Logo
Nyheder

Sparekassen Sjælland-Fyn står på et solidt fundament

10. February 2023

Stigende basisindtjening, et øget erhvervsudlån og lanceringen af strategien ”Mod nye mål” er blot nogle af de overskrifter, der har præget Sparekassen Sjælland-Fyn i 2022. På resultatsiden leverer sparekassen i 2022 et samlet overskud før skat på 482,0 mio. kr., hvilket forrenter primo egenkapitalen med 12,7 %. Samtidig er sparekassens kapitalprocent øget til 25,1 %, og sparekassen står således på et særdeles solidt fundament.

img

Se selskabsmeddelelse nr. 3/2023

Se årsrapport 2022

Basisindtjeningen stiger med 16 %

Sparekassen fortsætter de positive takter fra de seneste år og styrker igen i 2022 basisindtjeningen, der stiger 16 % i forhold til 2021 og 37 % i 4. kvartal af 2022 i forhold til 4. kvartal af 2021.

Den positive udvikling skyldes bl.a. et fortsat højt aktivitetsniveau blandt sparekassens kunder, herunder på boligområdet hvor mange kunder har benyttet sig af rentebevægelserne på realkreditområdet til at omlægge deres lån og reducere deres restgæld. Det gør dog også et indhug i sparekassens samlede kreditformidling, som med en lille stigning på knap 1 % i 2022 ligger på et stort set uændret niveau i forhold til 2021.
”Kerneforretningen udvikler sig i en positiv retning. Vi tager markedsandele på både privat- og erhvervsområdet, hvilket bl.a. bidrager til øgede indtægter fra vores serviceydelser, ligesom vi laver merforretninger med vores eksisterende kunder. Derudover har det været økonomisk fornuftigt for mange af vores kunder at omlægge deres realkreditlån,” lyder det fra administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson.

Vækst på erhvervsområdet

Særligt erhvervsbenet udvikler sig positivt i sparekassen. Erhvervsudlånet stiger således med knap 3 %, selvom sparekassen samtidigt har reduceret den samlede finansiering til større byggeprojekter i takt med færdiggørelsen af en række projekter i 2022. Tilsvarende stiger finansieringen af erhvervsejendomme og landbrug via DLR Kredit, hvilket også vidner om god aktivitet.

”Generelt oplever vi en stadig større interesse fra både mindre og større virksomheder i vores markedsområde. Af samme grund opnormerer vi på erhvervsområdet, så vi kan imødekomme efterspørgslen og sætte yderligere fart på i 2023. Vi står med et godt udgangspunkt for at styrke vores erhvervsmæssige position i markedet, og det har vi tænkt os at udnytte med en mere offensiv tilgang på området,” siger administrerende direktør Lars Petersson.

Et år præget af usikkerhed om de økonomiske prognoser

På trods af bl.a. de stærkt stigende energipriser og en historisk høj inflation er sparekassens kunder set over en bred kam kommet godt igennem 2022. Det afspejler sig på sparekassens nedskrivningspost på udlån, som samlet viser en tilbageførsel på 16,0 mio. kr., ligesom indlånssiden fortsat er i vækst. Indlånet stiger således med 5 % i 2022 til 20,7 mia. kr. Det vidner om, at kunderne har udvist stor parathed til at tilpasse deres private forbrug og virksomhedsdrift, og at de – hvis muligt – fortsat prioriterer at spare op.

Sparekassen fastholder dog de såkaldte ledelsesmæssige skøn – det vil sige reservationer til eventuelle tab – på et fortsat højt niveau, da der stadig er usikkerhed om de samfundsøkonomiske prognoser.

”Vi er varsomme med at spå om fremtiden. Vi har set, hvordan både vores privat- og erhvervskunder har været gode til at tilpasse og omlægge deres forbrug. Priserne har dog ligget på et højt niveau igennem længere tid, ligesom det generelle

renteniveau har været opadgående og ikke ser ud til at falde markant på den korte bane. Det vil naturligt begynde at påvirke de private husholdninger og de erhvervsdrivende. Derfor har jeg det også godt med, at vi har lagt en del til side, så vi kan håndtere eventuelle tab,” lyder det fra Lars Petersson om de ledelsesmæssige skøn, som ved udgangen af 2022 samlet lyder på 220,9 mio. kr.

Kapitalprocent på 25,1 %

I tillæg til bl.a. den styrkede basisindtjening, er sparekassens kapitalprocent også øget sammenlignet med samme periode sidste år. Kapitalprocenten er således steget fra 23,3 % i 2021 til 25,1 % ved udgangen af 2022, hvilket er sparekassens hidtil højeste kapitalprocent nogensinde. Sparekassen står således på et særdeles solidt kapitalgrundlag og med et stærkt afsæt for at videreudvikle sparekassen.

Mod nye mål

Sparekassen lancerede i april 2022 den 4-årige strategi ”Mod nye mål”, som skal sikre, at sparekassen også i fremtiden står stærkt og følger med tidens både muligheder og krav.

”Vi arbejder via en række parallelle spor med at styrke sparekassens konkurrencekraft i fremtiden. Vi har fokus på kunderne og på at frigive endnu mere tid, som vores rådgivere skal bruge på at sikre den gode kundeoplevelse og opretholde de korte svartider, som vi ved er afgørende for bl.a. vores erhvervskunder. Det betyder, at vi både arbejder med effektiviseringer, med nyudvikling og med at styrke vores interne kultur yderligere. Det er det lange seje træk, da vi arbejder på en fundamental fremtidssikring af sparekassen, men vi er allerede godt i gang,” fortæller administrerende direktør Lars Petersson.

Sparekassen har i strategiens første leveår således bl.a. identificeret optimeringsmuligheder svarende til 45.000 timer, som skal omsættes til bl.a. kunderådgivning og kundepleje. Samtidig er sparekassens samlede omkostningsprocent faldet fra 63,1 % i 2021 til 60,9 % i 2022. Det er sparekassens målsætning at sænke omkostningsprocenten til under 50 % senest fra regnskabsåret 2026.

Perioden i overskrifter

  • Primo egenkapitalen forrentes svarende til 12,7 % p.a. før skat.
  • Kapitalprocenten stiger til 25,1 %
  • Netto rente- og gebyrindtægterne stiger 10 %.
  • Basisindtjeningen stiger 16 %.
  • Negative kursreguleringer på 73,5 mio. kr.
  • Tilbageførsel på 16,0 mio. kr. på nedskrivningsposten.
  • Der indstilles til, at der udbetales 6 kr. i udbytte pr. aktie til sparekassens aktionærer. Det er endvidere hensigten at supplere udbyttet med et aktietilbagekøbsprogram i 2023.
  • Forventningerne til årets resultat for 2023 ligger i niveauet 500-600 mio. kr. før skat.

Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen på mobil: 53 85 07 70.