Logo
Nyheder

Udviklingen på markederne og i sparekassens værdipapirfonde

17. May 2022

2022 har været præget af uro på markederne og negative afkast. Sparekassen Sjælland-Fyns investeringskomite har valgt en forsigtig tilgang til markederne, og det har vist sig at være fornuftigt, når vi sammenligner afkast for vores værdipapirfonde med andre lignende produkter.

Investeringsrådgiver med fokus på markederne

Krigen i Ukraine, stigninger i råvare- og energipriser og ikke mindst stigende inflation og renter har givet anledning til uro på markederne. Uroen har betydet, at 2022 indtil videre har ledt til negative markedsafkast for både aktier og obligationer. Det gælder også Sparekassen Sjælland-Fyns værdipapirfonde, hvor en forsigtig tilgang til markederne dog indtil videre har styret investorerne fornuftigt igennem en turbulent tid.

Forsigtig tilgang har vist sig at være fornuftig
Sparekassens investeringskomite har en forsigtig tilgang til markedet og arbejder for langsigtede stabile afkast frem for at tage en unødig risiko. I løbet af det sidste halve års tid har komiteen ad flere omgange bl.a. valgt at vægte ned i aktier i værdipapirfondene, og fondene har pt. også en undervægt på aktier. Det er ikke isoleret set sket på grund af de geopolitiske spændinger, men som en konsekvens af den stigende inflation, rentestigninger og stigende energipriser.

Det har vist sig at være en fornuftig strategi. Kombinationen af krigen i Ukraine og nye udbrud af Covid-19 i Kina har presset aktiemarkedet yderligere, hvorfor undervægten i aktierne har bidraget positivt til afkastet. Og selvom det samlede afkast i værdipapirfondene pt. også er med negative fortegn, kan vi se, at fondene indtil videre har klaret sig relativt bedre gennem uroen end andre sammenlignelige produkter.

Vores råd er forsat: Hav is i maven
Selvom et negativt afkast aldrig er rart, kan det være svært at undgå i en tid som den, vi befinder os i. Markederne vil fra tid til anden være volatile og dermed som nu præget af større udsving inden for kort tid, og det er vigtigt ikke at handle i panik. Vores råd er også fortsat, at du som investor er tro mod din investeringsprofil og -horisont.

Er det bedre at have opsparingen stående kontant?
Et af alternativerne til at investere sine penge er at have dem stående kontant, hvor man måske føler, at opsparingen er mere sikker, selvom det koster lidt i negativ rente. Her skal du dog være opmærksom på, at inflationen, der aktuelt er på 6,7 %, på sigt kan være med til at udhule din opsparing, der simpelthen bliver mindre værd over tid i takt med, at priserne stiger.

Set i det lys, kan investering i værdipapirer være et reelt alternativ til at stå kontant med sine penge – særligt hvis du ved, at du har mulighed for at have opsparingen investeret i en længere periode.

Husk dog altid på, at tidligere afkast ikke en garanti for fremtidige afkast. Du kan høre om dine muligheder for at investere i sparekassens værdipapirfonde hos din rådgiver i din lokale filial.

Værdipapirfond

År til dato (ÅTD%)

Gennemsnit konkurrenter år til dato (ÅTD%)*

Stabil-5,73-7,51
Balance-6,45-8,52
Aktiv-8,00-8,95
PB Lav-5,74-7,64
PB Høj-8,03-9,10

* Gennemsnittet for konkurrenter er beregnet på baggrund af udvalgte konkurrenters afkast på produkter, der er sammenlignelige med sparekassens værdipapirfonde. Data pr. den 9. maj 2022.