Overvejer du at investere?

Har du penge stående på en almindelig konto, får du – med det nuværende renteniveau – højst sandsynligt ikke så meget ud af det.

Investerings- og formuerådgiver står og snakker

Hvis du gerne vil se beløbet vokse, kan det derfor være en god idé at investere dele af eller hele din opsparing. Få gode råd og læs om dine muligheder her på siden.

Invester selv eller med sparekassen
Hvad skal og kan du investere i?
Gode råd inden du går i gang
Om priser, regler og provisionsaftaler

 

Kontakt os
Vi hjælper dig gerne i gang, hvis du selv ønsker at investere via din Netbank eller Mobilbank, men vi kan også tilbyde at investere pengene sammen med eller for dig – det er helt op til dig.

Kontakt din lokale filial eller rådgiver, hvis du vil vide mere om dine muligheder.

Find filial

Vil du investere selv eller sammen med sparekassen?

Ønsker du at bruge din tid og dine kræfter på andet end at følge med på de finansielle markeder, eller vil du gerne selv - helt eller delvist - foretage og overvåge dine investeringer?

rådgiver peger på skærm

I sparekassen vælger du selv. Læs herunder om dine forskellige muligheder for at investere selv eller sammen med vores specialister.


 • Med en formueplejeaftale får du rådgivning af vores specialister og har samtidig selv indflydelse på dine investeringer  
 • I samarbejde med BankInvest tilbyder vi dig muligheden for at investere din pensionsopsparing i forskellige puljer, uden at du selv skal handle med aktier og obligationer. Det klarer erfarne investeringsspecialister for dig. Læs mere om KontoInvest.

Investér nemt med en investeringsaftale

Med en investeringsaftale i sparekassen overlader du dine investeringer i trygge hænder hos vores investeringsspecialister. Så slipper du for at følge og tage stilling til eksempelvis markedsudviklingen.

Sådan gør vi
Dine investeringer forvaltes af vores investeringsspecialister, der følger udviklingen i den globale økonomi tæt og vurderer tendenserne på henholdsvis aktie-, valuta- og obligationsmarkederne. På den baggrund ændrer og optimerer vi løbende dine investeringer.

Du kan altid selv se dine nuværende investeringer i dit depot i Netbank eller Mobilbank. Ved hver fondshandel modtager du en fondsnota, og hvert halve år modtager du en afkastopgørelse med vores kommentarer.

Dine fordele

 • Du får professionel og kompetent investeringspleje.
 • Vi investerer primært i investeringsbeviser i forskellige aktivklasser. Som investor er du dermed sikret stor risikospredning og løbende overvågning på den enkelte aktie eller obligation.
  Kort sagt: du behøver ikke selv bekymre dig om dine investeringer - vi sørger for det hele for dig.

Hvad koster det?
Indgår du en investeringsaftale med sparekassen, betaler du et årligt variabelt gebyr, der afhænger af størrelsen på det beløb, du har investeret. Ved køb og salg betaler du en reduceret kurtage.

Kontakt din lokale filial for mere information, så hjælper vi dig godt i gang.

Kontakt

Sådan investerer du selv

Vil du selv investere, er det nemt og billigt at købe og sælge værdipapirer og aktier i sparekassens Netbank eller Mobilbank.

Sådan gør du
For at kunne investere og handle med aktier og værdipapirer i Netbank eller Mobilbank, skal du:

 • være tilmeldt sparekassens Netbank og eventuelt også sparekassens Mobilbank
 • have en bankkonto i sparekassen
 • have et depot i sparekassen, hvor du kan se dine værdipapirer og aktier.

Hvad skal du være opmærksom på?
Inden du begynder at handle med aktier og værdipapirer på egen hånd, anbefaler vi dig blandt andet at overveje, hvor stor en risiko du kan og vil påtage dig.

Husk, at du skal betale skat af din eventuelle gevinst, når du sælger værdipapirer og aktier.

Det er dit eget ansvar at sikre, at oplysningerne hos SKAT er korrekte i din årsopgørelse.

Læs mere om risiko, investeringsperiode og skat.

Hvad koster det?

Invester selv med mobilapp'en Darwin
Med mobilapp'en Darwin har du mulighed for selv at investere i aktier og obligationer direkte via mobilen for et startindskud på kun 1.000 kr. Du kan selv tilpasse din investering, så den passer til din økonomi og tidshorisont.

Læs mere om mobilapp'en Darwin.

Få investeringsfordele med en Aktiesparekonto

Sparekassen Sjælland-Fyn kan nu tilbyde dig en Aktiesparekonto, der gør det nemmere og billigere at komme i gang med at investere.

