Logo

Er du vores nye erhvervsgeneralist og kommende erhvervsproduktchef? 

img
Har du betydelig erfaring fra udvikling, drift og salg af erhvervsprodukter, og motiveres du af at udvikle nye koncepter til brug på erhvervsområdet i sparekassen? Er du resultatorienteret, forandringsparat og beslutningsdygtig? Så er jobbet som erhvervsgeneralist og kommende erhvervsproduktchef hos os en spændende mulighed for dig.

Sparekassen Sjælland-Fyn er en formålsdrevet virksomhed med historisk vækst og korte beslutningsveje. Med et godt image, tilfredse kunder og en sund vækst står vi stærkt, men vi vil endnu mere, også på erhvervsområdet, som er i betydelig vækst.   

Vi skal mod nye mål – vil du med?
Vi har i 2022 lanceret strategien ”Mod nye mål”. Frem mod 2025 vil sparekassen være den foretrukne partner for mindre og mellemstore virksomheder. Det kræver en yderligere forstærket positionen som erhvervssparekasse, som skal skabes via tætte kundeforhold båret af de rette produkt- og servicetilbud, der både kan medvirke til at fastholde eksisterende og tiltrække nye erhvervskunder.     

Vi ønsker at skabe, udvikle og fastholde relationer til erhvervskunder baseret på ambitiøse resultater skabt via vores kundevendte erhvervsorganisation. Det kræver støtte fra en ny erhvervsgeneralist og kommende erhvervsproduktchef, vi ønsker ansat i en nyoprettet stilling i Produkter og Vilkår. Opdraget er at udvikle og sikre leverancer af både nye og digitale erhvervsprodukter, koncepter og systemløsninger, så mere tid kan frigøres til rådgivning, og så der skabes økonomiske fordele for begge parter.

Hvad kan du forvente dig af jobbet?
Du får mulighed for selv at identificere og arbejde med erhvervsprodukter, serviceområder og branchetemaer, som på et forretningsgrundlag kan udløse vækstpotentialer og succes for vores kundeorienterede erhvervsorganisation og kunderne.     

Du får brug for din viden og praktiske erfaringer til at bringe erhvervsløsninger frem til det punkt, hvor vores kundeorienterede erhvervsdirektører, -chefer og- rådgivere, eller henvisningspartnere, tager over og bruger disse i rådgivning og servicering af vores 15.000 erhvervskunder, som er forankret i enten vores centrale erhvervsafdelinger eller lokalt i vores områdeafdelinger. Derudover skal du identificere, indgå og forny aftaler, og udbygge relationer til eksterne partnere, herunder på ESG-området, udover at fastholde de eksisterende relationer til DLR Kredit, Leasing Fyn og Købstædernes Forsikring Erhverv, hvis tilbud er indarbejdet i rådgivning og afsætning til kunderne. 

Du vil også få mulighed for at udvikle vores tilgang til foreninger, herunder andelsbolig- og ejerforeninger, hvor der findes store potentielle muligheder for forretningsudvikling.         

Du bliver en del af stabsafdelingen ”Produkter og Vilkår”, der står for både udvikling og driftsopgaver relateret til sparekassens produkter, serviceydelser og koncepter på såvel erhvervs- som privatområdet.

I det daglige vil du referere til chefen for Produkt og Vilkår, som du sparrer med om projekter og driftsopgaver. Efter en indkøringsperiode, hvor du lærer sparekassen at kende, vil du - i en kommende rolle som erhvervsproduktchef – selv skulle initiere og arbejde med projekter, der har stor betydning for udvikling af erhvervssparekassen, hvorfor du også vil få sparekassens underdirektør for erhvervsorganisationen som opdragsgiver.   

Hvad forventer vi af dig?           
Du har en bankfaglig baggrund hentet fra en større erhvervsafdeling eller områdecenter i et pengeinstitut, gerne med erfaring fra flere banker, så du har arbejdet i forskellige kulturer. Du kan også komme fra en finansiel erhvervsorganisation som udviklings-, projekt- og implementeringsansvarlig. Du besidder energi, evne, vilje og mod til at opsøge, skabe og drive samarbejder på tværs af sparekassen og eksterne partnere med henblik på at kunne levere de produkter, services, koncepter og nye arbejdsprocesser, som kan bruges af vores kundevendte afdelinger til at skabe den erhvervssparekasse, der er målsat udviklet under strategien ”Mod nye mål”. Du vil også få adgang til at etablere de projektgrupper og de ressourcer, du skal bruge for at nå i mål med projekter og opgaver.        

Vi forventer, at du har en teoretisk uddannelse på HD-niveau, eller tilsvarende oparbejdet fra en lang praktisk erfaring fra en lignende stilling, der matcher de krav, vi stiller til en erhvervsgeneralist med potentiale som erhvervsproduktchef. Vi lægger vægt på, at du kan dokumentere de resultater, som du tidligere har skabt andre steder.

Hvad kan vi tilbyde dig?
  • Et attraktivt job med store faglige udviklingsmuligheder: Du bliver en del af et mindre stabs-team med tre dygtige kolleger, hvor du får mulighed for direkte at påvirke udviklingen af de produkter og serviceydelser, som sparekassen i fremtiden skal tilbyde sine erhvervskunder.  
  • Du bliver ansvarlig for et område, hvor du naturligt også kommer til at agere inspirator og vejleder for de erhvervsdirektører, -chefer og -rådgivere og afdelinger, der skal introducere og afsætte dine løsninger til kunderne. 
  • Dit arbejdssted bliver sparekassens hovedsæde i Holbæk med udsigt over Isefjorden og ca. 200 dygtige kolleger i samme hus. Du får attraktive løn- og personalevilkår, som f.eks. 7 ugers frihed, god pensionsordning, gruppelivs-, sundheds- og tandforsikring, sund og variereret frokost. Derudover har vi stor fleksibilitet i hverdagen og selvfølgelig mulighed for at arbejde hjemmefra. 
Interesseret?
Så send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 6. februar 2023. Vi inviterer løbende kandidater til samtale.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte produktchef Søren Fossing på tlf. 4047 3677 eller Talent Acquisition Specialist Eva Nestler på tlf. 2023 6954.    


Det lokale, samfundsansvarlige alternativ
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S driver et bredt filialnet på Sjælland og Fyn og beskæftiger over 550 medarbejdere. Vores vision er at være det markedsledende lokale og digitale alternativ til de landsdækkende banker. Vi går ikke på kompromis med en sund, solid og stabil drift og en markedskonform indtjening, der er sammenlignelig med andre pengeinstitutter i vores størrelse. Vi er dog overbeviste om, at der er behov for et stærkt lokalt og regionalt pengeinstitut med en forretningsmodel, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark. Derfor sætter vi samfundsansvar og kundernes økonomiske tryghed højere end den sidste indtjeningskrone.