Logo

Information om kurstillæg i andre EU-lande

EU-lovgivningen kræver, at vi som bank oplyser dig om, hvilke gebyrer du betaler, når du bruger dit kort i et andet EU-land. Bemærk, at der ikke er tale om nye gebyrer, men en information til dig, så du er bekendt med omkostningerne forbundet med at bruge dit kort i udlandet.

Derfor modtager du en mail eller sms første gang, du bruger dit kort i en fysisk butik eller pengeautomat, mens du opholder dig i et andet EU-land end Danmark. I mailen eller sms’en kan du se, hvilket kurstillæg vi beregner i forhold til den kurs, som er fastsat af den europæiske centralbank – ECB.

Du kan opleve at modtage informationen flere gange

Rejser du rundt i flere EU-lande, betaler du i flere forskellige valutaer, eller opholder du dig i et andet EU-land i længere tid, kan du opleve at modtage flere mails eller sms’er med informationen.

Tager du fx til Tjekkiet, så får du – første gang du bruger kortet – en besked fra os, hvor du kan se, hvor stort kurstillægget er i procent i forhold til ECB´s kurs.

Hvis du stadig er i landet efter månedsskiftet, får du en ny besked, første gang du bruger kortet efter den 1.

Og hvis du fx er på rundrejse og krydser flere grænser, får du en ny mail eller sms med besked om kurstillægget, når du bruger dit kort i et nyt EU-land med en anden valuta. Fx hvis du tager videre fra Tjekkiet til Polen.

Sådan beregner vi kurstillægget i forhold til ECB-kursen

Eksempel på et køb på 895, 21 CZK:

ECB-kurs: 27,442229 (omregnet til DKK: 245,6661 kr.)
Kurstillæg (CZK): 2,84 % (omregnet til DKK: 6,99 kr.)

Samlet pris i DKK: 252,65 kr.

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Kontakt din rådgiver, lokale filial, eller ring til os på tlf. 5948 1000.