Tænk pension hele livet

Hvordan vil du og din eventuelle familie gerne leve, når du går på pension, eller hvis du ulykkeligvis bliver ramt af en kritisk sygdom tidligere i livet? Det er spørgsmål, der er svære at svare på.

Ikke desto mindre er det vigtigt, at du begynder at planlægge din pension tidligt, og at du sikrer dig, at din pensionsordning og tilhørende forsikringer er sat sammen, så du og din eventuelle familie kan fortsætte med at leve, som I ønsker – uanset hvad der måtte ske. Få gode råd og læs om dine muligheder her på siden.

Få overblik over din pension
Pension er også forsikring
Hvilken pensionsopsparing skal jeg vælge?

Er der sket noget nyt i dit liv?
Har du fået et nyt job, har du købt bolig, er du blevet gift, er børnene flytttet hjemmefra, eller har dine drømme for fremtiden ændret sig? Så anbefaler vi dig at tage en snak med din rådgiver om din pension. Derudover er det en god idé at få talt din pension igennem med din rådgiver med højst fem års mellemrum, og at du - inden du fylder 50 år - kontakter din rådgiver, så I kan lave en plan for udbetaling af din pension.

Find filial

Få overblik over din pension

Har du indbetalt pension gennem flere pensionsselskaber? Og måske har du også ekstra forsikringer ved siden af? Så kan det være svært at danne sig et overblik.

På pensionsInfo.dk kan du få en samlet og overskuelig rapport over dine pensionsordninger og forsikringer - uanset hvilket pengeinstitut eller pensionsselskab, de er i. Her kan du se, hvordan din eller din families økonomi ser ud, når du går på pension (afhængig af alder), hvis du får en kritisk sygdom, bliver invalid eller dør. Det er kort sagt en samlet oversigt over din pension og dine forsikringer.

Du kan se detaljerne om de enkelte ordninger som indbetaling, udbetaling ved forskellige aldre,

begunstigelse (aftale om hvem pensionsselskabet skal udbetale pengene til ved din eventuelle død) og meget andet. Og du kan beregne din efterløn, folkepension og offentlige førtidspension.

Send oplysninger til din rådgiver
Skal du til pensionsmøde med din rådgiver, kan du nemt og gratis sende oplysninger om din pension inden mødet. Så er din rådgiver klar til at rådgive dig.
 

Se, hvordan du nemt og hurtigt kan danne dig et overblik over din pensionsopsparing og -forsikringer med PensionsInfo.

Lene Friese, Kunderådgiver i sparekassen
Lene Friese, kunderådgiver

”Får du et barn, køber du hus, eller får du et nyt job, er det vigtigt, at vi sammen gennemgår din pensionsordning og dine personforsikringer. Så har du det fulde overblik og ved hvordan din pension påvirkes - både på den korte og den lange bane.

Pension er også forsikringer

Selvom du er ung og rask og har travlt med at leve livet, er det alligevel nu, du skal sørge for at sikre dig og din eventuelle familie.

børnefamilie i deres køkken

Når du planlægger din pension, handler det også om at have de rette forsikringer, du kan få brug for, også inden du når pensionsalderen. Forsikringer der dækker, hvis du bliver syg og mister din indkomst. Og forsikringer der sikrer, at din familie kan blive boende i huset, selvom de mister dig. 

Derfor anbefaler vi dig at tage en snak med din rådgiver, hver gang der sker noget nyt i dit liv. Så sørger vi sammen for, at dine forsikringer passer til dig og dine behov. 
 

 • Sygdomsforsikringer

  Med en sygdomsforsikring får du og din eventuelle familie økonomisk sikkerhed via månedlige udbetalinger, hvis du ikke længere kan arbejde som følge af sygdom eller en ulykke. I sparekassen kan du tegne nedenstående forsikringer:

  Tab af erhvervsevne
   
  Med forsikringen Tab af erhvervsevne kan du sørge for, at du fortsat får penge ind på kontoen, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

  Læs mere om Tab af erhvervsevne

  Tab af erhvervsevne-TOP
   Forsikringen Tab af erhvervsevne-TOP kan tegnes af alle under 60 år med en pensionsordning i sparekassen. Med forsikringen sikrer du dig en månedlig udbetaling, hvis du som følge af sygdom eller ulykke skulle miste erhvervsevnen.

  Læs mere om tab af erhvervsevne-TOP

  Kritisk sygdom
  I sparekassen kan vi tilbyde en forsikring, der sikrer dig, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom. Forsikringen giver dig for eksempel mulighed for at søge privat speciallægebehandling, hvis du ønsker det – du bestemmer selv, hvad forsikringssummen skal bruges til.

  Læs mere om forsikring ved kritisk sygdom

 • Sundhedsforsikring

  Med en sundhedsforsikring er du sikret behandling fra de første symptomer opstår.

  Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med behandling af sygdom herunder undersøgelse, operation og direkte forbundne udgifter.

  Læs mere om vores sundhedsforsikring

 • Dækning ved død

  Selvom det er svært at forholde sig til, at du eller et familiemedlem skulle miste livet, er det en god idé at overveje en forsikring, der sikrer jer økonomisk.

  Vi har flere typer af forsikringer, du kan vælge mellem. Læs mere nedenfor, og kontakt din rådgiver for mere information. 

  Kundeforsikring - Lån & Kredit 
  Forsikringssummen kommer til udbetaling, hvis du dør som følge af sygdom eller ulykke, eller bliver mindst 25% invalid (méngrad) som følge af en ulykke inden udgangen af det kalenderår, du fylder 67 år.

  Læs mere om Kundeforsikring - Lån & Kredit 

  Livsforsikring
  Kan tegnes af alle, der endnu ikke er fyldt 60 år og har en pensionskonto i sparekassen. Livsforsikringen sikrer dig også i det tilfælde, du varigt mister 2/3 af din erhvervsevne. 

  Læs mere om Livsforsikring

  Børnerenter
  Som kunde i sparekassen mellem 18 og 60 år kan du tegne en forsikring, der sikrer dit barn eller dine børn årlige, løbende udbetalinger, hvis du dør, inden du fylder 60 år.

  Læs mere om forsikringen børnerente

 • Forsikring af dit barn

  Med tre typer af forsikringer sikrer du eller I jeres barn bedst muligt, hvis han eller hun ulykkeligvis skulle blive ramt af en kritisk sygdom, får varige mén som følge af en sygdom eller mister en af jer.

  Livslang indtægt til børn
  Du kan sikre dit barn en livsvarig ydelse, hvis han eller hun - på grund af sygdom eller ulykke - mister sin generelle erhvervsevne, inden han eller hun fylder 18 år.

  Læs mere om Livslang indtægt til børn  

  Kritisk sygdom

  Forsikringen sikrer dit barn, hvis han eller hun skulle blive ramt af en alvorlig sygdom. Forsikringen giver for eksempel mulighed for at få privat speciallægebehandling, hvis I ønsker det – I bestemmer selv, hvad forsikringssummen skal bruges til.

  Læs mere om forsikring ved kritisk sygdom til børn  

  Børnerenter

  Som kunde i sparekassen mellem 18 og 60 år kan du tegne en forsikring, der sikrer dit barn eller dine børn årlige, løbende udbetalinger, hvis du dør, inden du fylder 60 år.

  Læs mere om forsikringen børnerente

  Børnepakken: Tre forsikringer samlet i én pakke
  Vælger du børnepakken, får du tre forsikringer i én samlet pakke og sikrer på den måde jeres barn og jeres familie bedst muligt. Dit barn får således en udbetaling, hvis han eller hun ulykkeligvis skulle få konstateret en kritisk sygdom eller får varige mén som følge af en sygdom, og du får en udbetaling, hvis dit barn ulykkeligvis skulle dø.

  Læs mere om børnepakken

Hvilken pensionsopsparing skal jeg vælge?

Du har mulighed for at vælge mellem flere typer af pensionsopsparinger i sparekassen.

De adskiller sig blandt andet i forhold til muligheder for ind- og udbetaling og skattefradrag, mens vi har en særlig type pensionsopsparing til selvstændige. Læs mere om vores pensionsopsparinger nedenfor, og kontakt din rådgiver eller lokale filial, så hjælper vi dig på vej. 

 • Ratepension

  Ratepensionen kompenserer for en del af den indtægt, du mister, når du går på pension. Du får udbetalt et månedligt beløb.

  Indbetaling og skattefradrag
  I 2019 må du indbetale 55.900 kr. på din ratepension. Sparer du op på flere ratepensioner, må du højst indbetale 55.900 kr. i alt.

  Du kan fratrække indbetalinger til din ratepension i din indkomst. Hvis du betaler topskat af din indkomst i 2018, kan du få et skattefradrag på ca. 52 % af indbetalingen.

  Udbetaling og skattefradrag
  Ratepensionen udbetales månedligt over en periode på mellem 10 og 30 år. Udbetalingen beskattes som almindelig personlig indkomst.

  Påvirker udbetaling pensionstillæg eller andre velfærdsydelser?
  Ja, udbetaling kan påvirke dine pensionstillæg og andre velfærdsydelser. Det afhænger af udbetalingens størrelse.

 • Aldersopsparing

  Hvis du ønsker at spare op til større køb, når du går på pension, er aldersopsparing den rigtige løsning til dig.

  Med en aldersopsparing får du typisk hele det opsparede beløb udbetalt på én gang. Men du kan også vælge at få pengene udbetalt ad flere omgange.

