Logo
Nyheder

Sparekassen Sjælland-Fyn styrker fortsat basisindtjeningen

3. November 2021

Sparekassen fortsætter de positive takter og leverer for de første 3 kvartaler af 2021 et tilfredsstillende resultat på 420,9 mio. kr. før skat. Efter skat lyder resultatet på 351,6 mio. kr., hvilket forrenter primo egenkapitalen med 14 %. Resultatet afspejler, at sparekassen fortsat styrker basisindtjeningen, samtidig med at omkostningerne sænkes – begge dele flugter med målsætningerne i sparekassens strategi NYE VEJE.

God aktivitet styrker basisindtjeningen

Sparekassen oplever generelt stadig en god aktivitet blandt både privat- og erhvervskunderne samtidig med, at stadig flere potentielle kunder kontakter sparekassen for at høre mere om, hvad sparekassen kan tilbyde. 
”Vi står et godt sted i markedet, hvor stadig flere privatkunder og større erhvervskunder kontakter os på tværs af vores geografi på Sjælland og Fyn. Vi har en god størrelse, hvor vi både har kompetencerne og kræfterne til at løfte større kundeforhold, men samtidigt er i øjenhøjde med kunderne,” siger administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson, og tilføjer:

”Og så oplever vi ikke mindst, at vi vinder mange nye kunder og får nye forretninger med vores nuværende kunder, fordi vi er hurtige til at give et svar, når behovet er der. Det betyder meget, hvis man for eksempel har fundet drømmeboligen eller står overfor at skulle investere i en ny erhvervsejendom.”
 
Aktivitetsniveauet afspejler sig måske mest tydeligt på netop boligområdet, hvor sparekassens samlede formidling af realkreditlån til køb af bolig er steget med 4,0 mia. kr. de seneste 12 måneder og således udgør i alt 47,2 mia. kr. Det styrker indtjeningen. Dette kombineret med, at sparekassen også er lykkes med at sænke omkostningerne, bidrager positivt til, at sparekassen kan melde om en styrket basisindtjening.

Sparekassen står således særdeles stærkt, og de positive resultater er også årsagen til, at sparekassen med offentliggørelsen af regnskabet for de første 3 kvartaler af året indsnævrer intervallet for forventningerne til resultatet for hele 2021 fra 450-525 mio. kr. til nu 485-525 mio. kr. før skat.

Fortsat opbakning til erhvervslivet

Mens der er god aktivitet på tværs af flere forretningsområder, udgør særligt erhvervslivet og sparekassens erhvervskunder et vigtigt fokusområde i sparekassen for tiden, da mange erhvervsdrivende bl.a. står overfor at skulle begynde tilbagebetalingen af de lån, som staten ydede som en del af Covid-19-hjælpepakkerne.

”Som ved starten af Covid-19-pandemien er det vigtigt for os at sende et signal til vores erhvervskunder om, at vi gerne vil hjælpe, hvis det er muligt – f.eks. hvis de står over for likviditetsudfordringer eller har behov for hjælp på anden vis, når de statsydede lån skal betales tilbage,” fortæller sparekassedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Bruno Riis-Nielsen.
 

”Af samme grund ser vi også gerne, at vores erhvervskunder kontakter os – hvis vi ikke kommer dem i forkøbet – så vi sammen kan se på de konkrete muligheder,” lyder opfordringen fra Bruno Riis-Nielsen.

Stregerne til sparekassens nye strategi er slået

Udover den øgede aktivitet er sparekassens styrkede indtjening og de faldende omkostninger bl.a. et resultat af en række målrettede indsatser med bl.a. at optimere interne processer, samtidigt med at man holder sig kundernes behov for øje og vægter den lokale involvering højt, som beskrevet i sparekassens 4-årige strategi ’Nye Veje’.

Strategien, som blev lanceret i efteråret 2017, er tæt på målstregen, og arbejdet med at fastlægge de strategiske målsætninger og økonomiske ambitioner for sparekassen i de næste år er startet op. Den nye strategi, som skal tage over, hvor ’Nye Veje’ slipper, offentliggøres således inden udgangen af april 2022. 

De væsentligste resultater fra 1.-3. kvartal 2021:

  • Nettorenteindtægterne stiger 7 %
  • Omkostningsniveauet falder 2 %
  • Basisindtjeningen stiger 23 %
  • Primo egenkapitalen forrentes svarende til 14 % p.a. efter skat
  • Tilbageførsel på 24,0 mio. kr. på nedskrivningsposten
  • Samlet kreditformidling stiger 7 % og udgør i alt 59,3 mia. kr.
  • Kapitalprocent inkl. periodens overskud 22,3 %
  • Forventningerne til årets resultat før skat er indsnævret til niveauet 485-525 mio. kr.

Læs selskabsmeddelelse nr. 24/2021

Læs delårsrapport 1-3. kvartal 2021