Logo

Vil du være regnskabsanalytiker i vores nye analyse-team?

img
Kan du knække årsrapporter og sætte dem i perspektiv i forhold til virksomhedens forretningsmodel? Vil du være med til at opbygge en ny regnskabsanalysefunktion? Og har du lyst til at være en del af Sparekassen Sjælland-Fyn? Så er dette måske dit næste job!

I Sparekassen Sjælland-Fyn er vi i gang med at styrke vores erhvervskundefokus. Med et godt image, tilfredse kunder og stigende vækst står vi stærkt, men vi vil og skal endnu mere.

Vi er i gang med at opbygge et nyt analyse-team, der skal levere regnskabsanalyser på et højt fagligt niveau, som understøtter vores erhvervsrådgivere, kreditafdeling og øvrig organisation i de kreditmæssige beslutningsprocesser.

Derfor søger vi nye kolleger med specialviden inden for regnskabsanalyse. 

Din hverdag i sparekassen
Det nye analyse-team vil fungere som et kompetencecenter, og du vil referere til chefen for området og skal tage aktivt del i opbygningen det nye analyse-team. Det nye team skal bygges op omkring fagligt stærke medarbejdere med regnskabsteoretisk baggrund og erfaring - suppleret med studentermedhjælpere. 

Dine opgaver vil bestå i:
  • Udarbejdelse af regnskabsanalyser til vores erhvervsrådgivere
  • Regnskabsmæssig sparring med erhvervsrådgiverne og til vores centrale kreditafdeling samt risikostyringsfunktionen
  • At følge med i og formidle ændringer i relateret lovning og praksis
  • Bidrage til at skabe et stærkt analyse-team inden for regnskabsanalyse og relaterede erhvervskundeanalyser.
Vores forventninger til dig
Du har erfaring med udarbejdelse af regnskabsanalyser med forskellig kompleksitet. Du evner at knække regnskaber og sætte disse i perspektiv i relation til kundens forretningsmodel. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til virksomhedsskatteordningen.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
  • har relevant videregående regnskabsteoretisk uddannelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra bank, revisionsfirma eller lign. men det er ikke et krav
  • har god økonomisk forståelse og flair for tal og regnskaber
  • har stærke analytiske evner og forretningsforståelse 
  • har gode kommunikative evner og er klar og præcis i din skriftlige kommunikation
  • har fokus på kvalitet i dit arbejde
  • har stærke IT-kompetencer.  
Du får indflydelse og en fleksibel hverdag
Du får et attraktivt job i en virksomhed og i et nyoprettet team, hvor du får mulighed for at udvikle dine personlige egenskaber og faglige kompetencer. Teamet kommer til at spille en vigtig rolle i sparekassens fokus på at styrke vores erhvervskundeområder.

Det er en fuldtidsstilling og dit arbejdssted bliver vores hovedsæde i Holbæk med ca. 200 engagerede kolleger i samme hus og udsigt over Isefjorden. Vi har et stort fokus på vores CSR/ESG-ansvar og mange attraktive personalevilkår som 7 ugers frihed, god pensionsordning, fri telefon, gruppelivs-, sundheds- og tandforsikring samt sund og varieret frokost i vores kantine. Du får fleksibilitet i hverdagen og mulighed for hjemmearbejde 1-2 dage om ugen.

Er du interesseret?
Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 15. februar 2023. Vi inviterer løbende kandidater til samtale.
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Bolig- og inkassochef Henrik Meisner Lindgren på tlf. 5948 2285 eller Talent Acquisition Specialist Eva Nestler på tlf. 2023 6954.


Det lokale, samfundsansvarlige alternativ
Sparekassen Sjælland-Fyn driver et bredt filialnet på Sjælland og Fyn og beskæftiger over 550 medarbejdere. Vores vision er at være det markedsledende lokale og digitale alternativ til de landsdækkende banker. Vi går ikke på kompromis med en sund, solid og stabil drift og en markedskonform indtjening, der er sammenlignelig med andre pengeinstitutter på vores størrelse. Vi er dog overbeviste om, at der er behov for et stærkt lokalt og regionalt pengeinstitut med en forretningsmodel, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark. Derfor sætter vi samfundsansvar og kundernes økonomiske tryghed højere end den sidste indtjeningskrone.