Bestil kontanter

Vigtig information til dig, som ønsker at hæve store kontantbeløb

I sparekassen ønsker vi at servicere og rådgive vores kunder bedst muligt. Af samme grund vil vi gerne informere dig om en række forhold og risici, du skal være særligt opmærksom på, når du ønsker at hæve større kontantbeløb.

Risici som vi anbefaler, at du overvejer, inden du hæver større kontantbeløb

 • Du kan udsætte dig selv for en sikkerhedsmæssig risiko
  Det kan være risikabelt at transportere og opbevare store kontantbeløb – du kan f.eks. blive udsat for røveri på åben gade eller få indbrud i dit hjem.

 • Store kontantbeløb kan betyde, at du skal øge din forsikringsdækning
  Skulle uheldet være ude, og du f.eks. bliver udsat for indbrud i dit hjem, er det ikke sikkert, at du er dækket af din forsikring. For eksempel dækker mange indboforsikringer kun tyveri af kontanter op til 35.000 kr. – nogle også mindre. Det samme gælder, hvis du vælger at opbevare kontanterne i en bankboks, da det er din private indboforsikring, som dækker indholdet.

  Vi anbefaler derfor også, at du kontakter dit forsikringsselskab, så du ved, hvordan du er dækket, inden du hæver større kontantbeløb.
 • Hvidvasklovenbetyder, at det kan blive svært, hvis du ombestemmer dig
  Det kan være vanskeligt for dig at indsætte kontanterne på en konto igen, hvis du ønsker det på et senere tidspunkt. De øgede krav til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering betyder nemlig, at du skal kunne dokumentere, hvor kontanterne stammer fra. Den kvittering, du får, når du hæver pengene, vil ikke være nok til, at du kan sætte dem ind igen.

  Samtidig er vi som pengeinstitut bl.a. forpligtet til at indberette større kontanthævninger til SØIK’s (Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) Hvidvasksekretariat, hvis vi ikke kan kender formålet med kontanthævningerne eller ikke kan afkræfte, at der kan være mistanke om hvidvask og terrorfinansiering. Af samme årsag er vi bl.a. forpligtet til at stille dig en række uddybende spørgsmål, når du hæver – og eventuelt ønsker at indsætte - større kontantbeløb.
 • Der gælder særlige regler, hvis du vil medbringe større kontantbeløb til udlandet
  Skal du bruge kontanter i udlandet, skal du være opmærksom på, at toldreglerne betyder, at du maksimalt må medbringe et beløb, der svarer til 75.000 kr., hvis du rejser over den danske grænse. Det gælder uanset, hvilken type valuta du medbringer samt for værdipapirer og rejsechecks. Har du behov for at medbringe større beløb, skal du anmelde det via SKAT.

Hent og print informationen her

Bestil kontanter

Hvis du ønsker at bestille kontanter

Er du bekendt med risiciene og ønsker du fortsat at hæve hele eller dele af dit kontantindestående i sparekassen, kan du benytte bestillingsformularen nedenfor.

Derudover skal du være opmærksom på:

 1. Sparekassens filialer er kasseløse. Derfor skal større kontantudbetalinger, du ikke kan hæve i pengeautomaten, altid bestilles på forhånd.
 2. At afhentningstidspunktet skal aftales nærmere.
 3. At du skal medbringe billede-ID (kørekort eller pas), når du afhenter kontanterne. Har du ikke noget billede-ID, bedes du medbringe person-, dåbs- eller navneattest og sundhedskort (sygesikringskort).
 4. At du, når du afhenter kontanterne, skal udfylde en blanket med bl.a. oplysninger omkring formålet med kontanthævningen (for overholdelse af Hvidvaskloven), dine kontaktinformationer og din underskrift.
 5. At når du hæver kontanter til køb af f.eks. bil, ur, byggematerialer eller f.eks. betaling af håndværkere, kan vi efterfølgende bede om dokumentation for disse køb/afregninger (faktura, slutseddel, kvittering eller lign.).