Logo
Nyheder

Vi har valgt at tage et endnu større ansvar inden for ansvarlige investeringer

10. January 2022

I sparekassen vil vi gerne – helt i tråd med vores værdier om at tage samfundsansvar og udvise redelighed – bidrage til en bæredygtig udvikling. Det gælder også på investeringsområdet, hvor vi har tilsluttet os FN’s principper for ansvarlige investeringer, også kaldt UN PRI.

ansvarlige investeringer

Det betyder, at vi har forpligtet os til at efterleve følgende seks ambitiøse investeringsprincipper:

  1. Princip 1: Vi vil indarbejde ESG-forhold i vores investeringsanalyser og beslutningsprocesser.
  2. Princip 2: Vi vil være aktive investorer og praktisere et ESG-fokus i vores investeringspolitik.
  3. Princip 3: Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
  4. Princip 4: Vi vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
  5. Princip 5: Vi vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne.
  6. Princip 6: Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i implementeringen af principperne.

Mere om ESG og vores tilgang til ansvarlige investeringer

ESG står for "environmental, social and governance", dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold og skal bl.a. bidrage til et øget fokus på og dokumentation af, hvordan vi som virksomhed bidrager til bæredygtighed. Det gælder også i forhold til bl.a. de samarbejdspartnere, vi vælger at samarbejde med på investeringsområdet.

Det er helt naturligt for os, at vi, i vores daglige arbejde med at investere og forvalte vores kunders midler bedst muligt, også inddrager informationer om fx den miljømæssige påvirkning af investeringerne.

Helt konkret betyder det bl.a., at vi vurderer de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i de virksomheder, vi investerer i på vegne af vores kunder.

Vi ser bl.a. på, hvordan virksomheden:

  • påvirker miljøet og klimaet, og vi investerer fx ikke i virksomheder, der arbejder med biologiske våben og lignende
  • behandler dens medarbejdere – også hos eventuelle samarbejdspartnere og underleverandører.

Og skulle vi opdage, at vore samarbejdspartnere ikke lever op til de standarder og krav vi stiller, så forsøger vi selvfølgelig at få det løst. Hvis det ikke er muligt, går vi på udkig efter nye samarbejdspartnere.

Kort fortalt om UN PRI

UN PRI tager sit afsæt i en tro på at et bæredygtigt finansielt system er en nødvendighed for at skabe værdi på lang sigt. Med andre ord, at ansvarlige bæredygtige investeringer betaler sig. Hensigten med UN PRI er således også at udbrede kendskabet til bæredygtige investeringer, og det vil vi i sparekassen gerne støtte op om. Derfor har vi valgt at tilslutte os de seks investeringsprincipper beskrevet i UN PRI.

Du kan bl.a. læse mere om vores tilgang til ansvarlige investeringer i bl.a. vores Politik for integration af bæredygtighedsrisici her:

Politik for integration af bæredygtighedsrisici


Læs mere om hvordan sparekassen arbejder med ansvarlige investeringer