Logo

Er du vores nye IT-sikkerhedsspecialist?  

img
Vil du være en del af en bank i udvikling, hvor ny teknologi, IT-sikkerhed og foranderlig lovgivning fylder mere og mere? 

Vi søger en IT-sikkerhedsspecialist til vores IT-afdeling i Sparekassen Sjælland-Fyns hovedsæde. IT-sikkerhedsspecialist-rollen er specifikt rettet hen imod IT-risiko- og IT-sikkerhedsstyring af sparekassens IT-sikkerhed. Din arbejdsdag vil bestå af en kombination af driftsmæssige og mere projektrelaterede opgaver. 

Du får indflydelse og en fleksibel hverdag
Du får et attraktivt job i en sparekasse og en afdeling, hvor du får ansvar og mulighed for at udvikle dine egne faglige kompetencer og personlige egenskaber.

Du bliver en del af en samlet IT-afdeling med 22 kollegaer, der sammen varetager sparekassens mange IT-opgaver. Vi arbejder seriøst og målrettet med vores opgaver samtidig med, at vi har det sjovt og har gode relationer med vores kollegaer på tværs af andre fagområder. 

Dit arbejdssted bliver vores hovedsæde i Holbæk med flot udsigt over Isefjorden og ca. 200 engagerede kollegaer i samme hus. Du får en fuldtidsstilling med mange attraktive personalevilkår som 7 ugers frihed, god pensionsordning, fri telefon, gruppelivs-, sundheds- og tandforsikring samt sund og varieret frokostordning.

Som IT-sikkerhedsspecialist vil du bl.a. arbejde med at:
 • sikre, at IT-sikkerhed bliver håndteret på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde gennem vores fastsatte Governance
 • sikre, at IT-sikkerhedsområdet lever op til gældende lovgivning – du følger med i og kan implementere nye tiltag for at sikre, at kravene opfyldes
 • sikre, at IT-sikkerheden i sparekassen følger den etablerede Governance-ramme omkring ISO 27001 / ISO 27002 og ISO 27005, som du har en metodisk og struktureret tilgang til
 • opdatere forretnings- og arbejdsgange tilknyttet vores IT-sikkerheds- og risikostyringspolitik
 • identificere og vurdere konkrete IT-risici i relation til vores IT-benyttelse og systemlandskab - det drejer sig f.eks. om korrekt identifikation af IT- aktiver, nye tekniske sårbarheder, trusler, konsekvenser og sandsynligheder 
 • gennemføre fastsatte IT-sikkerhedskontroller både internt i organisationen og relateret til kritiske IT-leverandører
 • samarbejde med vores IT-leverandør, Bankdata 
 • levere IT-sikkerhedsrelaterede aktiviteter i opgaver eller projekter, hvor dette er en del af leverancen – det kan f.eks. dreje sig om IT-sikkerhedsgodkendelser af nye IT-systemer i sparekassen.
Dine primære arbejdsopgaver vil være at:
 • bistå IT-ledelsen med oplæg til opdatering af IT-sikkerhedspolitik, -risikostyringspolitik og -beredskabsplaner på baggrund af løbende hændelser, risikovurderinger og resultat af kontroller
 • sikre, at der findes tilstrækkelige sikringsforanstaltninger mod IT-kriminalitet
 • varetage og opdatere vores konsekvensanalyser og IT-risikovurderinger i forhold til systemernes grad af vigtighed for banken samt facilitere en årlig risikovurdering sammen med systemejerne 
 • opdatere og teste IT-beredskabsplanen i samarbejde med organisationen
 • levere efterspurgt materiale i forbindelse med intern og eksterne IT-revisioner 
 • varetage nødvendige IT-kontroller hen over året, jævnfør årshjulet i vores IT-kontrolsystem.
Vores forventninger til dig:
Du har en form for videregående uddannelse inden for IT – f.eks. datamatiker, IT-revisor eller professionsbachelor i IT-sikkerhed. Vi forestiller os, at du har nogle års erfaring med IT-sikkerhedsarbejdet – er det fra en lignende stilling i et pengeinstitut, er det et plus, men ikke et krav.

Det vigtigste er, at du:
 • har indsigt i risikovurderingsprocesser og sikkerhedsstyring
 • er resultatorienteret og (relativt) selvkørende med dine opgaver
 • kan stå fast, når det er nødvendigt, og kæmpe for det regelsæt, der er defineret og implementeret
 • har gode kommunikationsevner og kan formidle budskaber både skriftligt og mundtligt
 • evner at arbejde med både drift og projekter sideløbende 
 • har disciplin og erfaring med at håndtere konfidentielle informationer om sparekassens sikkerhedsforanstaltninger
 • har forståelse for revisionsbegreber og lovmæssige tekster inden for området 
 • har grundlæggende erfaring med leverandørsamarbejde og styring af samme. 
Derudover er du på det personlige plan typen, der:
 • er resultatorienteret og har fokus på kvalitet
 • har øje for detaljerne, men med blik for at vurdere væsentligheden. Selv når du har mange bolde i luften, bevarer du overblikket
 • en vedvarende faglig nysgerrighed over for et arbejdsfelt, som i den grad vokser i betydning i samfundet
 • har lyst til at samarbejde og dele viden med dit team
 • tager ansvar for egne opgaver og gerne bidrager med nye vinkler eller måder at gøre tingene på.
Er du interesseret?
Send din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest den 28. september 2023. Vi inviterer til samtaler derefter. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte IT-chef Mette Rosenkilde Mathiasen telefon 5948 1181 eller IT-Souschef Karsten Frimark telefon 5948 1189.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Det lokale, samfundsansvarlige alternativ
Sparekassen Sjælland-Fyn driver et bredt filialnet på Sjælland og Fyn og beskæftiger over 550 medarbejdere. Vores vision er at være det markedsledende lokale og digitale alternativ til de landsdækkende banker. Vi går ikke på kompromis med en sund, solid og stabil drift og en markedskonform indtjening, der er sammenlignelig med andre pengeinstitutter i vores størrelse. Vi er dog overbeviste om, at der er behov for et stærkt lokalt og regionalt pengeinstitut med en forretningsmodel, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark. Derfor sætter vi samfundsansvar og kundernes økonomiske tryghed højere end den sidste indtjeningskrone.