Nyheder

Kontantforbud for virksomheder sættes ned til 20.000 kr.

1. July 2021

En ændring i hvidvaskloven betyder, at virksomheder fra den 1. juli 2021 kun må modtage betaling i kontanter op til 20.000 kr.

danske pengesedler

Fra den 1. juli 2021 sker der en ændring i hvidvaskloven, der gør det sværere for erhvervsdrivende at modtage kontanter som betaling for salg af varer, tjenesteydelser og fast ejendom. Det såkaldte kontantforbud – grænsen for, hvor mange penge virksomheden må modtage som kontant betaling – bliver sat ned fra 50.000 kr. til 20.000 kr.

Det betyder, at virksomheder herefter højst må modtage 19.999 kr. i kontant betaling (altså fysiske penge) for en handel. Det gælder, uanset om betalingen sker på én gang eller over flere betalinger, og om betalingen sker inden eller uden for Danmarks grænser.

Hvem gælder kontantforbuddet for?
Kontantforbuddetgælder stort set alle virksomheder. Der er dog enkelte undtagelser f.eks. revisorer, ejendomsmæglere og advokater, der er underlagt hvidvasklovgivningensindberetningsregler.

Kontantforbuddet gælder ikke for private personer.

Hvorfor bliver det nu endnu sværere for virksomheder at modtage kontanter?
Det er Folketinget, der har besluttet at stramme reglerne for kontante betalinger. Der sker for yderligere at begrænse risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Vær opmærksom på, at bøden for at overtræde kontantforbuddet er 25 % af overtrædelsen af forbuddet – og minimum 10.000 kr.

Vi kan fortsat kontakte jer om større kontante indbetalinger
Som alle andre banker er Sparekassen Sjælland-Fyn forpligtet til at leve op til kravene i hvidvaskloven. Det betyder bl.a., at vi fortsat kan kontakte voreserhvervskunder og spørge ind til større kontantbeløb, der bliver indsat på virksomhedens konti – også selvom beløbet er under 20.000 kr. Husk derfor at gemme dokumentation for jeres transaktioner.

Har du spørgsmål om, hvad kontantforbuddet betyder for din virksomhed?
Vi kan desværre ikke rådgive om, hvordan du bedst sikrer, at din virksomhed overholder kontantforbuddet. Kontakt virksomhedens revisor eller advokat, der kan hjælpe.