Fritidshusforsikring

Med en fritidshusforsikring er du dækket, hvis der sker skader i dit fritidshus.

Forsikringen omfatter både mure, vægge, tag, trapper, kælder og garage samt fast bygningstilbehør som faste elinstallationer, antenner, køkken og badeværelsesinventar med mere. 

Særlige fordele
 

 • Du får adgang til vores netværk af håndværkere, som kan håndtere din skade fra start til slut – og som naturligvis er omfattet af Byg Garantiordningen.
 • Du får dækket tabt lejeindtægt i forbindelse med en dækningsberettiget skade.
 • Solceller er gratis inkluderet og dækket, hvis de er noteret på din police.
 • Du får dækket værdien af tabt vand ved for eksempel en rørskade.
 • Du har ingen afskrivning på rør uanset alder.
 • Du får dækket gnaveskader forvoldt af for eksempel rotter.
 • Du har ingen afskrivning på hårde hvidevarer de første 5 år.

Hvad dækker forsikringen?

 • Du er dækket ved brand, stormskader, vandskader, påkørsel med mere.
 • Husejeransvar dækker det erstatningsansvar, du kan få ved skade på andre personer ellers deres ting, hvis du forsømmer dine pligter som husejer.
 • Retshjælp kan dække sagsomkostninger, hvis du bliver part i en tvist i form af rets- eller voldgiftssager.

Mulighed for tilvalg

 • Indboforsikring kan vælges til, således at du også får dækket det indbo, du har i fritidshuset.
 • Forsikring af skjulte rør og stikledninger.
 • Forsikring i tilfælde af svamp, råd og insektskader.

Fritidshusforsikring