Børnepakken

Med børnepakken er dit barn godt dækket i tilfælde af sygdom.

Du  har mulighed for at tegne en række forsikringer til dit barn under 18 år, der er samlet i pakke. Forsikringerne dækker, hvis dit barn ulykkeligvis skulle blive alvorligt syg.

Børnepakken:

  • dækker en lang række kritiske sygdomme
  • giver erstatning ved varige mén som følge af sygdom
  • fungerer som livsforsikring.

Børnepakken er en tillægspakke til familiens eksisterende forsikringer, der kan tegnes, hvis du/I i forvejen har en af følgende forsikringspakker: