Udvalg i Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen er et stærkt lokalt alternativ på Fyn, Sjælland og øerne. Her på siden kan du læse om de forskellige udvalg, som Sparekassen Sjælland-Fyns bestyrelse har etableret. Læs om sparekassens nomineringsudvalg, aflønningsudvalg, risikoudvalget og revisionsudvalg.

Nomineringsudvalg

Bestyrelsen har i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed § 80 a etableret et nomineringsudvalg, der forbereder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen løbende har den påkrævede viden og erfaring til at varetage sine opgaver.

Kommissorium for Nomineringsudvalg

Udvalget består af:
Økonomichef Jakob N. Andersson (formand)
Arkitekt M.A.A. Thomas Kullegaard
Advokat Otto Spliid
Områdedirektør Mads Wallin
Kunderådgiver - Private Banking Helle Lindhof Bjørnøe

Aflønningsudvalg

Bestyrelsen har i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed § 77 c etableret et aflønningsudvalg, der skal udføre det forberedende arbejde i forhold til bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning i koncernen.

Kommissorium for Aflønningsudvalg

Udvalget består af:
Økonomichef Jakob N. Andersson (formand)
Arkitekt M.A.A. Thomas Kullegaard
Advokat Otto Spliid
Områdedirektør Mads Wallin
Kunderådgiver - Private Banking Helle Lindhof Bjørnøe

Risikoudvalg

Bestyrelsen har i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed § 80 b etableret et risikoudvalg.

Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen er bevidst om risici, når der træffes forretningsmæssige beslutninger i bestyrelsen.

Kommissorium for Risikoudvalg

Udvalget består af:
Økonomichef Jakob N. Andersson (formand)
Arkitekt M.A.A. Thomas Kullegaard 
Chefredaktør Torben Dalby Larsen   
Gårdejer Erik Larsen
Udviklingschef Per Olsen

Revisionsudvalg

Sparekassen Sjælland-Fyns bestyrelse har nedsat følgende revisionsudvalg.

Bestyrelsen har udpeget økonomichef Jakob N. Andersson til det kvalificerede medlem af revisionsudvalget.

Kommissorium for Revisionsudvalg

Udvalget består af:
Økonomichef Jakob N. Andersson (formand)
Arkitekt Thomas Kullegaard
Advokat Otto Spliid
Gårdejer Erik Larsen
Chefredaktør Torben Dalby Larsen