Aktiesparekontoen er særligt et godt tilbud til dig, der gerne vil i gang med at investere i aktier. Det kan især være en god mulighed for dig, hvis du – ligesom mange andre danskere – har penge stående på en almindelig opsparingskonto til 0 % i rente, fortæller Formuedirektør Kenn Andersen.

Læs mere om Aktiesparekonto her.

Med en formueplejeaftale får du hjælp af investeringsspecialister og har indflydelse selv

Med en formueplejeaftale i sparekassen er det altid dig, der beslutter, hvornår og hvordan du ønsker at tilpasse og omlægge dine investeringer. Men du får hjælp og rådgivning fra sparekassens hold af investeringsspecialister.

Med udgangspunkt i din investeringsprofil og den aktuelle markedssituation rådgiver sparekassens investeringsspecialister dig løbende om
sammensætningen af dine investeringer med udgangspunkt i deres store viden om den globale og nationale økonomi og de nyeste tendenser på aktie-, valuta- og obligationsmarkedet.

Desuden kontakter vi dig løbende med forslag til omlægninger i henhold til din investeringsprofil og den aktuelle markedssituation.

En formueplejeaftale henvender sig til dig med en formue på over 2 mio. kr.

Det får du:

 • Professionel og kompetent investeringspleje og sparring, der passer til din investeringsprofil
 • Favorable kurtagesatser som fastsættes årligt ud fra dit handelsomfang
 • Afkastrapporter hvert kvartal eller halvår
 • Mulighed for at få hjælp til at udfærdige en beholdningsopgørelse og transaktionslister
 • Minimum et årligt opfølgningsmøde med din investeringsspecialist, hvor I gennemgår markedets udvikling og din overordnede investeringsprofil.

Hvad koster det?
Du betaler et årligt formueplejegebyr.

Se vores gældende priser.

Kontakt din lokale filial for mere information, så hjælper vi dig godt i gang.

Kontakt

Markedschef Kenn Andersen
Kenn Andersen, Formuedirektør

”Vi overvåger din investering og tilpasser den i forhold til vores forventninger til de finansielle markeder og den investeringsprofil, du har aftalt med din rådgiver.”

Det skal du være opmærksom på

Få overblik over de væsentligste områder, du bør forholde dig til som ny investor - ligegyldig om du investerer selv eller sammen med sparekassen.

Hvor risikovillig er du?
Afkastet (din økonomiske gevinst ved at investere) hænger tæt sammen med, hvor stor risiko du som investor er villig til at påtage dig. Derfor skal du overveje, hvad der er vigtigst for dig: Udsigten til et potentielt højt afkast på kort sigt eller ønsket om en mere kursstabil investering med et lavere afkast som resultat.

Hvornår skal du bruge pengene igen?
Over hvor lang en periode ønsker du at investere? Har du en investeringshorisont på 2-3 år, bør du vælge en anden type investering, end hvis du vælger en periode på 10 år. Det gælder, uanset hvilken risiko du vælger at investere efter.

Spred din risiko
Når du - eventuelt i samarbejde med sparekassen - har taget stilling til risiko og investeringshorisont (også kaldet din investeringsprofil), skal du overveje sammensætningen af din investeringsportefølje.

Uanset hvordan din investeringsprofil ser ud, anbefaler vi, at du spreder din risiko på tværs af aktivklasser (eksempelvis både aktier, obligationer, kontanter) men også inden for hver enkel aktivklasse (det vil sige, at du for eksempel investerer i flere forskellige typer af aktier).

Har du husket skat?
Når du sælger værdipapirer og aktier, skal du betale skat af din gevinst, mens du omvendt kan trække dit eventuelle tab fra i skat. 

Derfor skal du være opmærksom på, at dine investeringer kan have skattemæssige konsekvenser, som vi anbefaler dig at undersøge, inden du går i gang med større investeringer. Få rådgivning hos sparekassen eller din eventuelle revisor.

Læs mere om når du køber og sælger aktier og værdipapirer hos SKAT.

Hvad kan man investere i?

Hvad er forskellen på at investere i aktier, obligationer eller investeringsforeningsbeviser? Bliv klogere på dine muligheder, fordele og risici her.

Vælger du at investere i aktier eller obligationer, har du mulighed for selv at styre og overvåge dine køb og salg, eller du kan få vores dygtige investeringsspecialister til helt eller delvist at gøre det for dig. Har du spørgsmål kan du kontakte din lokale rådgiver eller filial, så hjælper vi dig med at komme i gang.

Brug for en LEI-kode?
Hvis du som virksomhed, forening eller fond ønsker at handle med værdipapirer, aktier, obligationer eller andre investeringsprodukter, skal du have en LEI-kode for at kunne gennemføre en handel.

