Logo
Nyheder

Sparekassen åbner en filial i Gilleleje

8. March 2023

Gilleleje kan se frem til, at der igen kommer en bank til byen, når sparekassen senere på året slår dørene op til en ny filial på Vesterbrogade 1A i centrum af byen.

Den kommende filial i Gilleleje

Sparekassen er allerede i dag til stede i Nordsjælland med filialer i både Frederiksværk, Frederikssund, Hundested, Hillerød, Helsingør og Helsinge, og derfor var man også åben for en snak om mulighederne, da lokale aktører rettede henvendelse omkring etableringen af en filial i Gilleleje.

”Vi er gennem de seneste år flere gange blevet spurgt, om det ikke var på tide, at vi også kom til Gilleleje, og den tid er nu kommet. Vi oplever en øget efterspørgsel fra både privatpersoner og ikke mindst erhvervslivet i området, og er derfor også klar til at styrke vores tilstedeværelse lokalt med en fysisk filial. Samtidig giver detforretningsmæssigt god mening for os at styrke vores position i Gilleleje og omegn. Pilen peger i en positiv retning med bl.a. en forbedret infrastruktur og nye beboelsesområder. Vi vil gerne være en del af og støtte op om den positive udvikling, som er i gang,” lyder det fra administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petersson.

Sparekassen har allerede i dag kunder i Gilleleje, som nu kan se frem til, at de nemt kan holde møde med banken i deres nærområde. I forlængelse heraf lyder der en opfordring fra Lars Petersson til, at nuværende kunder støtter op om den kommende filialåbning.

”Vi har allerede en del kunder i Gilleleje, som vi håber, vil være ambassadører for sparekassen og opfordre familie, venner og bekendte til at få en snak med os om, hvad vi kan tilbyde,” lyder det fra Lars Petersson.

Lokale ildsjæle bag filialåbningen

Blandt de lokale aktører, som har været med at gøre drømmen om at få en bank i Gilleleje til virkelighed, er Gilleleje Brugsforenings direktør Lars Corfitzen, som har været i tæt dialog med sparekassen fra idéfasen til nu, hvor åbningsdatoen for den nye bankfilial er sat.

”Det betyder meget for erhvervslivet og ikke mindst for vores evne til at tiltrække nye tilflyttere og nye udviklingsprojekter til byen, at der en bank i nærområdet, som har både den nødvendige beslutningskraft og viljen til at støtte op om udviklingen lokalt. Det har sparekassen, og derfor glæder det os også, at det er lykkes at få enderne til at mødes, så Gilleleje nu kan se frem til at få en lokal bank og medspiller i bybilledet,” lyder det fra Lars Corfitzen om baggrunden for, at han kontaktede Sparekassen Sjælland-Fyn omkring muligheden for at åben en filial i byen.

Først åbningsdag i juni

Sparekassen har skrevet under på lejekontrakten og går nu i gang med at gøre lokalerne på Vesterbrogade 1A klar til, at et rådgiverteam på forventet fire kunderådgivere flytter ind. Sparekassen har allerede lokale rådgivere i byen, men søger flere rådgivere til at blive en del af teamet, så også her lyder der en opfordring til at kontakte sparekassen.

Hvis klargørelsen af lokalerne går efter planen, er sparekassen klar til at byde både nuværende og nye kunder velkommen i den nye filial i juni 2023.

For yderligere information
Kontakt administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petersson på tlf. 2938 7772 eller direktør for Gilleleje Brugsforening Lars Corfitzen på tlf. 40581374.