Logo
Hvad er sparekassen for en bank?

Dit stærke lokale alternativ

Sparekassen Sjælland-Fyns logo lyser op overalt på Sjælland og Fyn, og vores formål og mission er i store træk det samme som ved grundlæggelsen i 1825: at bidrage til at gøre lokalområderne til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

I Sparekassen Sjælland-Fyn får du en lokal filial, der ligger lige nede om hjørnet, og en fast personlig rådgiver, som kender dig og din økonomi. Hos os kommer du ikke til at føle dig som et nummer i rækken. Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Kundernes økonomiske tryghed

Vi er overbeviste om, at der er behov for en stærk lokal og regional bank med en forretningsmodel, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark.

Derfor sætter vi samfundsansvar og kundernes økonomiske tryghed før den sidst tjente krone. Vi går dog ikke på kompromis med en sund, solid og stabil drift og en markedskonform indtjening, der er sammenlignelig med andre pengeinstitutter på vores størrelse.

Fakta om Sparekassen Sjælland-Fyn

 • En af Danmarks ældste sparekasser - etableret i 1825
 • Bredt filialnet på Sjælland og Fyn
 • Over 160.000 kunder
 • Ca. 550 medarbejdere fordelt på filialer og stabsfunktioner

Hvad betyder noget for dig, når du skal vælge ny bank?

Sparekassens Sjælland bomærke
SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYNS MISSION

Vores formål er at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

Hvad er sparekassen for en bank?

Vi er lokalt tilstede og engageret

I Sparekassen Sjælland-Fyn sætter vi handling bag vores vision om at ville bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

Sparekassens strategi bygger på det fundament, at vi fortsat er og skal være til stede i lokalsamfundet, og at vi er engageret i den lokale udvikling.

Vi ønsker på den måde at gøre lokalområderne til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed ved at bidrage til eksempelvis:

 • Økonomisk vækst
 • Byudvikling
 • Innovation
 • Uddannelse
 • Talentudvikling
 • Beskæftigelse
 • Gode levevilkår.

Lokal tilstedeværelse – også i de mindre byer

Vi ved, at det har en afgørende betydning for både privatpersoner og erhvervsliv, at der findes en lokal og beslutningsdygtig finansieringskilde – et pengeinstitut, der engagerer sig i lokalområdet, og som kender de lokale vilkår.

Lokale udviklingsprojekter og fyrtårne

Derudover engagerer vi os aktivt i udviklingen af de lokalområder, vi er en del af. Det gør vi bl.a. ved at tage initiativ til og støtte projekter og lokale fyrtårne, som styrker udviklingen, kulturlivet og fællesskabet i det enkelte samfund.

Byudvikling, opførelse af nye boligområder og bevarelse af lokale fyrtårne er blot eksempler på nogle af de indsatser, vi løbende er en del af.

Via nedenstående
links kan du læse mere om nogle af de aktuelle udviklingsprojekter og lokale fyrtårne, som Sparekassen Sjælland-Fyn er en del af:

Har du spørgsmål eller forslag til nye projekter?

Så er du velkommen til at kontakte udviklingsdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Søren Kjærsgaard, via mail: [email protected] eller tlf. 5948 2127 eller projektudvikler, Camilla Nielsen, via mail: [email protected] eller tlf. 5948 1023.

Hvad er sparekassen for en bank?

Til glæde og gavn for lokalområdet siden 1825

Sparekassen er en af landets ældste sparekasser. Selvom der er sket meget siden sparekassens grundlæggelse i 1825, har vi bibeholdt værdierne fra dengang.

Sparekassen grundlægges
billede af torbenfeldt gods

 

 

 


Også Fyns lokale sparekasse

September 2013: Sparekassen opkøber Sparekassen Faaborg (nu Sparekassen Fyn).

Kort over Fyn

 

 

Sparekassen børsnoteres
December 2015: Sparekassen Sjælland-koncernen børsnoteres på Nasdaq Copenhagen.

 

 


Hele hovedstadens sparekasse
Vanløse filialDecember 2016: Med åbning af filial i Vanløse, har sparekassen syv filialer i hovedstadsområdet.

 


Aktieemission
Marts-april 2018: Sparekassen Sjælland-Fyn foretager en kapitaludvidelse i form af en aktieemission.

1825
groen tidslinjestreg
2022

December 1825: Sparekassen etableres på det daværende Frydendal, der i dag kendes som Torbenfeldt Gods.

 


Hele Sjællands sparekasse
billede af opkoebt bankOktober 2011: Med opkøbet af Max Bank cementerer Sparekassen Sjælland positionen som Sjællands stærkeste regionale alternativ til de landsdækkende banker. 35.000 nye kunder kommer til.

 


Nyt logo - samme velkendte værdier
August 2014: Sparekassens nye logo - en moderne abstraktion af det gamle sparekasse-S - ser dagens lys.

img

Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn slår sig sammen
Oktober 2016: Sparekassen Fyn og Sparekassen Sjælland sammenlægges under det fælles navn Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

 

 

 

 

Starten på NYE VEJE
November 2017: Sparekassens strategiplan, NYE VEJE, iværksættes og arbejdet med at løfte sparekassen til et nyt niveau og styrke positionen som en stærk formålsdreven børsnoteret virksomhed igangsættes.

