Logo
Nyheder

Sparekassen Sjælland-Fyn kommer flot ud af første kvartal 2024

2. May 2024

Med bl.a. stigende renteindtægter, udlånsvækst og fremdrift i strategiarbejdet fortsætter Sparekassen Sjælland-Fyn sin tilfredsstillende udvikling.

Sparekassen Sjælland-Fyns hovedsæde fra vandsiden

Sparekassen Sjælland-Fyn leverer i første kvartal af 2024 et resultat på 226,4 mio. kr. før skat og 176,0 mio. kr. efter skat. 

Læs delårsrapport

Se selskabsmeddelelse

Fortsat positiv udvikling på både privat- og erhvervsområdet

Den positive udvikling i basisindtjeningen fortsætter ind i 2024 med en stigning på 21 % sammenlignet med samme periode sidste år. Det er bl.a. et resultat af det fortsat høje renteniveau, som betyder, at Sparekassen Sjælland-Fyn oplever en stigning i indtægterne fra både udlån og det indlånsoverskud, der er placeret i obligationer og i Nationalbanken.

Udlånet stiger med 9 % sammenlignet med første kvartal 2023. Og selvom sparekassen låner flere penge ud til privatkunder, der bl.a. gerne vil låne til at købe en elbil, er det primært lån til erhvervskunder, som er årsag til stigningen. 

 ”I 2024 har vi – som en del af vores strategi ”Mod nye mål” – stadig fokus på at gøre det endnu mere attraktivt at være erhvervskunde i sparekassen. Vi er derfor også tilfredse med, at det særligt er lån til nye og nuværende erhvervskunder, der stiger med 18 % som er årsag til stigningen. Herudover er realkreditlån til virksomhederne via DLR Kredit steget med lidt mere end 9 % siden første kvartal 2023,” fortæller Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Lånene ydes til virksomheder bredt fordelt på mange brancher, herunder landbruget. Sparekassen Sjælland-Fyn fastholder den positive indstilling til landbruget og bakker – på trods af den kommende CO2-afgift – fortsat op om rentable investeringer til både nuværende og nye landbrugskunder. 

Stadig optimisme trods stigning i nedskrivningsniveauet

Selvom kvartalsregnskabet byder på en stigning i nedskrivningsposten, der ligger på 9,9 mio. kr. mod en tilbageførsel på 1,8 mio. kr. samme tid sidste år, er nedskrivningsniveauet fortsat lavt. Sparekassen Sjælland-Fyn er derfor vedvarende optimistisk, når det kommer til kundernes økonomier, hvor kreditboniteten overordnet set er god. Erhvervskunderne er bl.a. begunstiget af den vækst, som opleves i det primære markedsområde grundet udviklingen indenfor medicinalindustrien.  

Fremdrift i strategiarbejdet

I 2024 arbejder Sparekassen Sjælland-Fyn fortsat med at eksekvere på strategien ”Mod nye mål”, hvor en af målsætningerne er at nedbringe omkostningsprocenten til under 50 % senest fra regnskabsåret 2026.

I første kvartal af 2024 er omkostningsprocenten faldet til tilfredsstillende 55,2 % Faldet er sket som en del af et løbende fokus på effektiviseringer, optimeringer og omkostninger, som bl.a. også betyder, at rådgiverne har fået frigivet mere tid til at hjælpe både privat- og erhvervskunder. 

Som en del af strategisporet med fokus på mennesker og kultur satte Sparekassen Sjælland-Fyn i slutningen af 2023 gang i en uddannelse for alle medarbejdere. 

”Første modul, hvor sparekassens formål, værdier og kultur var på dagsordenen, er nu veloverstået. Vi har høje forventninger til, at uddannelsen medvirker til at styrke kulturen og bidrager til, at vi også fortsætter den positive udvikling, når vi nærmer os sparekassens 200 års fødselsdag i 2025”, fortæller Lars Petersson.
 
Første kvartal har også budt på åbningen af et nyt rådgivningscenter i den historiske ejendom ”Hvidesten” på Kingosvej i Taastrup

”Vi oplever stadig større efterspørgsel fra både privat-, erhvervs- og Private Banking-kunder på Vestegnen. Den 13. marts slog vi derfor dørene op til et nyt rådgivningscenter i Taastrup. Det nye rådgivningscenter supplerer vores tilstedeværelse i Hovedstaden og understøtter vores strategiske målsætning om at sikre en stærk geografisk tilstedeværelse, som matcher udviklingen og mulighederne i vores markedsområde,” fortæller administrerende direktør Lars Petersson.  

Forventninger til 2024

Sparekassen Sjælland-Fyn fastholder forventningerne til årets resultat før skat i niveauet 650-750 mio. kr. Baggrunden er første kvartals tilfredsstillende indtjening og usikkerheden relateret til udviklingen i det generelle renteniveau samt nedskrivningsniveauet. 

Første kvartal 2024 i overskrifter

  • Primo egenkapitalen forrentes svarende til 20,5 % om året før skat.
  • Primo egenkapitalen forrentes svarende til 15,9 % om året efter skat.
  • Basisindtjeningen stiger 21 %
  • Kapitalprocenten udgør 23,9 %
  • Nettorenteindtægterne stiger 25 %
  • Gebyr- og provisionsindtægterne stiger 2 %
  • Udlån stiger 9 %, heraf stiger erhvervsudlån 18 %
  • Nedskrivningsposten udgør 9,9 mio. kr.
  • Det samlede forretningsomfang stiger 5 %

Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen på tlf. 5385 0770.