Logo
Nyheder

Ny fond på 10 mio. kr. skal støtte unge og deres trivsel

13. May 2024

Sparekassen Sjælland-Fyn stifter en ny fond på 10,3 mio. kr., der er øremærket unge i alderen 15-30 år, og som skal medvirke til at skabe øget trivsel via stærke fællesskaber.

10,3 millioner krone til Lucernafonden

Ved offentliggørelsen af årsregnskabet 2023 indstillede sparekassens bestyrelse til generalforsamlingen, at 1-3 % af det årlige overskud efter skat fremover skal doneres til samfundsbidragende aktiviteter. 

I marts blev forslaget godkendt af generalforsamlingen, og siden har sparekassen arbejdet på at finde frem til, hvordan de 10,3 mio. kr. fra regnskabsåret 2023 kommer til at gøre mest muligt gavn. 

Lucerna Fonden skal bidrage til at øge trivslen og styrke fællesskaber for unge

Nu stifter Sparekassen Sjælland-Fyn en ny fond kaldet Lucerna Fonden. Fonden kommer til at uddele midler til initiativer og projekter på Sjælland og Fyn, der bidrager til at øge trivslen og styrke fællesskaber for unge i aldersgruppen 15-30 år. 

”Ligesom det er tilfældet med Sparekassen Sjælland Fonden, ønsker vi med Lucerna Fonden at give noget tilbage til det samfund, vi er en del af. Unge mennesker er vores – både samfundet og sparekassens – fremtid, og med Lucerna Fonden vil vi gerne bidrage til at bekæmpe den mistrivsel, som mange unge desværre kæmper med. Vi ved, at det bl.a. kan ske via gode fællesskaber,” fortæller administrerende direktør Lars Petersson. 

Herudover er fondens formål at understøtte aktiviteter i og driften af Lucerna, som er et uddannelses-, kultur- og iværksætterhus for unge i Holbæk.

 

Gode erfaringer med at støtte de unge via stærke fællesskaber

I december 2021 åbnede Lucerna i Holbæk, som er et hus for unge i aldersgruppen 16-30 år. Huset er drevet af de unge, men støttet af sparekassen, der også var initiativtager til huset. 

Udover at give de unge mulighed for frit at bruge husets faciliteter og deltage i events, aktiviteter m.m., er Lucerna også et sted, der giver de unge mulighed for at indgå i et fællesskab, ligesom der altid er nogen at tale med, hvis der er brug for det. Det er særligt tilfældet, efter headspace
åbnede i lokalerne ved siden af Lucerna. 

”Lucerna har vist os, at de unge vokser og trives, når de får rammerne til det. Og det at kunne indgå i stærke fællesskaber kan medvirke til øget trivsel og dermed give et bedre afsæt til resten af livet. Med Lucerna Fonden ønsker vi nu at bidrage til, at flere unge kan opnå netop det,” fortæller Lars Petersson. 

Fonden er under etablering i civilstyrelsen og vil være i drift fra andet halvår af 2024, hvorefter fondens bestyrelse vil gå i gang med at identificere gode og relevante projekter på Sjælland og Fyn.