Regnskab, tal og rapporter

Se sparekassens regnskaber, kapitalbehov og øvrige rapporter.

2022

Tidligere

Tab 1

2021

Nyheder:

5. maj 2021: "Flot Q1-resultat i Sparekassen Sjælland-Fyn"
11. august 2021: "De positive takter fortsætter i Sparekassen Sjælland-Fyn"
3. november 2021: "Sparekassen Sjælland-Fyn styrker fortsat basisindtjeningen"
10. februar 2022: "Historisk godt regnskab fra Sparekassen Sjælland-Fyn"

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Kvartalsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. halvår

Delårsrapport 1-3 kvartal

Årsrapport
Kapitalbehov 1. kvartal

Kapitalbehov 2. kvartal

Kapitalbehov 3. kvartal

Kapitalbehov 4. kvartal
Corporate Governance


Lønoplysning

Lovpligtig redegørelse
for samfundsansvar, 
jf. årsregnskabslovens 
§99a (CSR-rapport)


Søjle III rapportering 1. halvår

Risikooplysninger til årsrapport (søjle III)

Tillæg til risikooplysninger (søjle III) (xlsx)


Reports in English:
Interim Report Q1-2021 (english)

Interim Report Q1-Q3-2021 (english)
Interim Report H1-2021 (english)
Annual Report 2021 (english).

2020

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Delårsrapport 1. kvartal


Kapitalbehov 1. kvartal
Corporate Governance
Delårsrapport 1. halvår
Kapitalbehov 2. kvartal
Lønoplysning
Delårsrapport 3. kvartal
Kapitalbehov 3. kvartal

Lovpligtig redegørelse
for samfundsansvar, 
jf. årsregnskabslovens 
§99a (CSR-rapport)


Årsrapport
Kapitalbehov 4. kvartal
Risikooplysninger
Reports in English:
Annual Report 2020 (english)
Interim Report Q1-2020 (english)
Interim Report H1-2020 (english)
Interim Report Q3-2020 (english)

2019

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport Kapitalbehov 4. kvartal Corporate Governance
Delårsrapport 3. kvartal Kapitalbehov 3. kvartal Lønoplysning
Halvårsrapport Kapitalbehov halvår Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a (CSR-rapport)
Delårsrapport 1. kvartal Kapitalbehov 1. kvartal Risikooplysninger

Reports in English:
Annual Report 2019 (english)
Interim Report Q1-2019 (english) 
Interim Report H1-2019 (english)
Interim Report Q3-2019 (english)

2018

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport Kapitalbehov 4. kvartal Corporate Governance
Kvartalsrapport 3. kvartal
Kapitalbehov 3. kvartal
Lønoplysning
Halvårsrapport Kapitalbehov halvår Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a (CSR-rapport)
Kvartalsrapport 1. kvartal Kapitalbehov 1. kvartal  Risikooplysninger


Reports in English:
Annual Report 2018 (english)
Interim Report Q3 -2018 (english)
Interim Report H1-2018 (english)
Interim Report Q1-2018 (english)

2017

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport

Kapitalbehov 4. kvartal

Corporate Governance

Kvartalsrapport 3. kvartal

Kapitalbehov 3. kvartal

Lønoplysning

Halvårsrapport

Kapitalbehov halvår

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a (CSR-rapport)

Kvartalsrapport 1. kvartal

Kapitalbehov 1. kvartal

Risikooplysninger

Reports in English:
Annual Report 2017 (english)
Interim Report Q3-2017 (english)
Interim Report H1–2017 (english)

2016

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport Kapitalbehov 4. kvartal Corporate Governance
Kvartalsrapport 3. kvartal Kapitalbehov 3. kvartal  Lønoplysning
Halvårsrapport Kapitalbehov 2. kvartal Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a (CSR-rapport)
Kvartalsrapport 1. kvartal Kapitalbehov 1. kvartal Risikooplysninger

2015


Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport Kapitalbehov 4. kvartal Risikooplysninger
Halvårsrapport Kapitalbehov 3. kvartal* Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a (CSR-rapport)
  Kapitalbehov 2. kvartal* Lønoplysning
  Kapitalbehov 1. kvartal* Corporate Governance

 *Gælder alene for Sparekassen Sjælland

2014

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport Kapitalbehov 4. kvartal Risikooplysninger
Halvårsrapport Kapitalbehov 3. kvartal Corporate Governance
  Kapitalbehov 2. kvartal  
  Kapitalbehov 1. kvartal  

2013

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport kapitalbehov 1. kvartal Risikooplysninger
Halvårsrapport kapitalbehov 2. kvartal Corporate governance 
  kapitalbehov 3. kvartal  
  kapitalbehov 4. kvartal  

2012

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport kapitalbehov 1. kvartal Risikooplysninger
Halvårsrapport kapitalbehov 2. kvartal  
  kapitalbehov 3. kvartal  
  kapitalbehov 4. kvartal  


Ledelsespolitikker og Corporate Governance