Læs mere om LEI-kode her

Hvordan investerer jeg ansvarligt?
Du kan læse mere om ansvarlige investeringer med Bankinvest, Sparinvest og Sydinvest.

I Sparekassen Sjælland-Fyn hjælper vi dig gerne med at finde de investeringer, der passer bedst til dig og dine krav til bl.a. ansvarlighed.

 • Aktier

  En aktie er en ejerandel af et selskab, og når du køber en aktie, ejer du en andel af en virksomhed.

  Din investering afhænger derfor blandt andet af, hvordan virksomheden klarer sig. Investering i aktier er relevant for dig, der har positive forventninger til udviklingen i specifikke virksomheder, industrier eller regioner.

  Sådan gør du
  Du kan selv investere i aktier via Netbank. For at kunne investere og handle værdipapirer i Netbank, skal du:

  • være tilmeldt sparekassens Netbank.
  • have en bankkonto i sparekassen.
  • have et depot til værdipapirerne i sparekassen.

  Ønsker du vejledning og sparring fra en af vores professionelle investeringsrådgivere, kan du kontakte din lokale filial og få lavet en investeringsaftale. Gør du det, sammensætter vi en individuel investeringsprofil for dig.

  Hvad er fordelene?

  • Som udgangspunkt giver aktier et højere afkast end obligationer, men der er samtidig også en større risiko forbundet med at investere i aktier.
  • Aktier er oftest likvide, det vil sige, at de er nemme at købe og sælge.
  • Der er ingen øvre grænse for, hvor meget du kan tjene på en aktie.

  Hvilke risici/ulemper er der?

  • Aktiehandel er som regel forbundet med større risici, end hvis du for eksempel investerer i obligationer, og du kan i værste fald miste din investering, hvis selskabet, du har investeret i, går konkurs.
  • Køber du kun aktier i en enkelt virksomhed, er du mere følsom over for virksomhedens kursudvikling, end hvis du spreder dine investeringer over flere aktier. Det kaldes også diversificering.

  Afkast
  Dit afkast består af både udbytte/dividende og kursudviklingen. Udbyttet/dividenden er en del af virksomhedens overskud, du får udbetalt én gang om året. Kursudviklingen er stigning og fald i aktiens værdi, det vil sige aktiens pris.

 • Danske realkreditobligationer

  Som obligationsinvestor stiller du dine penge til rådighed for låntagere, der har taget realkreditlån i deres bolig.

  Realkreditobligationer bliver udstedt af realkreditinstitutter, der også har en høj kreditværdighed. Handel med realkreditobligationer er relevant, hvis du ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast.

  Hvad er fordelene?

  • Sammenlignet med at investere i aktier, er du sikret et forholdsvist sikkert og stabilt afkast.
  • Du modtager løbende rente (kupon).
  • Da det er en anelse mere risikofyldt at investere i realkreditobligationer end statsobligationer, er det forventede afkast typisk lidt højere.

  Hvilke risici/ulemper er der?

  • Generelt er det relativt sikkert at investere i obligationer, men tidens meget lave renteniveau har øget risikoen ved at investere i obligationer.
  • Realkreditobligationen kan miste sin værdi, hvis det kapitalcenter, der har udstedet realkreditobligationen, går konkurs.
  • Set over en lang periode får du oftest et lavere afkast ved at investere i statsobligationer frem for aktier.
  • Realkreditmarkedet er som udgangspunkt mindre likvidt end aktiemarkedet, og det kan derfor være sværere at købe og sælge obligationerne.

  Afkast

  • Investerer du i obligationer, får du et afkast, der består af en rente og en eventuel kursgevinst. Det samlede afkast afhænger af kursen og renten (kuponen) på dine obligationer.
  • Har du købt en obligation med fast rente, får du en fastkuponudbetaling, som du kan regne med.
  • Sælger du realkreditobligationen, inden den udløber, kan kursen – der kan variere over tid – få indflydelse på dit samlede afkast.

  Sommeren 2019 – det skal du være særligt opmærksom på:
  Hen over foråret og sommeren 2019 er det generelle renteniveau faldet til et rekord lavt niveau. Det betyder, at du som investor og potentiel investor skal være særligt opmærksom på det forventede fremtidige afkast indtil udløb af obligationen. For mange realkreditobligationer – med kortere løbetid – vil det forventede afkast være negativt.

 • Statsobligationer

  En obligation er i princippet et lån til dem, der udsteder obligationen. Som modydelse for lånet betaler udstederen en rente.

  Det er staten eller en statsgaranteret virksomhed, der udsteder statsobligationer. Statsobligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast

  Hvad er fordelene?

  • Generelt er obligationer en relativt sikker investering, og det er muligt at få et forholdsvist sikkert og stabilt afkast.
  • Du modtager løbende renter.
  • Statsobligationer er generelt likvide, og der er ofte et velfungerende marked med dagsaktuelle priser.

