Invester din opsparing og få mere ud af din pension

Med Puljepension har du mulighed for at investere din pensionsopsparing, uden at du selv skal handle med aktier og obligationer. Det klarer erfarne investeringsspecialister for dig.

Er du interesseret i at høre mere om Puljepension?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig

I samarbejde med Lokal Puljepension tilbyder vi dig muligheden for at investere din pensionsopsparing i forskellige puljer. Inden for hver pulje handles der med forskellige typer værdipapirer, og puljerne har således også hver deres afkast- og risikoprofil.

I praksis er en pulje en konto, hvor din pensionsopsparing forrentes ud fra de bagvedliggende investeringer i den valgte pulje. Dit afkast bliver opgjort og afregnet årligt.

Med puljepension:

 • får du professionel og kompetent investeringspleje
 • bliver de løbende indbetalinger på din pensionsordning og dit udbytte automatisk investeret
 • får du hvert kvartal en statusrapport over puljens investeringer.

Hvilken pensionspulje skal du vælge?
Du kan vælge mellem fem forskellige pensionspuljer, hvis du vil investere din pension. Inden du vælger en pulje, skal du tage stilling til, hvor risikovillig du er, og hvornår du skal bruge pengene igen.

 • Afkastet (din økonomiske gevinst ved at investere) hænger tæt sammen med, hvor stor en risiko du som investor er villig til at påtage dig. Derfor skal du overveje, hvad der er vigtigst for dig: Udsigten til et potentielt højt afkast på kort sigt eller ønsket om en mere kursstabil investering med et lavere afkast som resultat
 • Din investeringshorisont afhænger af, hvor mange år der er til din pension udløber. Har du en investeringshorisont på 2-3 år, bør du vælge en anden pulje, end hvis du vælger en periode på 10 år. Det gælder, uanset hvor stor en risiko du vælger at påtage dig.

I skemaet nedenfor kan du få overblik over, hvilken pensionspulje vi anbefaler dig at vælge, når du vil investere din pensionsopsparing – alt afhængig af din tidshorisont og risikovillighed.

Du kan læse mere om de enkelte pensionspuljer ved at klikke på puljens navn.

Din rådgiver kan hjælpe dig med at finde den pulje, der passer bedst til din tidshorisont og din risikoprofil.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig 

Hvad koster det?
Du betaler et årligt puljegebyr, der afhænger af det beløb, du har investeret i puljeinvestering.

Se vores gældende priser for serviceydelser


  Vi anbefaler, at du ikke træffer beslutning om at investere alene på baggrund af informationen her på siden, men at du får rådgivning fra sparekassen, så der kan tages højde for dine individuelle forhold som kendskab, erfaring, finansielle forhold, investeringsformål og risikovillighed. 

  Sparekassen påtager sig ikke ansvar for mangler - herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl samt efterfølgende ændrede forudsætninger.

  Sparekassen Sjælland-Fyn A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af informationen her på siden.

Risikoprofil — puljepension

Investeringshorisont / Risiko

Lav

Middel

Høj

1 3 år

Obligationer

Mixpulje Lav

Mixpulje Middel

3 — 7 år

Mixpulje Lav

Mixpulje Middel

Mixpulje Høj

+ 7 år

Mixpulje Middel

Mixpulje Høj

Globale Aktier


 • Obligationer

  Puljen henvender sig til dig, der ønsker en lav risiko og har mindre end tre år til udløb af din pension.

  Du ønsker at få et afkast, der er højere end at have pengene stående på en almindelig pensionsopsparing men uden at løbe den store risiko.

  I puljen bliver der primært investeret i børsnoterede, danske stats- og realkreditobligationer med mellemlang til lang løbetid.

                                  cirkeldiagram obligationer

  Kun i tilfælde af meget betydelige ændringer i renteniveauet vil afkastet i enkelte år kunne blive negativt.

  graf over obligationer


  Afkastprocenterne i Lokal Puljepension er beregnet for en konto, hvor der i hvert kalenderår står det samme beløb hele året.

  Graferne med historiske afkast giver ikke en pålidelig indikation af, hvordan et fremtidigt afkast kan se ud.

 • Mixpulje Lav

  Ønsker du at investere i en relativt forsigtig aktiv forvaltet portefølje af aktier og obligationer, er puljen ”Mixpulje Lav” velegnet til dig. Udgangspunktet er 25 % aktier og 75 % obligationer – denne fordeling kan ændre sig efter markedsforholdene.

  Puljen er velegnet til dig, der enten ønsker:

  • En lav risiko og en tidshorisont på 3 - 7 år eller
  • En mellem risiko og en kort tidshorisont på 1 – 3 år.

