Aktiekonto og indberetning til Skat

Hvis du har investeret i en eller flere aktiekonti i 2017, skal du være opmærksom på, at du selv skal indberette disse investeringer til Skat.

Du kan foretage indberetningen via www.tastselv.skat.dk.

Det bliver hurtigt meget teknisk, men måden hvorpå du skal selvangive årets tab eller gevinst på, afhænger af, om du har haft gevinst eller tab på finansielle kontrakter, som f.eks. en aktiekonto, i tidligere indkomstår.

Hvis du har haft tab
Hvis du ikke tidligere har haft gevinster på finansielle kontrakter, skal du skrive tabet for 2017 i rubrik 86 på din selvangivelse. Du kan ikke trække tabet direkte fra, men du kan fremføre det til modregning i gevinster for fremtidige indkomstår.

Hvis du derimod har haft gevinster på finansielle kontrakter tidligere, og dit tab for 2017 er mindre end eller lig med tidligere års samlede nettogevinst, skal du skrive tabet for 2017 i rubrik 346 - og huske at skrive et minus foran beløbet.

Eksempel:

Tidligere års samlede nettogevinst 5.000 kr.
Tab for 2017 5.000 kr.
Tab for 2017 som er direkte fradragsberettiget (rubrik 346, minus foran) - 5.000 kr.

Hvis dit tab for 2017 er større end tidligere års samlede nettogevinst, må du i rubrik 346 kun trække den del af tabet fra, der svarer til den tidligere beskattede nettogevinst.

Det resterende nettotab skal skrive i rubrik 86, så du i de efterfølgende år kan trække det fra i eventuelle gevinster.

Eksempel:

Tidligere års samlede nettogevinst 15.000 kr.
Tab for 2017 20.000 kr.
Fradragsberettiget tab skrives i rubrik 346 -15.000 kr.
Ny nettotabssaldo til fremførsel skrives i rubrik 86    5.000 kr.

Hvis du har haft gevinst
Hvis du ikke tidligere har selvangivet noget tab på finaniselle kontrakter, skal du skrive gevinsten i rubrik 346 på din selvangivelse.

Hvis du derimod har haft tab på finansielle kontrakter tidligere, som du ikke måtte trække fra, (vil stå i rubrik 86 på din selvangivelse - jf. afsnittet ovenfor omkring registreringen af et eventuelt nettotab i rubrik 86), kan du få fradrag i din gevinst for 2017. Konkret skal du nedsætte tabet med gevinsten for 2017, så rubrik 86 bliver opdateret med et nyt beløb (nettotab).

Eksempel:

Nettotabssaldo til fremførsel indberettet i 2016 15.000 kr.
Gevinst for 2017 10.000 kr.
Ny samlet nettotabssaldo for 2017 (rubrik 86) 5.000 kr.

Hvis din gevinst for 2017 overstiger tidligere års tab, skal du ændre beløbet i rubrik 86 til 0 kr og efterfølgende skrive den del af gevinsten, der overstiger det tidligere års tab, i rubrik 346 på din selvangivelse. 
 
 Eksempel:

Gevinst for 2017 20.000 kr.
Ny samlet nettotabssaldo for 2017 (rubrik 86) 0 kr.
Nettogevinst som skal indberettes for 2017 i rubrik 346
5.000 kr.

Spørgsmål
Vi håber, at ovenstående kan være en hjælp for dig, når du skal indberette dine investeringer i aktiekonti i 2017 til Skat.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du selvfølgelig som altid meget velkommen til at kontakte din rådgiver.