Logo

I sparekassen går bæredygtighed og samfundsansvar hånd i hånd

I Sparekassen Sjælland-Fyn ønsker vi helt grundlæggende at drive et værdibaseret pengeinstitut. Det betyder bl.a., at vi gerne vil være kendt og anerkendt som en formålsdreven virksomhed med gode værdier og en sund virksomhedskultur.

Holbæk Filial 14 HIGH SVVDO

Vores kunder, medarbejdere, aktionærer og omverden i øvrigt sætter – med rette – høje krav til, at vi tager vores sociale og samfundsmæssige ansvar alvorligt. Og det gør vi. At tage et samfundsansvar er nemlig ikke nyt i sparekassen. Det har vi gjort siden 1825, hvor sparekassen blev stiftet.

Derfor arbejder vi også løbende med at leve op til både de forventninger og de lovmæssige krav, herunder på CSR- og ESG-området, som vi bliver mødt af på tværs af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Det betyder bl.a., at vi gerne vil:

  • reducere vores direkte aftryk på miljøet, herunder ved at reducere CO2-aftrykket fra vores ejendomme, vores investeringsaktiviteter og udlån.

  • gøre det nemmere og mere attraktivt for vores kunder at tage bæredygtige valg, herunder via vores egne produkter og services og de produkter og services, vi tilbyder via vores samarbejdspartnere.

    Det gælder bl.a. på investeringsområdet, som du kan læse mere om på siden om ESG, hvor vi bl.a. har tilsluttet os FN’s principper for ansvarlige investeringer, også kaldt UN PRI.

  • investere i nye værdikæder og virksomheder i vores markedsområder, som arbejder med den grønne omstilling og bæredygtige perspektiver.

  • støtte op om projekter, som bl.a. sikrer øget adgang og tilgængelighed for alle på arbejdsmarkedet samt lokale tiltag og projekter, som understøtter byudvikling, bosætning, et rigt kulturliv og et stærkt erhvervsliv i de lokalområder, som vi er en del af.
  • sikre gode vilkår for vores medarbejdere med fokus på bl.a. trivsel, udvikling og lige muligheder.

  • sikre en sund virksomhedskultur, karakteriseret ved høje etiske og faglige standarder, et stærkt internt adfærdskodeks og en ansvarlig og transparent virksomhedsledelse.

Mere om CSR og ESG

Du kan læse meget mere om, hvordan vi arbejder med og udlever samfundsansvar, CSR og ESG herunder samt vores arbejde med at gøre indsatsen endnu mere målbar i fremtiden:

Du kan også læse mere om vores tiltag på specifikt investeringsområdet (ansvarlige investeringer) her: