Parcelhusforsikring

Med en parcelhusforsikring er du dækket, hvis der skulle ske noget uforudset med dit hus.

Forsikringen omfatter både mure, vægge, tag, trapper, kælder og garage samt fast bygningstilbehør som faste elinstallationer, antenner, køkken- og badeværelsesinventar med mere. 

Særlige fordele
 

 • Du får adgang til vores netværk af håndværkere, som kan håndtere din skade fra start til slut – og som naturligvis er omfattet af Byg Garantiordningen.
 • Du får dækket tabt lejeindtægt i forbindelse med en dækningsberettiget skade.
 • Har du solceller, er de gratis dækket, hvis de er noteret på din police.
 • Du får dækket værdien af tabt vand ved for eksempel en rørskade.
 • Du har ingen afskrivning på rør uanset alder.
 • Du får dækket gnaveskader forvoldt af for eksempel rotter.
 • Du har ingen afskrivninger på hårde hvidevarer de første 5 år.

Hvad dækker forsikringen?

 • Du er dækket ved brand, stormskader, vandskader, påkørsel med videre.
 • Husejeransvar dækker det erstatningsansvar, du kan få ved skade på andre personer eller deres ting, hvis du forsømmer dine pligter som husejer.
 • Retshjælp kan dække sagsomkostninger, hvis du bliver part i en tvist i form af rets- eller voldgiftssager.

Tilvalg til forsikringen

 • Forsikring af skjulte rør og stikledninger.
 • Forsikring i tilfælde af svamp, råd og insektskader.

Parcelhusforsikring