Logo
Nyheder

Flot Q1-resultat i Sparekassen Sjælland-Fyn

5. May 2021

Sparekassen Sjælland-Fyn er kommet solidt ind i 2021. Sparekassens netop offentliggjorte regnskab viser et resultat før skat i 1. kvartal på 162 mio. kr., hvilket er en stigning på 246 % i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til en forrentning af primo egenkapitalen på 19,2 % før skat.

Se selskabsmeddelelse nr. 12/2021

Se delårsrapport 1. kvartal 2021

Samtidig markerer regnskabet en milepæl for sparekassen. Af regnskabet fremgår det således også, at Sparekassen Sjælland-Fyn er nået i mål med de 4 finansielle målsætninger i strategien ”NYE VEJE”.

”Tilbage i 2017 formulerede vi nogle klare, konkrete og ambitiøse målsætninger for øget effektivitet, solid rentabilitet, høj indtjening per omkostningskrone og et robust finansielt fundament. Vi har eksekveret på strategien og indfriet disse målsætninger, som vi lovede markedet. Og netop vores indfrielse af målsætningerne i strategien ”NYE VEJE” er en væsentlig årsag til, at vi i dag står rigtig stærkt i forhold til fremtiden,” siger administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson.

Han er ikke sen til at give roserne for successen videre til sparekassens ansatte og til kunderne.

”Jeg er stolt af, at vi har holdt målet for øje og udlevet de strategiske initiativer over en flerårig periode. Det er medvirkende til, at vi oven på en svær corona-tid kan præsentere et så flot resultat for første kvartal. Æren tilfalder naturligvis sparekassens mange dygtige ansatte og ikke mindst de tusindvis af kunder, som har valgt os til som deres pengeinstitut. Opbakningen er til at mærke både internt og eksternt,” siger Lars Petersson.

Han understreger samtidig, at rigtig mange af kunderne også er aktionærer i sparekassen.

”Der er mange af vores kunder, som også har valgt at blive aktionærer i sparekassen, og det forpligter

selvfølgelig. Af samme grund er det dejligt at levere nogen pæne resultater, så vi sikrer vores aktionærer gode afkast, samtidig med, at vi kan hjælpe både vores privat- og erhvervskunder med bl.a. rådgivning og finansiering”, uddyber Lars Petersson.

Selvom sparekassen har opfyldt de finansielle målsætninger for nu, er det fremtidige fokus uændret. Arbejdet med at skabe den bedst mulig sparekasse og tiltrække stadig flere privat- og erhvervskunder fortsætter således.

”Selvom vi er nået i mål med de finansielle målsætninger, fastholder vi vores overordnede fokus på at blive den foretrukne finansielle samarbejdspartner for privatkunder og ikke mindst for de tusindvis af succesfulde små og mellemstore virksomheder på Sjælland og Fyn. En vision vi allerede er godt på vej med,” siger Lars Petersson.

Perioden i overskrifter

  • Primo egenkapitalen forrentes svarende til 17 % p.a. efter skat
  • Nettorenteindtægterne stiger 6 %
  • Omkostningsniveauet falder 4 %
  • Basisindtjeningen stiger 6 %
  • Tilbageførsel på 15,3 mio. kr. på nedskrivningsposten
  • Positive kursreguleringer på 12,8 mio. kr.
  • Samlet kreditformidling stiger 8 % og udgør i alt 57,7 mia. kr.
  • Forventningerne til årets resultat før skat er i henhold til selskabsmeddelelse nr. 11/2021 opjusteret til niveauet 350-425 mio. kr.

Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen på mobil: 53 85 07 70.