Om Sparekassen Sjælland Fonden

Fonden for Sparekassen Sjællands formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S virkeområde.

Fonden blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Sjællands omdannelse til aktieselskab.

Fonden lægger særlig vægt på at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed - med særlig vægt på uddannelse, talentpleje og partnerskaber. 

Fonden uddeler både midler på baggrund af modtagne ansøgninger og egne initiativer.

Over tid bliver pengene uddelt ud fra et princip om at komme flest mulige til gavn med hensyn til sted, formål og effekt.  

Læs mere på www.spksfonden.dk