Logo
Nyheder

Investering i unik robotteknologi skal forbedre arbejdsmiljøet i industrivirksomheder og lufthavne

15. November 2022

Investeringsselskabet Impagt Invest Sjælland investerer 4,57 mio. kr. i Cobot Lift Holding ApS. Slagelse-virksomheden producerer robot- og håndteringssystemer, som gør arbejdet med at løfte bl.a. tunge sække, kasser og kufferter både mere effektivt og mere sikkert.

På billedet ses fra venstre Flemming Truelsen, CTO i Cobot Lift, og Henrik Elm Gulløv, CEO i Cobot Lift.

Investeringen fra Impagt Invest Sjælland – som Sparekassen Sjælland-Fyn og energi- og fibernetkoncernen Andel står bag – skal bl.a. medvirke til, at Cobot Lift kan tage yderligere markedsandele og indfri virksomhedens store vækstpotentiale. Cobot Lift er allerede i en positiv gænge og ved at flytte til større lokaler i Slagelse med henblik på at effektivisere og udvide produktionen af virksomhedens unikke robotløsninger.

”Cobot Lift har udviklet en unik løsning, hvor de tager det bedste fra flere teknogier og tilbyder en ny robotløsning, som både kan effektivisere og ikke mindst gøre arbejdet med de tunge løft mere sikkert for de medarbejdere, som skal arbejde sammen med eller i nærheden af robotterne. Robotterne tager sig af det tunge løftearbejde og reducerer bl.a. risikoen for arbejdsskader. Det forbedrer arbejdsmiljøet, og det vil vi gerne støtte op om, ligesom vi tror på, at Cobot Lift rummer et stort vækstpotentiale,” lyder det fra Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Andel ser også Cobot Lift som en oplagt investering og supplerer:

”Cobot Lift har fundet en effektiv måde at forbedre arbejdsvilkårene for en udsat medarbejdergruppe, og så har virksomheden fået øje på en unik niche i markedet, idet teknologien kan udfylde hullet mellem manuelle løft og egentlige industrirobotter. Så dette er en attraktiv investering for Andel, som løbende arbejder med at skabe vækst og velfærd i Østdanmark,” siger Nicolai Zarganis, strategichef i Andel.

Fordelene er mange og potentialet stort
Fordelene ved Cobot Lifts unikke robotteknologi er mange. Robot- og håndteringssystemerne kan bl.a. løfte op til 50 kg og kan således håndtere langt de fleste af de løft, som i dag sker manuelt, inklusiv løft af sække og bløde emner. Samtidig optager løsningen typisk kun en femtedel af pladsen sammenlignet med traditionelle industrirobotter og er op til 40 % billigere i indkøb. Cobot Lifts robotløsninger kræver desuden ikke særlige beskyttelsesforanstaltninger eller indhegning, hvilket også gør det nemmere for de medarbejdere, som arbejder tæt på eller sammen med robotten.

Summen er, at løsningerne henvender sig til en bred målgruppe af virksomheder, herunder særligt industrivirksomheder, hvor bl.a. af- og pålæsning af tunge enheder indgår i produktionen, men også lufthavne, hvor der dagligt håndteres tusindvis af kufferter og anden fragt. Potentialet er således også stort, og det potentiale skal udnyttes:

”Vi er i Cobot Lift utrolig glade for at få tilført kapital fra Impagt Invest Sjælland. Vi har med succes etableret et globalt distributørnetværk og salg i alle verdensdele, og er nu klar til at styrke vores markedsposition yderligere. Med den tilførte kapital kan vi øge vores produktionskapacitet, ansætte flere sælgere og fuldføre vores produktudvikling indenfor baggagehåndtering. Vi ser det derfor også som en kæmpe fordel at have stærke og erfarne investorer, når vi skal videre på vores vækstrejse og forløse Cobot Lifts enorme potentiale,” lyder det fra CEO i Cobot Lift, Henrik Elm Gulløv.

Mere om Cobot Lift’s løsning
Cobot Lifts løsning er en hybrid mellem to kendte og velafprøvede teknologier: kollaborativ robotteknologi og mere traditionel løfteteknologi, som kendt fra bl.a. konventionelle vakuumløftere. Den kollaborative robotteknologi er kendetegnet ved, at robotten – også kaldt et ”cobot” – er udviklet til at indgå i et samspil med eller i nærheden af mennesker. En cobot bevæger sig derfor bl.a. langsommere end traditionelle industrirobotter og stopper f.eks. ved kontakt med et menneske.

For yderligere information:

Cobot Lift Holding
Henrik Elm Gulløv
CEO
Mail: [email protected]
Tlf. 2220 5365

Investerings- og udviklingsselskabet Spring Nordic (sekretariat for ImpagtInvest Sjælland)
TomWeidner

Investment Manager
Mail: [email protected]
Tlf. 29166797

Sparekassen Sjælland-Fyn
Marianne Salling

Kommunikationsdirektør
Mail: [email protected]
Tlf. 5948 2197

Andel
Morten Kidal

Pressechef
Mail: [email protected]
Tlf. 2170 3799