars Petersson fortæller, at resultatet i høj grad er skabt på grund af strategien om et skarpt fokus på det lokale og regionale.

”Jeg er både glad og stolt over dette resultat. Ikke mindst fordi det kommer som følge af, at Sparekassen Sjælland-Fyn arbejder med en meget målrettet strategi omkring vores forretningsmodel, hvor vi via udvidelsen af vores lokale filialnet opnår tæt kontakt til vores kunder. Vi bliver bedre og bedre til at vurdere de lokale forhold og behov – både hos vores private kunder og vores erhvervskunder,” siger Lars Petersson.

Han fortæller, at Sparekassen Sjælland-Fyn netop har sat gang i en helt ny strategiplan ’Nye veje’, som har fire klare målsætninger; øget effektivitet, solid rentabilitet, høj indtjening per omkostningskrone og et robust fundament.

”Målene skal blandt andet nås ved, at vi skal styrke vores position som erhvervsbank, vi skal være endnu bedre til formuende kunder, og ikke mindst skal sparekassen være kendt som det pengeinstitut, der driver lokale fællesskaber, forbinder erhvervsvirksomheder med hinanden og bakker op om både privat- og erhvervskunder,” siger Lars Petersson.

Den nye strategi omfatter også et digitalt løft, som kommer Sparekassen Sjælland-Fyns kunder til gode.

”Vi har det seneste år fortsat udviklingen af vores digitale tilbud, der er med til at give kunderne frihed til at lave forretninger, hvor og når det passer dem. Den udvikling sætter vi nu et gear yderligere op,” siger Lars Petersson.

Han pointerer samtidig, at Sparekassen Sjælland-Fyn står utroligt stærkt finansielt efter 2017, hvor resultatet før skat er steget med 20 pct., og nedskrivningerne er faldet til 33,4 mio. kr. - svarende til en nedskrivningsprocent på 0,2 pct. 


Forretningsomfanget i Sparekassen Sjælland-Fyn steg i 2017 med 10 pct. og udgør nu i alt 34,4 mia. kr. Kundetilgangen lød i 2017 på 7.304 nye kunder, og væksten i udlånet blev på 11,5 pct., så det samlede udlån nu udgør herefter 11,7 mia. kr. 


”Sparekassen Sjælland-Fyn overholder fortsat alle pejlemærker i Tilsynsdiamanten med stor margin. Det skal vi selvfølgelig fortsætte med, så vi er attraktive for både kunder og investorer,” siger Lars Petersson.

Han fortæller samtidig, at Sparekassen Sjælland-Fyns forestående aktieemission kører som forventet. Selve prospektet bliver offentliggjort den 22. marts.

”Vi forventer et provenu på emissionen på mellem 400 og 450 mio. kr. Pengene skal bruges til dels at indfri og omlægge noget hybrid kernekapital og nogle ældre efterstillede kapitalindskud, og dels for at kunne imødekomme fremtidens kapitalkrav til polstringen af pengeinstitutter. Alene indfrielsen af gælden vil betyde en årlig besparelse på 30 mio. kr., som vi i stedet kan bruge på at investere i fremtiden,” siger Lars Petersson.

Læs mere om sparekassens forretningsmodel.
Læs mere om sparekassens nye strategi "Nye veje".

Fakta
Sparekassen Sjælland-Fyn har 49 filialer og 4 erhvervscentre fordelt på Sjælland og Fyn. I alt er der 626 medarbejdere i sparekassen, som betjener Sparekassen Sjælland-Fyns over 156.000 kunder.

For yderligere oplysninger kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, mobil +45 53 85 07 70