 

 


Ny strategiplan iværksættes
April 2022: Sparekassen fortsætter de gode takter fra NYE VEJE og arbejdet med at styrke sparekassen yderligere med strategien Mod nye mål.

glade kunder
Per og Mette Sørensen, privat- og erhvervskunder

"Sparekassen er en god sparringspartner for os - både som privat- og erhvervskunder."

Hvad er sparekassen for en bank?

Du er mere end et nummer i rækken hos os

Hos os får du en fast personlig rådgiver, som kender dig og din økonomi. Vi er dit nærværende alternativ til de store landsdækkende banker.

Mere end 160.000 kunder har valgt Sparekassen Sjælland-Fyn - og mange nye kommer til hver dag. Det skyldes blandt andet, at vi sætter en ære i at være der for vores kunder i alles livets faser.

Og at vi altid strækker os langt for at tilbyde attraktive priser og produkter, hurtig ekspedition, gennemskuelige vilkår og nærværende, kompetent og lokal rådgivning om ind- og udlånsforretning, opsparing, bolig, pension, private banking, forsikringer og formueforvaltning.

Det er desuden nemt og hurtigt at blive kunde hos os. Vi sørger for alt det praktiske.

Vi er også erhvervslivets lokale alternativ
Sparekassen Sjælland-Fyns erhvervskunder har også fordel af, at vi er et stærkt lokalt pengeinstitut med korte beslutningsveje og en enkel forretningsidé,

der bygger på nærhed, dialog og hurtig ekspedition.

Intet er for småt - og vi har rådgivere med indsigt i og specifik viden om små og mellemstore virksomheder og erhverv i alle brancher - også landbruget. Hos os får du en fast personlig erhvervsrådgiver, der kender dig og din branche. Vi hjælper dig med finansiering og rådgivning og går langt for at finde løsninger, når du står over for nye muligheder og udfordringer.

Læs mere om, hvad vi kan tilbyde på erhvervsområdet.

..eller kig forbi et af vores erhvervscentre eller filialer i nærheden af dig for at høre nærmere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Hvad er sparekassen for en bank?

Vi deltager aktivt i tiltag, der styrker alt fra kulturliv til erhvervsliv

Vores engagement i lokalsamfundene er selve kernen i Sparekassen Sjælland-Fyns virke. Det står indskrevet i vores formål således: Vi vil gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

Sport_Håndbold_Mål_Unge

Vi involverer os i den lokale udvikling

Med vores store filialnet har vi et unikt udgangspunkt for at udvikle de lokalsamfund, vi er en del af. Håbet er, at vores kunder og samarbejdspartnere føler, at de får lidt ekstra i sparekassen, fordi vi interesserer os for livsvilkårene lokalt, hvor vi er.

I tråd med Sparekassen Sjælland-Fyns forretningsmodel deltager og støtter vi derfor en lang række større og mindre initiativer i de lokalsamfund, hvor vores logo lyser op. Bl.a. deltager vi aktivt i arbejdet i lokale erhvervsforeninger, er medarrangører af borgermøder og lokale arrangementer, ligesom vi aktivt vælger at bidrage med den økonomiske opbakning, der skal til for at sikre udviklingen – også i de mindre byer.

Talentpleje og -udvikling

Sparekassen Sjælland-Fyn har et særligt fokus på at sikre børn og unge en god uddannelse og udvikle de talenter, der er i vores markedsområde på Sjælland og Fyn. Derfor har vi har dedikeret en betydelig del af vores sponsorkroner til talentpleje og -udvikling samt uddannelse via partnerskaber med foreninger, talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner i vores markedsområde.

Vi støtter eksempelvis op om projektet Pengeuge, som Finans Danmark står bag, hvor rådgivere fra Sparekassen Sjælland-Fyn hvert år underviser lokale folkeskoleklasser i økonomi. 

Sparekassen Sjælland Fonden

Sparekassen Sjælland Fonden støtter den lokale udvikling på Sjælland og Fyn.

Fonden blev stiftet i 2015, hvor sparekassen blev omdannet til aktieselskab og uddeler løbende donationer til formål, der bidrager til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed - med særlig vægt på uddannelse og talentpleje.

Har du et godt formål, og vil du gerne søge støtte fra fonden?

Læs mere om Sparekassen Sjælland Fonden

Hvad er sparekassen for en bank?

Hos os er der ingen, der får bonus for at sælge dig noget

Vidste du, at sparekassen har fravalgt spekulative produkter, bonusordninger og aktieoptioner?

Kundemøde_Køge-filial

Hos os får hverken bestyrelse, direktion, ledelse, rådgivere eller andre bonus for at sælge dig noget. Vi har 100 % fokus på dig og dine interesser. Det, mener vi, er sund fornuft.

Ingen spekulation

Desuden ønsker vi at drive en sund, enkel og gennemskuelig forretning, der dækker vores kunder ind i hverdagen på tryg vis. Derfor har vi fravalgt en lang række særligt risikable og uigennemskuelige spekulative produkter.

Vi siger:

 • Nej til salgsrelaterede bonusordninger
 • Nej til salgsoptioner
 • Nej til investeringskreditter og aktieudlån
 • Nej til spekulative og risikable rente- og valutaswaps
 • Nej til spekulativ finansiering i udenlandsk valuta
 • Nej til komplekse og uigennemskuelige investeringsprodukter.

Læs Information om behandling af persondata i sparekassen