Logo
Nyheder

De positive takter fortsætter i Sparekassen Sjælland-Fyn

11. August 2021

Sparekassen Sjælland-Fyn står stærkt og kan igen fremvise en styrket basisindtjening, et faldende omkostningsniveau og øgede markedsandele. I første halvår af 2021 leverer sparekassen således et resultat før skat på 301,6 mio. kr. Efter skat udgør resultatet 253,1 mio. kr., hvilket forrenter primo egenkapitalen med 15 %.

Se selskabsmeddelelse nr. 17/2021

Se delårsrapport 1. halvår 2021

Fortsat styrket basisindtjening

Med afsæt i et stadigt gunstigt boligmarked og den fortsatte eksekvering af en række interne effektiviserings- og optimeringstiltag fortsætter de seneste års positive udvikling i sparekassens basisindtjening. Basisindtjeningen stiger således med 19 % i første halvår af 2021 i forhold til første halvår af 2020.

”Den positive gænge, vi har været i, fortsætter, og vi ser effekten af de tiltag, vi har gennemført de senere år. Det kommer både til udtryk ved en styrket basisindtjening, et faldende omkostningsniveau, et stærkt kapitalgrundlag og tilfredse kunder inden for både privat-, erhvervs- og formueområdet. Det er en stærk kombination og et godt ståsted for den videre udvikling af sparekassen,” siger administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson.

Det positive ståsted giver samtidigt sparekassen mulighed for fortsat at støtte op om både lokalsamfund, virksomheder og foreninger, når behovet er der.

”Det er en del af vores DNA, at vi gerne bakker op om de lokalsamfund, vi er en del af. Det styrker den lokale sammenhængskraft og er en god måde for os også at give noget tilbage til samfundet på. Der er mange, som har oplevet svære tider bl.a. senest grundet Covid-19, og der kan en hjælpende hånd være afgørende,” lyder det fra Lars Petersson.

Fremgang på erhvervsområdet

Den fortsat positive udvikling i sparekassens resultater skyldes bl.a. en meget tilfredsstillende fremgang på erhvervsområdet, hvor stadig flere erhvervskunder vælger sparekassen til. Sparekassen oplever således en stor vækst på området i kraft af en øget tilgang af nye erhvervskunder samt et øget forretningsomfang med bestående erhvervskunder.

”Vores fremgang på erhvervsområdet skyldes primært vores korte beslutningsveje og vores evne til at lave skræddersyede løsninger, som passer til den enkelte virksomhed. Ingen virksomheder er ens, og det afspejler sig både i den rådgivning og i de finansieringsløsninger, vi giver vores erhvervskunder,” lyder det fra sparekassedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Bruno Riis-Nielsen, som tilføjer:

”Derudover skal man kunne få et hurtigt svar, uanset om man som erhvervsdrivende står foran en stor mulighed eller en eventuel udfordring. Det fokus kombineret med, at vi oplever en stærk kundetilfredshed blandt vores erhvervskunder, betyder, at mange af vores bestående kunder anbefaler os til andre erhvervsdrivende. Vi oplever således også en øget efterspørgsel, herunder fra stadig flere og større erhvervsvirksomheder, og det er selvfølgelig meget positivt,” uddyber Bruno Riis-Nielsen.

Netop de positive takter i regnskabet er årsagen til, at sparekassen i en selskabsmeddelelse den 14.
juli opjusterede forventningerne til det samlede resultat før skat for 2021 fra 350-425 mio. kr. til at ligge i niveauet 450-525 mio. kr.

Perioden i overskrifter

  • Primo egenkapitalen forrentes svarende til 15 % p.a. efter skat
  • Nettorenteindtægterne stiger 9 %
  • Omkostningsniveauet falder 1 %
  • Basisindtjeningen stiger 19 %
  • Tilbageførsel på 33,8 mio. kr. på nedskrivningsposten
  • Samlet kreditformidling stiger 8 % og udgør i alt 58,6 mia. kr.
  • Forventningerne til årets resultat før skat er i henhold til selskabsmeddelelse nr. 16/2021 opjusteret til niveauet 450-525 mio. kr.

Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen på mobil: 53 85 07 70.