Udvalg i Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen er et stærkt lokalt alternativ på Fyn, Sjælland og øerne. Her på siden kan du læse om de forskellige udvalg, som Sparekassen Sjælland-Fyns bestyrelse har etableret. Læs om sparekassens nomineringsudvalg, aflønningsudvalg, risikoudvalget og revisionsudvalg.

Bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn 2019 Bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn (2019)

Nomineringsudvalg

Bestyrelsen har i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed § 80 a etableret et nomineringsudvalg, der forbereder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen løbende har den påkrævede viden og erfaring til at varetage sine opgaver.

Kommissorium for Nomineringsudvalg

Udvalget består af:
Økonomichef Jakob N. Andersson (formand)
Arkitekt M.A.A. Thomas Kullegaard
Tidl. adm. direktør Bent Andersen
Områdedirektør Mads Wallin
Formuerådgiver Helle Lindhof Bjørnøe

Aflønningsudvalg

Bestyrelsen har i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed § 77 c etableret et aflønningsudvalg, der skal udføre det forberedende arbejde i forhold til bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning i koncernen.

Kommissorium for Aflønningsudvalg

Udvalget består af:
Økonomichef Jakob N. Andersson (formand)
Arkitekt M.A.A. Thomas Kullegaard
Tidl. adm. direktør Bent Andersen
Områdedirektør Mads Wallin
Formuerådgiver Helle Lindhof Bjørnøe

Risikoudvalg

Bestyrelsen har i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed § 80 b etableret et risikoudvalg.

Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen er bevidst om risici, når der træffes forretningsmæssige beslutninger i bestyrelsen.

Kommissorium for Risikoudvalg

Udvalget består af:
Tidl. adm. direktør Bent Andersen (formand)
Arkitekt M.A.A. Thomas Kullegaard 
Økonomichef Jakob N. Andersson 
Gårdejer Erik Larsen
Udviklingschef Per Olsen

Revisionsudvalg

Sparekassen Sjælland-Fyns bestyrelse har nedsat følgende revisionsudvalg.

Bestyrelsen har udpeget tidl. adm. direktør Bent Andersen til det kvalificerede medlem af revisionsudvalget.
 
Bent Andersen har gennem sit tidligere virke herunder speciel som direktør i Sydbank og adm. direktør i DLR Kredit A/S erhvervet sig stor viden og erfaring med hensyn til regnskabsaflæggelse og revision af finansielle virksomheder. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at Bent Andersen kan foretage en selvstændig vurdering af, om Sparekassen Sjælland-Fyns regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til sparekassens størrelse og kompleksitet. 

Kommissorium for Revisionsudvalg

Udvalget består af:
Økonomichef Jakob N. Andersson (formand)
Arkitekt Thomas Kullegaard
Tidl. adm. direktør Bent Andersen
Gårdejer Erik Larsen
Chefredaktør Torben Dalby Larsen