Logo
Sjællands Udviklingsalliance

1 milliard til udviklingen af Region Sjælland

I tråd med sparekassens vision og værdisæt vil Sjællands Udviklingsalliance bidrage til udviklingen af byer og lokalsamfund i regionen, så området også i fremtiden er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

Lars Petersson taler på et møde i SJUA

I 2019 indgik Sparekassen Sjælland-Fyn og Region Sjælland et samarbejde om at etablere Sjællands Udviklingsalliance. Alliancens formål er at samle gode kræfter på tværs af offentlige institutioner, private virksomheder, brancher og sektorer for at forløse det store potentiale, der er for Region Sjælland.

”Jeg ser et kæmpe potentiale for udviklingen på Sjælland, Lolland, Falster og øerne. Med etableringen af Sjællands Udviklingsalliance sætter vi turbo på denne udvikling og skaber en reel positiv forandring for regionen og dens borgere. Vi vil hjælpe med at bygge bro mellem de gode projekter, der allerede findes, og den risikovillige kapital, der er behov for,” fortæller Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Initiativer

Sjællands Udviklingsalliance igangsætter løbende initiativer, som kan være med til at støtte denne udvikling. Alliancen vil bl.a.:

  • tiltrække investeringer
  • identificere fremtidige store udviklingsprojekter
  • fjerne barrierer for udvikling
  • samle relevante samarbejdspartnere om udviklingstiltag.

De konkrete fokusområder spænder bredt. Alt fra uddannelse og boligtilbud til erhvervsudvikling og grøn omstilling er eksempler på de initiativer og indsatser, som Sjællands Udviklingsalliance bidrager til.

Alliancens målsætning om at tiltrække 1 milliard til finansiering af projekterne lykkedes i sommeren 2021, hvor AP Pension trådte ind som ny partner. Samtidig blev også Impagt Invest Sjælland og Fonden Spring Nordic en del af Sjællands Udviklingsalliance.

Udover disse partnere består alliancen af et repræsentantskab på 14 personer og drives af et sekretariat, som bliver ledet af Region Sjælland og Sparekassen Sjælland-Fyn.

Læs mere om Sjællandsudviklingsalliance på www.sjua.dk, og følg alliancen på LinkedIn.