Ophørspension

Ikke alle kan bruge den særlige ophørspension. Se betingelserne her.

Den særlige pensionsordning er forbeholdt virksomhedsejere, der har været reelt erhvervsdrivende. Du kan oprette en ophørspension som en livrente/livsvarig pension eller en ratepension – ikke som en alderspension.

Indbetaling
I 2018 kan du højst indbetale 2.743.700 kr. af din fortjeneste til ordningen. Fortjeneste omfatter goodwill, fortjeneste på driftsmidler og varelager. Har du sparet beløb op i virksomhedsskatteordningen, kan de ikke indbetales til en ophørspension.

Er en ophørspension noget for dig?
Ønsker du at lave en ophørspension, skal du opfylde nedenstående tre betingelser på det tidspunkt, du afstår virksomheden. Du:

  • er fyldt 55 år
  • er fuldt skattepligtig i Danmark
  • har drevet virksomhed i en sammenhængende periode på mindst 10 år inden for de sidste 15 år

Du kan have drevet virksomheden som:

  • personlig drevet virksomhed
  • hovedaktionær/-anpartshaver
  • medarbejdende ægtefælle
  • efterlevende ægtefælle, der indtræder i rettigheder og pligter i boets eller afdødes skattemæssige stilling i virksomheden eller aktiebesiddelsen.