Ophørspension - spar op til fremtiden

En ophørspension er til dig, der sælger din virksomhed helt eller delvist eller på anden måde overdrager den.

Sådan fungerer en ophørspension
Indsætter du fortjenesten fra salget af din virksomhed på en ophørspension, kan du udskyde beskatningen af fortjenesten fra salgsåret og betale skatten helt eller delvist i takt med, at pensionen udbetales – og det vil ofte være til en lavere skattesats.

Fortjeneste omfatter goodwill og fortjeneste på driftsmidler samt varelager. Opsparet overskud kan ikke indbetales til en ophørspension.

Ved udbetalingerne betaler du almindelig indkomstskat.

Fordele ved en ophørspension

 • Du får fuldt skattefradrag for din indbetaling, hvis indbetalingen sker inden 1. juli i indkomståret efter salget
  – indbetaler du senere, får du først fradraget i indbetalingsåret.
 • Du kan indskyde op til 2.803.900 kr. af din fortjeneste til ordningen i 2019.
 • Du kan udskyde beskatningen af din fortjeneste fra salgsåret til årene, hvor du får pensionen udbetalt.
 • Du kan enten oprette din ophørspension som en ratepension eller en livrente.
 • Du kan sikre dine udbetalinger til dine efterladte, hvis du dør, inden ophørspensionen er udbetalt.
  Udbetalingen beskattes med 40 % og eventuel boafgift.
Opret en ophørspension som en ratepension eller livrente
Når du opretter en ophørspension, skal du oprette den som en livslang pension. Vi gennemgår de forskellige muligheder med dig, så vi i fællesskab finder frem til den løsning, der passer dig bedst.

Samspil med efterløn og sociale ydelser
Hvis ophørspensionen oprettes efter, du er fyldt 60 år, vil der i visse tilfælde ske en modregning i efterlønnen. Værdien af ophørspensionen og udbetalingerne kan også påvirke størrelsen af sociale ydelser.

Er en ophørspension noget for dig?
Ønsker du at lave en ophørspension, skal du opfylde nedenstående tre betingelser på det tidspunkt, du afstår virksomheden. Du:

 • er fyldt 55 år
 • er fuldt skattepligtig i Danmark
 • har drevet virksomhed i en sammenhængende periode på mindst 10 år inden for de sidste 15 år

Virksomheden skal være drevet som personligt drevet virksomhed, hovedaktionær/-anpartshaver, medarbejdende ægtefælle eller som efterlevende ægtefælle, der indtræder i rettigheder og pligter i boets eller afdødes skattemæssige stilling i virksomheden eller aktiebesiddelsen.

For at oprette en ophørspension skal din revisor eller advokat udarbejde en erklæring, der dokumenterer størrelsen af den fortjeneste, der er opnået ved salg af virksomheden.

Vi er til for at rådgive dig, så kig ind i din lokale filial til en snak om dine muligheder.