                                   puljepension lav mixpulje cirkeldiagram

  Puljen investerer fortrinsvist i børsnoterede, danske stats- og realkreditobligationer (65%) samt europæiske kreditobligationer (10 %) med mellemlang til lang løbetid.

  Aktieinvesteringen består af en sammensat gruppe af globale, børsnoterede selskaber – risikoen er derfor spredt ud over selskaber, brancher og lande.

  Du kan i enkelte år risikere at få et negativt afkast, men set over en længere periode kan du forvente et højere afkast, end hvis du investerer i puljen, der udelukkende består af obligationer.

  puljepension lav mixpulje graf


  Afkastprocenterne i Lokal Puljepension er beregnet for en konto, hvor der i hvert kalenderår står det samme beløb hele året.

  Graferne med historiske afkast giver ikke en pålidelig indikation af, hvordan et fremtidigt afkast kan se ud.

 • Mixpulje Middel

  Ønsker du at investere i en aktiv forvaltet portefølje af aktier og obligationer, er puljen ”Mixpulje Middel” velegnet til dig. Udgangspunktet er 45 % aktier og 55 % obligationer – denne fordeling kan ændre sig efter markedsforholdene.

  Puljen er velegnet til dig, der enten ønsker:

  • En lav risiko og har en tidshorisont på mere end 7 år eller
  • En mellem risiko og har en tidshorisont på 3 - 7 år eller
  • En høj risiko med en kort tidshorisont på 1 – 3 år.

                                    puljepension middel mixpulje cirkeldiagram

  Puljen investerer fortrinsvist i børsnoteret, danske stats- og realkreditobligationer med mellemlang til lang løbetid. Obligationerne er placeret i danske stats- og realkreditobligationer (40 %) samt europæiske kreditobligationer (15 %).

  Aktieinvesteringen består af en sammensat gruppe af globale, børsnoterede selskaber – risikoen er derfor spredt ud over selskaber, brancher og lande.

  Du kan i enkelte år risikere at få et negativt afkast, men set over en længere periode kan du forvente et højere afkast, end hvis du investerer i puljen, der udelukkende består af obligationer.

  puljepension middel mixpulje graf


  Afkastprocenterne i Lokal Puljepension er beregnet for en konto, hvor der i hvert kalenderår står det samme beløb hele året.

  Graferne med historiske afkast giver ikke en pålidelig indikation af, hvordan et fremtidigt afkast kan se ud.

 • Mixpulje Høj

  Ønsker du at investere i en relativt offensiv aktiv forvaltet portefølje af aktier og obligationer, er puljen "Mixpulje Høj" velegnet til dig. Udgangspunktet er 60 % aktier og 40 % obligationer – denne fordeling kan ændre sig efter markedsforholdene.

  Puljen er velegnet til dig, der enten ønsker: 

  • En middel risiko med en tidshorisont på mere end 7 år 
  •  En høj risiko med en tidshorisont på 3-7 år.

                                        puljepension mixpulje_høj-cirkeldiagram

  Aktieinvesteringen består af en sammensat gruppe af globale, børsnoterede selskaber – risikoen er derfor spredt ud over selskaber, brancher og lande.

  Obligationerne er placeret i danske stats- og  realkreditobligationer (25%) samt europæiske kreditobligationer (15%) med lang og mellemlang løbetid.

  Du kan i enkelte år risikere at få et negativt afkast, men set over en længere periode kan du forvente et højere afkast, end hvis du investerer i puljen Mixpulje Middel.

  ouljepension høj mixpulje graf


  Afkastprocenterne i Lokal Puljepension er beregnet for en konto, hvor der i hvert kalenderår står det samme beløb hele året.

  Graferne med historiske afkast giver ikke en pålidelig indikation af, hvordan et fremtidigt afkast kan se ud.

 • Globale Aktier

  Puljen henvender sig til dig, der ønsker en aktiv forvaltet portefølje af globale aktier.

                                            puljepension globale aktier cirkeldiagram

  Puljen er velegnet til dig, der ønsker en høj risiko med en tidshorisont på mere end 7år.

  Størstedelen af porteføljen er investeret i de største aktiemarkeder – USA, Europa og Japan – mens en mindre del af porteføljen kan investeres i nye udviklingsmarkeder.

  Du kan i enkelte år risikere at få et negativt afkast, men set over en længere periode kan du forvente et højere afkast, end hvis du investerer i puljen Mixpulje Høj.

  puljepension globale aktier graf


  Afkastprocenterne i Lokal Puljepension er beregnet for en konto, hvor der i hvert kalenderår står det samme beløb hele året.

  Graferne med historiske afkast giver ikke en pålidelig indikation af, hvordan et fremtidigt afkast kan se ud.

Kontakt os om Puljepension

Jeg vil gerne høre mere om:

Send

Felter er obligatoriske og skal udfyldes.