Logo
Tilbud til aktionærer

Tilbud til aktionærer i Sparekassen Sjælland-Fyn

Som aktionær er du medejer af Sparekassen Sjælland-Fyn, og det vil vi gerne kvittere for med en række særlige tilbud, du kan læse mere om her på siden.

Aktionærkredit
Er du aktionær i Sparekassen Sjælland-Fyn med mindst 150 aktier, tilbyder vi dig en aktionærkredit med en rente på 10,30 % og et billån uden stiftelsesprovision.

Tilbud til aktionærer

Få en aktionærkredit med en lav rente

Om sparekassens aktionærkredit

 • Du får en variabel udlånsrente på 10,30 % per år** (svarende til en debitorrente på 10,70 % per år).
 • Din aktionærkredit kan være på op til i alt 50.000 kr.

Gældende vilkår

 • En aktionærkredit er et tilbud til private aktionærer med mindst 150 aktier* i Sparekassen Sjælland-Fyn.
 • Du kan dele din aktionærkredit på op til i alt 50.000 kr. med din samlever/ægtefælle, der ikke er aktionær med mindst 150 aktier* i Sparekassen Sjælland-Fyn.
 • Er både du og din samlever/ægtefælle aktionærer med hver mindst 150 aktier* i Sparekassen Sjælland-Fyn, kan I sammen have aktionærkredit(ter) på op til i alt 100.000 kr. Dog kan I hver især maksimalt have op til 50.000 kr. som personlig aktionærkredit.
 • En aktionærkredit kræver almindelig kreditgodkendelse.
 • Din aktionærkredit bliver automatisk ændret til en Privatkredit med en rentesats baseret på dit kundeforhold i sparekassen, hvis vilkårene ikke er opfyldt.

Derudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Kontakt din lokale filial
Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for at få en aktionærkredit, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller lokale filial.

Garantiformuen
Som kunde i sparekassen er dine indskud dækket af Garantiformuen.

Læs mere i Information om indskydergaranti.

Læs mere på Garantiformuens hjemmeside.

*150 aktier svarer til en investering på 27.840 kr. pr. den 16. august 2023. Aktierne skal være navnenoterede og registreret i Værdipapircentralen gennem et depot i Sparekassen Sjælland-Fyn. Er aktierne noteret i et fællesdepot, tæller vi antal af aktier per ejer ud fra en ligelig fordeling af aktierne. Derudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser, som du finder på www.spks.dk/vilkaar.

**Låneeksempel aktionærkredit på 50.000 kr.:
Ved et samlet kreditbeløb på 50.000 kr., en variabel debitorrente på 10,70 % p.a. (årlig pålydende rente inkl. rentes rente), 100 % udnyttelse af kreditten og en løbetid på fem år er de kvartårlige rentebetalinger 1.307 kr. ÅOP er 11,1 % før skat. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, er 76.887 kr. Heraf udgør de samlede omkostninger 26.887 kr.

Tilbud til aktionærer

Aktionæropsparing med en variabel rente

Som aktionær i Sparekassen Sjælland-Fyn med mindst 150 aktier* tilbyder vi dig en aktionæropsparing med en variabel rente. Du kan både få en aktionæropsparing som privat- og erhvervskunde i sparekassen.

Dine fordele med en aktionæropsparing:

 • Du kan indskyde på din aktionæropsparing året rundt.
 • Du kan hæve fra din aktionæropsparing uden opsigelse eller dekort.
 • Din aktionæropsparing er personlig, og vi opretter en opsparing for hver aktionær.
 • Din aktionæropsparing bliver automatisk ændret til en almindelig indlånskonto, hvis vilkårene ikke er opfyldt.

Aktionæropsparingen kan kun bruges som opsparingskonto**.

Se den gældende rente for en aktionæropsparing på www.spks.dk/priser.

Aktionæropsparing til erhverv
Som erhvervskunde i sparekassen skal du have aktier i din virksomhed, altså i dit CVR-nummer, for at du kan oprette en aktionæropsparing til virksomheden.

*150 aktier svarer til en investering på 27.840 kr. pr. den 16. august 2023. Aktierne skal være navnenoterede og registreret i Værdipapircentralen gennem et depot i Sparekassen Sjælland-Fyn. Er aktierne noteret i et fællesdepot, tæller vi antal af aktier per ejer ud fra en ligelig fordeling af aktierne. Derudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser, som du finder på www.spks.dk/vilkaar.

**Det vil sige, at den ikke kan bruges som lønkonto, ligesom der ikke kan tilknyttes betalingskort, NemKonto eller betalingsservice til kontoen eller laves debiteringer til lån, Mastercard eller gruppeforsikringer. Kontoen kan heller ikke bruges som afkast-/gebyrkonto til depoter.

 

Tilbud til aktionærer

Undgå at betale stiftelsesprovision ved optagelse af billån

Er du aktionær i Sparekassen Sjælland-Fyn med mindst 150 aktier*, kan du optage eller forhøje dit billån i sparekassen uden at skulle betale den normale stiftelsesprovision ved oprettelse. Er du interesseret i at høre mere om dine fordele som aktionær i forbindelse med optagelse af billån, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller lokale filial.

*150 aktier svarer til en investering på 27.840 kr. pr. den 16. august 2023. Aktierne skal være navnenoterede og registreret i Værdipapircentralen gennem et depot i Sparekassen Sjælland-Fyn. Er aktierne noteret i et fællesdepot, tæller vi antal af aktier per ejer ud fra en ligelig fordeling af aktierne. Derudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser, som du finder på www.spks.dk/vilkaar.

Sparekassens persondatapolitik for aktionærer

 

Læs mere om Sparekassen Sjælland-Fyns persondatapolitik for aktionærer