Logo
Nyheder

Investeringsfond får langtidsledige i arbejde

4. July 2024

Den Sociale Kapitalfond rejser helt præcist 114 millioner kroner til Effekt II, som gennem sociale effektinvesteringer skal hjælpe udsatte borgere, øge deres livskvalitet og samtidig skabe et økonomisk afkast.

Stærke investorer

Det er et stærkt hold af store investorer, der står bag investeringen i Effekt II. Blandt andet Sparekassen Sjælland-Fyn, PKA, Lind Foundation, Lauritzen Fonden og EIFO.

Den Sociale Kapitalfond er med Effekt II klar til at lave sociale investeringer for 114 millioner kroner. Alle målrettet jobsøgende, hjemløse eller andre udsatte borgere. Målet er at forbedre livskvaliteten for 4.000 mennesker i Danmark og skabe offentlige besparelser på en milliard kroner.

Da Den Sociale Kapitalfond lancerede sin første fond for sociale effektinvesteringer i 2021, var det den første private fond i Skandinavien på området. Og resultaterne taler allerede sit tydelige sprog. Gennem 20 projekter i samarbejde med 16 forskellige kommuner og én virksomhed har Effekt I fået mere end 500 mennesker i arbejde eller selvforsørgelse. Det har indtil videre medført besparelser på offentlige overførselsudgifter på mere end 90 mio. kroner – og ved udløb af fondsperioden forventes det tal at runde 250 mio. kroner.

Det betaler sig at investere i mennesker

De sociale effektinvesteringer fungerer på den måde, at fonden investerer et beløb i et projekt, hvor en virksomhed får investeringsmidlerne til at løse en udfordring hos fx en kommune. Det kan være arbejdsløshed eller andre sociale problematikker. Modellen er ny på området og fungerer som et samarbejde mellem tre parter – fonden, kommunen og en privat virksomhed.

Fonden låner penge til den private virksomhed, som yder en indsats for kommunen. Når den konkrete sociale effekt opnås, betaler kommunen en del af besparelsen tilbage til den private leverandør, som derefter betaler lånet tilbage til fonden samt et finansielt afkast. På den måde vinder alle, og det er fonden, der tager al risikoen, da kommunen kun betaler, hvis den sociale effekt opnås.

Lars Petersson, CEO, Sparekassen Sjælland-Fyn:
“Vi har et godt samarbejde med den Sociale Kapitalfond bl.a. via vores investering i Den Sociale Kapitalfond Invest I samt stiftelse af Invest for Impact Denmark, der skal sætte fokus bedre rammevilkår og større opmærksomhed for sociale investeringer. Det er vores forventning, at afkastet i Effekt ll bliver fornuftigt samtidig med det kan bidrage til øget trivsel hos borgere – vi kalder det den dobbelte bundlinje.”