  Hvilke risici/ulemper er der?

  • Du får typisk et lavere afkast, end hvis du investerer i aktier.
  • En statsobligation kan miste sin værdi, hvis den stat der har udstedet den går konkurs.
  • Kursen kan ændre sig, hvis udstederen får ændret sin kreditværdighed – det udtrykkes oftest ved en rating. En dårlig rating er normalt ensbetydende med en større risiko for konkurs.

  Afkast

  • Det samlede afkast afhænger af både kurs og renten (kuponen) på obligationen.
  • Har du købt en obligation med fast kupon, kan du regne med en fast kuponbetaling.
  • Sælger du obligationen, før den udløber, kan kursen få indflydelse på dit samlede afkast, da kursen kan variere over tid.

  Sommeren 2019 – det skal du være særligt opmærksom på:
  Hen over foråret og sommeren 2019 er det generelle renteniveau faldet til et rekord lavt niveau. Det betyder, at du som investor og potentiel investor skal være særligt opmærksom på det forventede fremtidige afkast indtil udløb af obligationen. For mange statsobligationer vil det forventede afkast være negativt.

   

 • Investeringsforeningsbevis

  Køber du investeringsbeviser, bliver du en del af en investeringsforening, hvor I går flere sammen om at samle jeres midler og investere i forskellige typer af værdipapirer.

  Det er investeringseksperter, der tager sig af markedsovervågningen og udvælger for eksempel aktier og obligationer for foreningen.

  Det er relevant for dig at købe investeringsbeviser, hvis du ønsker at sprede dine investeringer og lade eksperter stå for dine investeringer

  Sådan gør du
  Kontakt din lokale filial eller rådgiver, hvis du ønsker at blive en del af en investeringsforening, så hjælper vi dig i gang.

  Hvad er fordelene?

  • Dine investeringer bliver spredt.
  • Du skal ikke bruge tid på at investere og overvåge udviklingen.
  • Du behøver ikke have den store viden om markederne, da en professionel investeringsekspert står for investeringerne.

  Hvilke risici/ulemper er der?

  • Du udvælger ikke selv de enkelte aktiver (for eksempel aktier og obligationer), du vil investere i.
  • Der kan være omkostninger forbundet med at træde ind og ud af en investeringsforening, ligesom der er udgifter forbundet med administration og provision.

  Investeringspleje til dig, der investerer i investeringsforeningsbeviser
  I sparekassen tilbyder vi forskellige serviceydelser afhængig af din formue i provisionsbetalende investeringsforeningsbeviser. Hvis din formue bliver større eller mindre, kan tilbuddene ændre sig. I nedenstående tabel kan du se en oversigt over de serviceydelser, vi tilbyder, opdelt efter formuestørrelse.

  Sommeren 2019 – det skal du være særligt opmærksom på:
  Hen over foråret og sommeren 2019 er det generelle renteniveau faldet til et rekord lavt niveau. Det betyder, at du som investor og potentiel investor skal være særligt opmærksom på det forventede fremtidige afkast efter omkostningerne, hvis du investerer i investeringsbeviser, der primært eller udelukkende placerer pengene i korte og mellemlange stats- eller realkreditobligationer.
   

  Serviceydelse

  Formue 0-750.000 kr.

  Formue 750.000 kr.-2.000.000 kr.

  Formue 2.000.000 kr. og derover

  Halvårlig gennemgang af investeringer med rådgiver

  X X X

  Årlig gennemgang af investering med formuerådgiver

    X X

  Årlig invitation til et investeringsrelevant arrangement

    X X

  Investeringsrådgivning ved behov som en del af en formueplejeaftale. Læs mere om vilkårene for en formueplejeaftale.

      X

Mere om investering

Læs mere om investering - herunder gældende regler, priser og vilkår - nedenfor.

PRIIPS

Handler du finansielle instrumenter i sparekassen, stiller vi en række informationsdokumenter til rådighed for dig, som kan hjælpe dig med at forstå og sammenligne de vigtigste aspekter og risici ved den investering, du ønsker at foretage. Disse dokumenter finder du her:

Købt valutaterminsforretning (FXF Buy USDDKK 6M)
Solgt valutaterminsforretning (FXF Sell USDDKK 6M)
Købt FX swap (FXS Buy USDDKK 6M)
Solgt FX swap (FXS Sell USDDKK 6M)
Købt put option valuta (FXO Buy Put USDDKK 3M)
Solgt put option valuta (FXO Sell Put USDKK 3M)
Købt call option valuta (FXO Buy Call USDDKK 3M)
Solgt call option valuta (FXO Sell Call USDDKK 3M)