  Godt supplement
  Det er en god idé at kombinere en aldersopsparing med samlet udbetaling med en pensionsordning, der udbetales løbende, og en aldersopsparing fungerer eksempelvis som et godt supplement til en ratepension, hvis du nærmer dig loftet for indbetalinger.

  Indbetaling og skattefradrag
  I 2019 må du indbetale op til 5.200 kr. på en aldersopsparing, hvis du har mere end fem år til din folkepensionsalder. Har du mindre en fem år til folkepension eller er på folkepension, må du indbetale 48.000 kr*. Du kan ikke trække indbetalingen fra i skat.

  *Ved indbetaling i 2019 og senere år er det en betingelse for at kunne indbetale 48.000 kr., at du ikke er påbegyndt udbetaling efter 1. april 2018 af fx ratepension, indeksordninger før 67 år eller pensionsordninger med løbende udbetalinger eller har foretaget afgiftspligtige dispositioner over sådanne pensionsordninger op til 10 år før folkepensionsalderen.

  Udbetaling
  Hele beløbet udbetales typisk på én gang, men du kan også vælge at få det udbetalt i rater. Udbetalingen er skattefri.

  Du kan få hele det opsparede beløb udbetalt, når du når pensionsudbetalingsalderen. Udbetalingen kan udsættes i op til 20 år fra pensionsudbetalingsalderen.

  Påvirker udbetaling pensionstillæg eller andre velfærdsydelser?
  Nej. Aldersopsparing tæller ikke med, når din formue gøres op. Det betyder, at det ikke påvirker eventuelle pensionstillæg og andre velfærdsydelser, når du får aldersopsparingen udbetalt. 

 • Livslang pension

  En livslang pension er et supplement til folkepensionen og kan desuden være et godt supplement til ratepension, særligt hvis du nærmer dig loftet for indbetaling.

  Du har mulighed for at tilkøbe sikring af eventuel ægtefælle eller arvinger.

  Indbetaling og skattefradrag
  Der er intet loft over, hvor meget du må indbetale, når du indbetaler via din arbejdsgiver. Indbetaler du selv på opsparingen, kan du indbetale op til 51.500 kr. i 2019. 

  Du kan fratrække indbetalinger til livslang pension i din indkomst. Hvis du betaler topskat af din indkomst i 2019, kan du få et skattefradrag på ca. 52 % af indbetalingen.

  Udbetaling og skattefradrag
  Opsparingen udbetales som et fast beløb hver måned, fra du går på pension. Udbetalingen fortsætter hele dit liv.

  Udbetalingen beskattes som almindelig personlig indkomst.

  Påvirker udbetaling pensionstillæg eller andre velfærdsydelser?
  Ja, udbetaling af livslang pension kan påvirke pensionstillæg og andre velfærdsydelser. Det afhænger af udbetalingens størrelse.

 • For selvstændige

  Selvstændige erhvervsdrivende har ikke en automatisk pensionsopsparing som de fleste almindelige lønmodtagere.

  Spar op i virksomheden
  Derfor vælger mange selvstændige at spare op i virksomheden og leve af overskuddet fra salget af virksomheden, når de går på pension. Da du ikke på forhånd ved, om virksomheden får overskud, og hvor stort det eventuelt bliver, kan det være en risikabel måde at sikre sig på. Derfor anbefaler vi dig også at lave en opsparing.

  Brug en del af overskuddet til pensionsopsparing
  Hvert år må du sætte op til 30 % af overskuddet i din virksomhed ind på en pensionsopsparing og få fuldt skattefradrag for indbetalingen. Fra 2019 må du indsætte 30 % af årets overskud på en livsvarig livrenteopsparing samt 55.900 kr. på ratepension.

  Det gælder dog kun, hvis du har en privat virksomhed. Driver du din virksomhed som et aktieselskab, kan du oprette en pensionsopsparing som lønmodtager.

  Udskyd skat ved salg af virksomheden
  Når du sælger din virksomhed, skal du betale skat af fortjenesten. Men du har mulighed for at udskyde beskatningen ved at indbetale fortjenesten til en ophørspensionsordning.

 • Kapitalpension

  Siden 2013 har det ikke været muligt at indbetale på en kapitalpension. Når kapitalpensionen skal udbetales, kan du vælge mellem nedenstående muligheder:

  Få udbetalt hele beløbet
  Du kan få hele det opsparede beløb udbetalt, når du når pensionsudbetalingsalderen. Udbetalingen kan udsættes i op til 20 år fra pensionsudbetalingsalderen.

  Få udbetalt i mindre portioner
  Du kan også vælge at få løbende udbetaling efter aftale.
  Pensionstillæg og andre velfærdsydelser påvirkes ikke af kapitalpensionens udbetaling.

  Konverter til aldersopsparing
  Du kan ændre din kapitalpension til en aldersopsparing. Hvis du vælger det, betaler du samtidig afgift på 40 % til staten.