Logo
Nyheder

Sparekassen Sjælland-Fyn styrker fortsat basisindtjeningen

11. August 2022

Med en fortsat styrket basisindtjening, øgede markedsandele inden for erhverv og en ambitiøs strategi for fremtiden viser Sparekassen Sjælland-Fyn fortsat gode takter. Det afspejler sig bl.a. på resultatsiden, hvor sparekassen i første halvår af 2022 leverer et resultat før skat på 213,3 mio. kr. Af samme grund tilpasser sparekassen forventningerne til årets resultat før skat fra niveauet 385-510 mio. kr. til niveauet 425-510 mio. kr.

Sparekassen Sjælland-Fyn Hovedsaedet i Holbæk

Se selskabsmeddelelse nr. 13/2022
Se delårsrapport 1. halvår 2022

Fortsat styrket basisindtjening

Sparekassen fortsætter med at styrke driften, og basisindtjeningen stiger således med 5 % i første halvår af 2022 i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes bl.a., at sparekassen stadig tager markedsandele, og at der er en generel høj forretningsaktivitet blandt sparekassens kunder. Det ses bl.a. på boligområdet:

”Selvom boligmarkedet ikke uventet har tabt fart i første halvdel af året, så betyder de store rentebevægelser på realkreditlån samtidigt, at en del af vores kunder vælger at omlægge deres nuværende lån. Sammenholdt med at vi har øget vores formidling af realkreditlån til både privat- og erhvervskunder med 1,9 mia. kr. de seneste 12 måneder, så gavner det vores indtægtsbase – både når vi tager de kortsigtede og de langsigtede briller på,” lyder det fra administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson, som tilføjer:

”De hurtigt opadgående renter har generelt fyldt meget i første halvdel af året. Vores resultat for første halvår af 2022 rummer således også bl.a. et betydeligt kurstab. Det understreger dog, at de underliggende tendenser i vores regnskab for halvåret er meget positive, ligesom vi forventer, at det stigende renteniveau på sigt vil styrke indtægtsbasen yderligere.”

Generelt er der en god aktivitet blandt kunderne på tværs af sparekassens produkt- og servicetilbud, ligesom kundernes økonomier – på trods af de stigende priser og den økonomiske usikkerhed, som har præget første halvdel af 2022 på grund af bl.a. situationen i Ukraine – har det godt. Det gælder både på privat- og erhvervsområdet samt blandt sparekassens landbrugskunder.

Vækst på erhvervsområdet

Sparekassen oplever generelt godt momentumerhvervsområdet, hvor stadig flere både mindre og mellemstore virksomheder vælger sparekassen til, ligesom forretningsomfanget med bestående erhvervskunder øges. Det ses bl.a. på udlånssiden, hvor sparekassens erhvervsudlån er øget med 8 % siden årets start.

”Vi oplever en øget efterspørgsel fra SMV’er i vores markedsområde, og vi tror på, at vi har potentialet til at

vækste endnu mere på erhvervsområdet. Vores styrkeområder er bl.a. vores korte beslutningsveje, og at vi vægter relationsarbejdet højt. Vores kunder og samarbejdspartnere skal vide, hvad vi står for, og at vi er tilgængelige. Det skaber troværdighed, og vi oplever, at det netop er på grund af de stærke relationer, at mange af vores erhvervskunder anbefaler os til andre,” lyder det fra sparekassedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn Bruno Riis-Nielsen.

Mod nye mål

Netop det at frigøre endnu mere tid til kundepleje og relationsarbejde er et af pejlemærkerne i sparekassens nye strategi – Mod nye mål – der ved udgangen af april i år blev præsenteret eksternt samt internt for alle sparekassens medarbejdere.

”Vi har et unikt ståsted for at styrke sparekassen og optimere vores drift yderligere. Derfor igangsætter vi som en del af vores strategi en række effektiviserings- og
optimeringstiltag, så vi får frigjort endnu mere tid til at dyrke de gode kunderelationer. Vi vil bl.a. eliminere 90.000 arbejdstimer via optimeringer. Det svarer til en arbejdsdag om ugen for en rådgiver. De timer skal kanaliseres over i kundepleje. Samtidigt skal bl.a. nye produkter og services, herunder med fokus på bæredygtighed, sikre, at vi bliver ved med at være attraktive over for både nye og eksisterende kunder,” uddyber administrerende direktør Lars Petersson.

På baggrund af de positive takter i regnskabet og tiltagene i strategien Mod nye mål tilpasser Sparekassen Sjælland-Fyn forventningerne til årets resultat før skat fra niveauet 385-510 mio. kr. til niveauet 425-510 mio. kr.

Perioden i overskrifter

  • Primo egenkapitalen forrentes svarende til 11,2 % p.a. før skat.
  • Nettorenteindtægterne stiger 6 %.
  • Basisindtjeningen stiger 5 %.
  • Negative kursreguleringer på 95,6 mio. kr.
  • Tilbageførsel på 35,5 mio. kr. på nedskrivningsposten.
  • Forventningerne til årets resultat før skat er i henhold til selskabsmeddelelsenr. 13 præciseret til niveauet 425-510 mio. kr.

Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen på mobil: 53 85 07 70.